Direcció General de Comunicació

El Govern inicia la tramitació de l'Avantprojecte de llei del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter

query_builder   27 novembre 2007 13:51

event_note Nota de premsa

El Govern inicia la tramitació de l'Avantprojecte de llei del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter

. Pretén establir un marc estratègic per a la planificació, ordenació i gestió conjunta d'aquests espais d'interès natural

. L'elaboració de la proposta ve precedida d'un ampli procés de participació iniciat el 2005, que ha comptat amb la participació dels ajuntaments, organismes i entitats implicades

El Govern ha admès avui a tràmit l'Avantprojecte de llei que permetrà la creació del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. Amb aquest pas, el Govern vol establir un marc estratègic que faciliti la planificació, l'ordenació i la gestió conjunta d'aquests espais d'interès natural, així com incloure en aquesta ordenació altres territoris de l'àmbit proper que continguin valors naturals qualificats i objectius homogenis.

L'elaboració d'aquest text és una proposta recollida al Pla de Govern 2007-2010, que preveu "potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible" i que contempla la creació del Parc Natural del Montgrí.

La proposta de Parc Natural ve precedida d'un ampli procés de participació iniciat el novembre de 2005 i que ha comptat amb la participació dels ajuntaments, organismes i entitats vinculades, així com d'altres administracions que han recollit un total de 55 propostes sobre el futur parc. D'aquesta manera, s'ha procedit a redactar un informe que ha de permetre definir un model i els òrgans de govern i participació més idonis i eficaços per a aquests espais, així com les principals orientacions i directrius estratègiques de la gestió d'aquest espai protegit.

Aquesta proposta inclou genèricament els territoris de:
. L'àmbit de Vilanera - Les Corts i el front litoral de L'Escala (Alt Empordà) que corresponen a la Punta dels Cinc Sous - Bol Roig i la Torre Montgó.
. L'espai de la Xarxa Natura 2000 (codi espai ES5120016) i del PEIN del Massís del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter.
. L'espai que correspon a l'antic estany de Bellcaire d'Empordà inclòs a l'Inventari de zones humides de Catalunya i la connexió amb el Montgrí.
. L'espai de l'Inventari de zones humides de Catalunya de l'estany de Pals i les closes Boues o antic estany de Boada.
. L'àmbit dels arrossars de Pals i tot el sistema de canals de rec que alimenten les Basses d'en Coll.

Aquests territoris formen part dels municipis de Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, L'Escala, Palau-sator, Ullà, Fontanilles i Gualta.

L'aprovació d'aquest Avantprojecte no suposarà d'immediat afectacions rellevants en el desenvolupament de les activitats socioeconòmiques dels territoris afectats sinó que revertirà en la disponibilitat de majors instruments de gestió i promoció dels seus valors naturals. Amb posterioritat a la seva aprovació, el departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la col.laboració de les corporacions locals de la zona i els altres departaments de la Generalitat que tenen competències en l'àmbit del parc, formularà i tramitarà el Pla Especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc Natural que, amb caràcter de Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, fixarà els aspectes generals i permanents de l'ordenació del parc natural: zonificació, infraestructures i serveis bàsics, regulació d'usos i activitats, etc.

Així mateix, l'Avantprojecte preveu també la creació d'una Junta Rectora, com a òrgan director del Parc Natural, formada per representants de les administracions, els ens locals i les organitzacions i sectors socials interessats, amb la finalitat que la representació local sigui majoritària i implanti un model de gestió basat en el principi de concertació. La Junta Rectora preveu la constitució d'un Consell de Cooperació, que és l'òrgan col.laborador en la gestió del Parc, integrat per entitats i associacions representatives dels sectors socials interessats.?

A partir d'ara, el Departament de Medi Ambient i Habitatge redactarà l'Avantprojecte de Llei, que, un cop superat el procés d'informació pública, farà arribar al Govern. Aquest el trametrà al Parlament perquè iniciï el tràmit corresponent.


Antecedents

Amb la llei de creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, l'any 1983, es van deixar fora del seu àmbit de protecció els aiguamolls del Baix Empordà, que estaven afectats per greus impactes i projectes urbanístics que anaven minvant la superfície de zones humides i d'alt valor ecològic.
L'any 1990 es crea la llei de protecció de l'Àrea Protegida de les Illes Medes, que deixava sense protecció la seva part emergida. L'any 1993, amb l'aprovació del Pla d'Espais d'Interès Natural, es va protegir els tres espais més emblemàtics: el Montgrí, una part dels aiguamolls del Baix Empordà i la part emergida de les illes Medes. El Pla ja preveu, en les seves determinacions, la integració en una única unitat del Montgrí i les Medes, zones litorals adjacents i zona marina, deixant la possibilitat d'incloure els terrenys de l'antic estany de Bellcaire d'Empordà en la delimitació definitiva.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia