La consellera de Salut, Marina Geli, i el president del patronat de la Fundació Privada d’Indústries de la Carn, Jaume Blancafort, signaran demà a les 11h, al Departament de Salut, un conveni de col•laboració per millorar el control sanitari de la carn a Catalunya.

El conveni permetrà desenvolupar un projecte per consolidar la implementació de la figura de l’auxiliar d’inspecció veterinària i la millora de les condicions en què es realitzen les inspeccions i el control sanitari de la carn a Catalunya.

Els auxiliars d’inspecció veterinària donen suport als veterinaris oficials en les tasques de control oficial als escorxadors. Amb aquest nou acord, es garanteix la presència permanent dels auxiliars d’inspecció veterinària durant la jornada de treball de cadascun dels 36 escorxadors que engloba el conveni.

L’Agència de Protecció de la Salut serà l’òrgan competent de supervisar el correcte compliment d’aquest conveni.