La Consellera de Salut, Marina Geli, i el Director General de l’Obra Social i de la Fundació "la Caixa", Josep F. de Conrado i Villalonga han signat avui, 13 de juliol, un conveni per posar en marxa un programa pilot d’atenció a joves i adolescents que pateixen trastorn límit de personalitat  amb l’objectiu de millorar l’atenció integral i la continuïtat assistencial  d’aquestes persones.

El projecte que preveu accions preventives i terapèutiques es desenvoluparà a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el sector sanitari de Sarrià, Sant Gervasi, Les Corts, amb una aportació de 152.297  euros per part de l’Obra Social de “la Caixa”.

Els trastorns de personalitat associats a conductes disruptives, patologia afectiva, intents autolítics i l’abús i dependència de substàncies ha augmentat sensiblement entre adolescents i joves a Catalunya. El Trastorn Límit de Personalitat (TLP) és la patologia més freqüent entre poblacions clíniques. El seu tractament és un dels reptes amb s’enfronta la salut mental. La principal dificultat del diagnòstic del TLP radica en el desconeixement dels processos d’estudi de la patologia que el genera i la seva gran variabilitat clínica.

El nou programa del Departament de Salut i la Fundació "la Caixa" impulsarà l’atenció als adolescents i joves que pateixen aquest trastorn des d’una visió integral i global que garanteixi la continuïtat assistencial en el procés d’atenció, i que tingui en compte la prevenció i la detecció precoç en els primers nivells de la xarxa sanitària. També s’adequaran els tractaments farmacològics i psicoterapèutics, així com l’atenció a les famílies des dels serveis de salut mental comunitaris (centres de salut mental i hospital de dia), l’atenció en els serveis d’urgències i d’hospitalització psiquiàtrica i la complementarietat amb els centres d’atenció a les drogodependències.

Aquest programa s’emmarca dins de les prioritats del Pla Director de Salut Mental i Addiccions creat pel del Departament de Salut , amb la finalitat de definir els objectius estratègics i les línies d’actuació a desenvolupar en l’àmbit de la promoció de la salut mental, la prevenció, el tractament de les malalties mentals i les addiccions i millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies.