A Catalunya es van crear durant l’any 2006 un total de 75.050 empreses, valor que situa la taxa d’entrada bruta d’empreses en el 3,2%, segons es desprèn del Sistema d’Informació i Seguiment de Demografia Empresarial a Catalunya (SISDEC).

El SISDEC és un sistema pioner que acaba de posar en marxa el Departament de Treball per realitzar un seguiment exhaustiu de l’estructura i la demografia empresarial a Catalunya mitjançant una metodologia pròpia. La finalitat d’aquest sistema és que sigui un instrument de suport per tal que el Departament pugui definir i aplicar polítiques orientades a la millora de les persones emprenedores, dels autònoms i la microempresa a través del Servei de Creació d’Empreses.

Pel que fa al quart trimestre de l’any 2006 es van crear 18.927 empreses, un 6,49% més que les registrades en el darrer trimestre de 2005 (17.697). Per províncies, Barcelona concentra el 74,2% de les noves companyies, seguida de Girona (10,2%), Tarragona (9,6%) i Lleida (6,0%).

La distribució de les noves empreses segons la seva dimensió deixa constància de la importància de les microempreses, les quals representen el 98,6% del conjunt, i en especial la d'aquelles que comencen la seva activitat sense cap treballador (65,3% del total).

D’altra banda, el 72,4% de les empreses que inicien la seva activitat en aquest període ho fan en el sector serveis, amb un pes destacable del comerç (18%). La construcció i a la indústria concentren el 21,2% i el 6,4% de les noves companyies creades respectivament.

Aquestes dades inclouen autònoms (empresaris individuals), societats mercantils, societats laborals i cooperatives.

Catalunya disposava a 31 de desembre de 2006 d’un teixit empresarial integrat per 592.914 empreses, un total de 14.574 empreses més que en el 2005, segons el SISDEC.

Més de 500 seminaris per fomentar l’esperit emprenedor

D’altra banda, el Departament de Treball, la Diputació de Barcelona, 104 ajuntaments i quatre entitats privades han posat en marxa seminaris de Generació d’Idees i Creació d’Empreses que s’impartiran per tot Catalunya. Fins al moment s’han realitzat 33 cursos als quals han assistit 748 persones i per a les properes setmanes ja s’han programat 87 més.

Durant tot aquest any es realitzaran més de 500 seminaris on s’espera que assisteixin al voltant de 20.000 persones. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar suport a les persones que vulguin crear la seva pròpia empresa, donar prestigi social a l’empresari i, finalment, augmentar a mig i llarg termini les vocacions empresarials a Catalunya.

Els cursos estan oberts a tothom però es dirigeixen especialment als estudiants de quart d’ESO i batxillerat, de cicles formatius de grau mig i superior i de Formació Professional, així com a estudiants i docents universitaris.

Els seminaris de Generació d’Idees i Creació d’Empreses, que són gratuïts, estan pensats per a poder ser realitzats amb grups d’entre 20 i 100 persones. Durant el curs s’expliquen alguns aspectes bàsics per a la posada en marxa de l’activitat emprenedora, com són la generació i avaluació de la idea de negoci, l’elaboració del pla d’empresa i l’avaluació de les pròpies aptituds emprenedores. Així mateix s’expliquen exemples de projectes empresarials d’èxit i es convida a un emprenedor a què expliqui la seva experiència. Els cursos els imparteixen tècnics de promoció econòmica de les entitats que col·laboren en el projecte.

En el cas dels estudiants, a més de seminaris específics, s’han dissenyat uns tallers que consisteixen en crear dinàmiques de joc que permetran treballar aptituds i actituds emprenedores com per exemple córrer riscos calculats o bé detectar oportunitats de negoci.

Paral·lelament a la realització dels cursos, les entitats que hi col·laboren també participen en l’elaboració d’un Banc de Casos de Projectes Empresarials en el qual s’esperen recollir uns 500 casos que serveixin com a exemple per a utilitzar en els seminaris i que estaran a disposició de qualsevol emprenedor a través d’Internet.

El programa de Seminaris de Generació d’Idees i Creació d’Empreses s’emmarca dins les actuacions de la línia de motivació i sensibilització per emprendre del Servei de Creació d’Empreses del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona que fomenten l’esperit emprenedor.

Dilluns, 26 de març de 2007