El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinarà una partida de 1’5 milions d’euros, segons el pressupost provisional, a la gestió de la campanya de treballadors temporers de l’any 2006, que comença avui a Lleida. Aquest pressupost suposaria un increment del 45,63% respecte a la partida destinada l’any passat, que va ascendir a 1.030.295 euros. Es preveu que entre nou mil i onze mil persones treballin en aquesta campanya, la majoria a les comarques de Lleida.

Precisament, avui ha començat a funcionar una de les tres oficines mòbils que el SOC posa a disposició de la campanya de temporers per millorar el procés d’intermediació laboral, segons ha anunciat aquest matí a Lleida el Director General del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana. Per segon any consecutiu, les tres unitats es desplaçaran pel territori per facilitar, tant a treballadors com a empresaris, les contractacions en el menor temps possible. Aquests vehicles faran rutes itinerants per les poblacions més allunyades de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) a la demarcació de Lleida, tot i que Castellana ha assegurat que “també donarà servei amb posterioritat a tots els territoris de Catalunya que ens ho demanin, ja sigui per la verema a la província de Barcelona, per la collita de la fruita a Girona o per la recol·lecció de la taronja a Terres de l’Ebre”.

El director del SOC també ha destacat en roda de premsa que l’objectiu de la campanya serà “que totes les persones amb permís de residència i treball puguin accedir a un contracte” en el marc d’aquesta campanya; i això inclou, fonamentalment, “persones contractades en origen”, però també les persones en situació regular o els ciutadans i ciutadanes autòctons que vulguin treballar a la campanya a través de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG).

Per la seva banda, la Secretària per a la Immigració, Consol Prados, ha explicat que un dels principals eixos de la campanya d’aquest any és “la coordinació de les tres administracions, la general de l’Estat, la Generalitat i l’administració local”. La voluntat de la Generalitat i de totes les administracions implicades, ha dit la Secretària, és que “el desenvolupament de la Campanya sigui ordenat i que tothom treballi en cooperació, cadascú des de les seves responsabilitats.”

Amb l’objectiu d’assegurar la normalitat de la campanya, els diferents departaments de la Generalitat ja han dut a terme diferents reunions preparatòries, que s’aniran repetint al llarg de la temporada de recollida de la fruita. Igualment, en aquesta mateixa direcció s’han fet reunions de coordinació amb la Subdelegació del govern de l’Estat a Lleida i amb els responsables dels municipis implicats.

La Secretaria per a la Immigració publicarà els ajuts per allotjaments abans de final de mes

La Secretaria per a la Immigració ha anunciat també que la convocatòria d’aquest any per atorgar les subvencions d’allotjaments de temporers es publicarà abans de final de mes. L’any passat va destinar-hi un total de 1.320.000 euros, que han permès la creació de 498 noves places d’allotjaments col·lectius. Des de l’any 2001, aquesta convocatòria de subvencions ha facilitat la construcció i rehabilitació de prop de 2.700 places, una iniciativa que ha permès que tots els treballadors temporers puguin comptar amb un allotjament “digne”.

La campanya de temporers de l’any 2005 va registrar, segons dades del SOC, un total de 7.666 contractacions formalitzades, més del doble dels contractes registrats per l’Administració catalana l’any anterior, que van ascendir a 3.313. Francesc Castellana ha anunciat precisament avui que enguany “probablement el número de contractacions es repeteixin”. L’èxit de la iniciativa s’atribueix, en gran part, a la posada en marxa de les tres oficines mòbils, als ajuts per allotjaments, a la coordinació institucional de les diferents administracions implicades i a la participació dels agents socials, quatre elements que es repeteixen enguany.

A les dues campanyes es preveu que hagi treballat un centenar de persones, ja sigui en col·laboració amb els ajuntaments com amb les entitats sense ànim de lucre que hi participen.

En conclusió, la Generalitat aporta, pel bon funcionament de la campanya de temporers d’aquest any, l’ampliació del SOC, el suport als ajuntaments per la integració social dels immigrants i la subvenció per l’edificació i la millora d’allotjaments. Per la seva banda, l’empresariat aporta el compromís de contractar per escrit els treballadors temporers, així com l’allotjament en el cas que el treballador o treballadora resideixi a més de 75 quilòmetres de l’explotació agrària. Els sindicats, al seu torn, impulsaran campanyes d’informació i seguiment de la campanya de temporers.

L’objectiu d’aquestes mesures és portar a terme una campanya ordenada i respectuosa amb la dignitat i els drets i obligacions de tots els que hi participin, també comptant amb la responsabilitat social dels pagesos que gestionen la contractació en origen.

Dilluns, 5 de juny de 2006