El Diari Oficial de la Generalitat publica l'anunci de licitació de les obres que permetran millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit al voltant de l'accés al poblat ibèric d'Ullastret des de la GI-644, per un import de 680.000 euros. L'actuació inclou la construcció d'una rotonda i la formació d'una zona d'aparcament per tal de millorar la mobilitat i la seguretat viària en aquesta àrea. Els treballs s'adjudicaran el maig vinent amb l'objectiu que comencin després de l'estiu.Seguretat viària i ordenació del trànsit

Per tal de millorar la mobilitat i la seguretat viària al voltant de l’accés cap al poblat ibèric d’Ullastret, a la carretera GI-644, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha previst la construcció d’una rotonda i la formació d’una zona d’aparcament.

La nova rotonda permetrà reordenar la circulació i millorar la seguretat de vianants i conductors en l’actual encreuament entre la travessera de la GI-644 i el camí vell de Palau-sator. L’àrea d’aparcament, d’altra banda, pal·liarà les dificultats en el trànsit que ara es produeixen en aquesta zona com a conseqüència de l’estacionament de vehicles, donada la proximitat de l’accés cap al poblat ibèric d’Ullastret.

Avui, el DOGC publica l’anunci de licitació de les obres per a dur a terme aquesta millora a la GI-644, per un import de 680.000 euros. Es preveu que els treballs s’adjudiquin el maig vinent per tal que comencin després d’aquest estiu, amb un termini d’execució de 4 mesos.

Nova rotonda i zona d’aparcament

Les obres que ara es liciten consisteixen en la construcció d’una rotonda sobre la carretera GI-644, d’un nou tram del Camí vell de Palau-sator i, al voltant d’aquest, d’una zona d’aparcaments. Així, els principals elements de l’obra són:

.- Rotonda. L’illot interior tindrà un diàmetre de 21 metres, amb l’últim metre trepitjable i una anella circular formada per un voral interior de 0,5 metres, dos carrils de 4 metres i un voral exterior d’1 metre d’amplada. S’instal·larà enllumenat a la rotonda i es construirà una vorera exterior. D’altra banda, s’estendrà terra vegetal i es farà la hidrosembra.

.- Aparcament. Tindrà una superfície 5.460 m2 i permetrà l’aparcament de 123 turismes i 18 autocars. El paviment de l’aparcament serà de material granular.

.- Camí vell de Palau-sator. Es construirà un tram de 180 metres de longitud, amplada de 5 metres i paviment d’aglomerat.

.- Tronc de la carretera GI-644. Es pavimentaran de nou els trams contigus a la rotonda en una longitud total de 110 metres.

.- Treballs complementaris. S’efectuaran obres de drenatge i cunetes i s’instal·larà nova senyalització vertical i horitzontal.