La taxa d’atur se situa en un 7,12%, la xifra més baixa coneguda en aquestes últimes dècades a Catalunya

Catalunya ha assolit els objectius d’ocupació fixats per la Unió Europea per a l’ any 2010, segons els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) corresponents al segon trimestre de 2005. El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, que ha comparegut avui en roda de premsa per analitzar aquestes dades, ha fet una valoració positiva perquè a hores d’ara “7 de cada 10 treballadors i treballadores tenen feina i 6 de cada 10 dones en edat laboral estan treballant”.

Rañé ha manifestat que “a Catalunya hem fet els deures, aquests són els objectius que Europa s’havia marcat a la cimera de Lisboa de 2005 per a l’any 2010, ara bé no ens pensem adormir perquè sabem que tenim la necessitat de millorar la qualitat i també de seguir treballant perquè hi hagi una major quantitat d’ocupació”.

Sabem, ha explicat Rañé, “que existeixen reptes de gènere i de qualitat de l’ocupació que hem de resoldre i pels quals estem treballant”. “Per tal de fer-ho possible hem d’aconseguir la màxima transparència del mercat de treball i donar una atenció personalitzada dels treballadors i treballadores que es troben encara a l’atur”. Tots els indicadors són força positius, tenim més persones treballant, menys persones a l’atur i més dones ocupades.

La població ocupada total s’ha incrementat en 71.800 treballadors i treballadores durant el segon trimestre de 2005 i en més de 170.000 durant l’últim any. Els resultats per sectors també són positius. Així la població ocupada a la indústria s’ha incrementat en 8.100 persones en el segon trimestre i en 18.100 durant els darrers 12 mesos. El comportament també ha estat favorable en el sector serveis amb 71.100 ocupats més en el segon trimestre i un total de 152.100 en còmput global de l’últim any.

El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, ha dit que això confirma que “el procés de transformació industrial de Catalunya s’està saldant globalment d’una manera positiva, hi ha més gent treballant a la indústria que fa un any”. Tot i això el Conseller Rañé ha comentat que s’està produint un procés de terciarització important “que dóna ocupació”. Anem cap a una economia moderna, com és la catalana basada en el seu potencial industrial amb una important competitivitat en la qual els serveis siguin un sector important, però volem “una Catalunya amb serveis i no de serveis”.

L’únic sector on s’ha registrat una davallada de població ocupada ha estat el de la construcció amb 14.000 treballadors i treballadores menys en el segon trimestre i 7.700 durant els darrers 12 mesos. El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, ha dit que aquestes dades “reflecteixen també allò que tots estem desitjant, i és que el sector de la construcció perdi el seu rescalfament”. El resultat “dóna una millor estructura del nostre teixit econòmic i productiu”.

Pel que fa a l’atur, es redueix de 24.800 persones respecte al trimestre anterior i en 84.100 en relació a l’últim any. La taxa d’atur total (251.300 persones) queda ara en un 7,12% (8,6% de dones i el 6% d’homes) del conjunt de la població activa, la xifra més baixa coneguda a Catalunya “des de l’arribada de la democràcia o des de les primeres crisi del petroli”, ha dit el Conseller Rañé. D’ aquest col·lectiu només 58.000 persones pertanyen al grup de treballadors i treballadores que busquen feina des de fa més d’un any.

En aquest sentit, el Conseller Rañé ha recordat que és voluntat del Departament de Treball i Indústria potenciar totes les polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar per reduir la taxa d’atur entre les dones. Rañé ha fet una crida “al conjunt de la societat” per resoldre tots els problemes dels serveis, de l’organització, dels horaris per fer possible aquesta conciliació. En cas contrari, ha advertit el Conseller de Treball i Indústria ens trobarem “amb una generació de dones ben formades, inclòs en alguns casos millor formades que els homes, que tenen una vida laboral curta”, que no va més enllà dels 35 anys.

Divendres, 29 de juliol de 2005