Direcció General de Comunicació

El Govern incorpora pescadors i ecologistes al Consell de Protecció de la Natura

query_builder   20 novembre 2007 14:30

event_note Nota de premsa

El Govern incorpora pescadors i ecologistes al Consell de Protecció de la Natura

.El Consell elabora informes sobre plans especials de protecció, plans d'espais d'interès natural i protegits, i per a actuacions concretes en els parcs naturals

.Aquesta mesura s'emmarca en el procés d'actualització de l'ens per ajustar-lo a les necessitats actuals

El Govern ha aprovat avui un Decret que modifica diferents aspectes del funcionament del Consell de Protecció de la Natura, un òrgan consultiu en matèria de natura i paisatge, previst en la Llei d'espais naturals del 1985, els membres del qual formen part d'entitats científiques, naturalistes, de muntanya, universitats, organitzacions agràries i agrupacions de municipis.

Entre les modificacions destaca la incorporació en el consell del sector pesquer, amb un representant de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, i el reforç de la representació d'entitats ecologistes amb un membre de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya, a més s'ajusta la presència dels membres de sindicats agrícoles. Un altre dels canvis introduïts pretén assolir la participació paritària entre dones i homes.

El temps transcorregut des de la creació del Consell aconsella la introducció de  modificacions motivades pels canvis en les entitats que poden proposar la designació de membres del Consell per tal d'adequar la seva composició al significat actual d'aquestes.

Amb el Decret aprovat avui el Consell quedarà format per sis representants de l'Institut d'Estudis Catalans, tres de les universitats públiques de Catalunya -a proposta del Consell Interuniversitari  de Catalunya-,  una persona proposada per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, una de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), una de la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya, una persona representant de cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, d'acord amb els resultats a les eleccions a cambres agràries, un membre del Consorci Forestal de Catalunya, un de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i un de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. A més, continuarà havent-hi una persona del Consell General de Muntanya, una de l'Associació Catalana de Municipis i una de la Federació de Municipis de Catalunya.


Les funcions del Consell de Protecció de la Natura, a grans trets, són elaborar informes i dictàmens a requeriment del Parlament i emetre obligatòriament informes quan s'elaboren plans especials de protecció, plans d'espais d'interès natural i les seves modificacions, projectes de declaració d'espais naturals protegits, i per a actuacions concretes en els parcs naturals. Aquest òrgan ofereix assessorament científic i pot proposar mesures i actuacions per millorar el compliment de la llei 12/85 d'espais naturals.
Entre les darreres actuacions del Consell, destaca l'informe favorable que va efectuar per al Pla d'Ampliació del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i l'informe desfavorable al projecte de decret de regulació de la caça en barraca que es va suspendre l'octubre passat.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia