La consellera de Salut, Marina Geli, collocarà el proper dimecres, 2 de novembre a les 10h, la primer pedra de lampliació i reforma de la Fundació Hospital Asil de Granollers, situat a lAv. Francesc Ribas, s/n de Granollers, a la comarca del Vallès Oriental. Més tard, a les 11:10h, la consellera arribarà a lAjuntament de Sant Celoni (Plaça de la Vila, 1), on signarà el Pacte de Ciutat de Sant Celoni amb lalcalde de la localitat, Joan Castaño. El Pacte de Ciutat es signa partint de la voluntat de crear mecanismes de collaboració entre les institucions implicades, tenint en compte que la salut i el benestar de les persones és un objectiu de primer ordre per aquests organismes i que respon a un dret fonamental.Seguidament, a les 11.45h, Geli signarà amb els alcaldes de làmbit territorial del Baix Montseny el Pacte per a la Salut per impulsar la creació dun Govern territorial al Baix Montseny. Lacte tindrà lloc la Sala de Plens de lAjuntament de Sant Celoni i un cop acabada la signatura els signants atendran els mitjans de comunicació.El Pacte de Salut és un pas més per fer realitat la participació del món local en el govern i la direcció del sistema sanitari, amb limpuls de la descentralització de competències i recursos en favor dels governs locals, en aquells àmbits en els quals la proximitat als ciutadans repercuteix en facilitar i millorar la gestió