La secretària general de Relacions Internacionals, Margarita Obiols, inaugurarà la reunió del Comitè executiu de l’Assemblea de Regions Frontereres Europees (ARFE), organitzada per la Secretaria de Relacions Internacionals, que tindrà lloc a Ripoll els propers dies 1 i 2 de setembre. També hi participarà el director general d’Arquitectura i Paisatge, Joan Ganyet. La reunió s’iniciarà el dijous, dia 1 de setembre a les 19.30 hores amb una recepció de l’Alcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, que anirà seguida d’un sopar ofert per la Secretària de Relacions Internacionals, Margarita Obiols.

La jornada de treball es durà a terme divendres, dia 2, a l’Ajuntament de Ripoll. Entre els punts de l’ordre del dia de la reunió figura l’agrupació europea de cooperació territorial -un nou instrument jurídic proposat per la Comissió europea, i actualment en fase de discussió al Consell- el futur dels fons de cohesió i de la política regional, el nou instrument de veïnatge i partenariat, així com la futura organització de l’ARFE.

La reunió de Ripoll aplegarà una quarantena de representants dels governs regionals i euroregions d’arreu d’Europa, entre les quals destaquen l’Oresundkomitten (frontera Dinamarca/Suècia); l’Euregio Scheldemond (frontera Bèlgica/Holanda); l’Euroregió Maas-Rhein (frontera entre Alemanya, Bèlgica i Holanda); l’Euroregió Spree-Neisse-Bober (frontera entre Alemanya i Polònia); la Regio Basiliensis (frontera entre Alemanya, França i Suïssa); l’ Euroregió Ems Dollart (frontera entre Alemanya i Holanda); l’Euroregió dels Càrpats (frontera entre Polònia i Hongria), i l’Euroregió Pomerania (frontera entre Alemanya, Polònia i Suècia).

Joan Ganyet farà una intervenció a la reunió en qualitat de secretari general de la Comunitat de Treball dels Pirineus, en la qual farà una crida als assistents a participar en el Congrés sobre el futur de les muntanyes que tindrà lloc els propers dies 14 i 15 de setembre a la Casa Llotja de Mar (Barcelona), en ocasió del XXIIIè Consell Plenari d’aquesta associació de cooperació transfronterera.

Assemblea de Regions Frontereres Europees

L’Associació de Regions Frontereres Europees (ARFE) fou fundada l’any 1971, amb l’objectiu de defensar els interessos de les regions transfrontereres en l’àmbit de la Unió Europea. Catalunya s’hi adherí el 1986. En l’actualitat, la presidència de l’ARFE recau en el Lambert van Nistelrooj (diputat del Parlament europeu), mentre que el secretari general és Jens Gabbe. El català Joan Vallvé, ex diputat europeu, va presidir aquesta associació de 1996 a 2004, i actualment n’és president honorífic. A data d’avui, té més de 80 regions membres, que es despleguen per més de 160 zones frontereres, tant internes com externes a la UE. L’ARFE organitza els seus treballs mitjançant els següents òrgans de treball: un president, un Comitè Executiu –del qual Catalunya forma part actualment-, una Assemblea General i un Secretariat General. D’entre les activitats que porta a terme l’ARFE, cal esmentar la realització de projectes per fomentar la cooperació transfronterera que han gaudit del suport de la iniciativa comunitària INTERREG III. Així mateix, l’ARFE ofereix tasques d’assistència tècnica com a Think Tank i elabora publicacions i informes, com la Guia Pràctica LACE de cooperació transfronterera o la revista Lace.

Més informació: http://www.aebr.net/