El Departament de Treball ha ordenat avui que, de forma immediata, es dugui a terme una neteja total dels centres d’ensenyament, escoles bressol i escoles d’educació especial de Girona afectats per la vaga dels treballadors i treballadores de l’empresa de neteja Clece S.A.

D’altra banda, un cop feta aquesta neteja, s’incrementen els serveis mínims a les escoles bressol i d’educació especial, on s’haurà de dur a terme el 50% de la neteja habitual a totes les dependències –i el 100% en el cas de les cuines, si n’hi ha-. Per a la resta de centres afectats per la vaga es mantindran els serveis mínims dictats pel Departament de Treball inicialment.

Els serveis mínims serveixen per organitzar la protecció de dos drets, el dret de vaga dels treballadors i treballadores, per una banda, i el dret a la salut dels ciutadans, en particular de col·lectius particularment sensibles com els infants.

Dijous, 22 de març de 2007