La consellera de Salut, Marina Geli, presidirà demà dijous a les 13.30h, a la sala dactes del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159. Pavelló Ave Maria), lacte de presentació del Llibre blanc del laboratori clínic a Catalunya. A lacte hi seran també presents el president de lAssociació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, Xavier Fuentes, i el coordinador del Llibre blanc del Laboratori Clínic a Catalunya, Jaume Miró. LAssociació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic ha portat a terme aquest estudi amb lobjectiu de formular un conjunt de propostes a partir dun anàlisi de la realitat, i orientades a donar resposta als reptes de mig i llarg termini. El treball aborda la descripció i lanàlisi de la situació actual del laboratori clínic a Catalunya, tant des de la perspectiva territorial com des de lestructural. Al final dun procés de reflexió, el llibre proposa un seguit de línies dactuació en base a les necessitats futures.