Territori

La Generalitat urbanitza un nou sector residencial a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

query_builder   10 novembre 2006 10:21

event_note Nota de premsa

La Generalitat urbanitza un nou sector residencial a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

L'Institut Català del Sòl ha adjudicat la urbanització del Camí de la Porrassa, un nou sector residencial de 27,1 hectàrees que eixamplarà la ciutat pel nord. L'obra tindrà un cost de 7,11 MEUR i és previst que finalitzi durant el primer trimestre del 2008. Tots els 106 habitatges de les parcel.les corresponents a l'Institut Català del Sòl seran de protecció oficial.

El desenvolupament de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant és fruit de la seva importància en el sector turístic i del creixement de l’activitat industrial. La promoció de l’Institut Català del Sòl hi aporta sòl residencial a preu ajustat amb tots els serveis necessaris i les condicions per edificar. En definitiva, es tracta de crear un sector amb una gran oferta tipològica i adequada per l’assentament de diferents usos que permeti incidir positivament en l’economia local.

L’actuació Camí de la Porrassa està situada al nord de la vila de l’Hospitalet de l’Infant. El sector limita amb el nou traçat de la via ferroviària al nord-oest; amb l’actual traçat del ferrocarril al sud-est i amb la carretera Comarcal C-44 al nord-est.

Actualment, la carretera N-340 passa per l’extrem sud del nou sector separant-lo de la resta del municipi. El desplaçament previst cap al nord-oest d’aquesta carretera i del traçat existent de la via del ferrocarril eliminaran aquestes barreres i permetran la connexió del sector amb el nucli urbà. D’aquesta manera, el creixement de la ciutat cap al nord s’aconseguirà extenent la trama residencial i terciària fins a la nova estació de ferrocarril.

106 habitatges de protecció oficial

L’àmbit d’aquesta actuació és de 271.473 m2 i té una capacitat per a 543 habitatges potencials, unifamiliars i plurifamiliars, amb una part important d’habitatge social. La meitat de la superfície total es destina a sòl residencial i al sector terciari i l’altra meitat a zones verdes, vialitat i equipaments.

L’Institut Català del Sòl, com a administració actuant, rebrà el 10% d’aprofitament mig que es correspon a un total de 6 parcel.les, una de serveis i 5 de residencials, amb capacitat per a 106 habitatges plurifamiliars amb protecció oficial. D’aquests, l’Incasol construirà directament una promoció de 20 habitatges. La resta de parcel.les de l’actuació són d’altres propietaris privats. La urbanització del sector ha estat adjudicada a l’empresa COPISA per 7,11 MEUR. Està previst que finalitzi durant el primer trimestre de 2008.

Dades generals del sector Camí de la Porrassa

Sòl Públic (zones verdes, vialitat i equipaments): 137.919,31 m2, el 50,80 %

Espais lliures: 47.620,08 m2, 17,54 %

Equipaments: 27.147,90 m2, 10 %

Vialitat: 63.151,33 m2, 23,26 %

Sòl privat (residencial i terciari): 133.554,16 m2, 49,20% 

Sòl residencial: 102.711,65 m2, 37,83 %

Sector terciari: 30.842,51 m2,  11,37 % 

Superfície total: 271.473,47 m2           

Nou eix residencial i de serveis

L’accessibilitat rodada en el sector està garantida per la proximitat de la sortida 38 de l’autopista AP7, la carretera N-340 i la carretera C-44 de l’Hospitalet a Vandellòs en sentit nord–sud, limítrof en el sector. Aquestes dues vies són les connexions viàries principals del sector.

El criteri bàsic d’ordenació consisteix en la creació d’un eix que uneixi el nou centre terciari generat al voltant de l’estació amb una gran àrea existent del nucli urbà on actualment s’agrupen els diferents equipaments i serveis de la ciutat: escola, l’Ajuntament, CAP, bombers, etc.

L’espai lliure es concentra principalment entorn a l’eix de la riera de Cala d’Oques que travessa el sector en sentit nord-est amb l’objectiu de recuperar l’entorn natural de la riera i mantenir-ne la seva biodiversitat. Les rieres conformen uns sistemes naturals verds continus de vital importància. En el sector, aquest connector verd constitueix l’espai lliure principal. També es preveu una franja verda com a sistema general de protecció entre l’actual carretera N-340 i l’antic traçat del tren.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia