Direcció General de Comunicació

El Govern destina més de 108 milions d'euros a modernitzar i potenciar l'FP

query_builder   27 novembre 2007 13:25

event_note Nota de premsa

El Govern destina més de 108 milions d'euros a modernitzar i potenciar l'FP

Aprova el Pla de Formació Professional 2007-2010, que preveu incrementar en un 40 per cent el nombre d'usuaris amb la incorporació de 300.000 nous estudiants

. El Pla vol facilitar l'entrada al mercat de treball dels estudiants adolescents que no disposen de títol dotant-los d'una qualificació que certifiqui els seus coneixements 

. El pressupost previst pels pròxims 4 anys és 10 vegades superior al del pla anterior

. Per primera vegada el Pla preveu la convalidació entre les diferents disciplines de formació professional i l'adequació dels mètodes de reconeixement de les competències al sistema europeu de transferència de crèdits


El Govern ha aprovat el Pla de Formació Professional 2007-2010 amb l'objectiu de modernitzar i potenciar la Formació Professional i d'augmentar un 40 per cent el nombre d'usuaris d'aquest tipus de formació d'aquí a l'any 2010. El Pla, que van donar a conèixer la setmana passada els departaments d'Educació i de Treball, compta amb una inversió inicial de 108.318.383 euros i un pressupost 10 vegades superior al del I Pla de la Formació Professional 2003-2006, que es va dotar amb 10.560.000 euros.

El Pla s'articula en 38 mesures que afecten els tres subsistemes de la Formació Professional -la inicial, la continuada i l'ocupacional- i que van acompanyades d'objectius específics a acomplir. En aquest sentit, el document és un instrument per a modernitzar i potenciar la Formació Professional, però també és un compromís de què al final del període es podrà mesurar clarament el grau d'assoliment dels objectius.

A banda de l'increment en el nombre d'estudiants dels tres subsistemes, el Pla estableix que a l'acabar la seva aplicació, el 80% dels estudiants hauran de tenir accés a dispositius d'orientació sobre tota l'oferta formativa de Catalunya. També contempla incrementar un 50% del nombre d'estudiants que participen d'un programa d'intercanvi per estudiar en un altre país europeu i que es comencin a aplicar les convalidacions entre l'FP inicial, la contínua o l'ocupacional en cinc famílies professionals, com a mínim.

El volum més gran del pressupost del Pla està destinat a les mesures que tenen a veure amb la innovació de la formació professional i amb la seva adaptació a les necessitats del sistema productiu català, mesures a les quals s'han destinat 92.028.640 euros.

Més estudiants

Actualment més de mig milió de persones són usuàries d'algun dels tres subsistemes de la formació professional a Catalunya, i més de 1.000 centres imparteixen FP inicial o ocupacional:

Tipus d'estudis                          Estudiants
FP Inicial                                     76.000
FP Continuada                            389.000
FP Ocupacional                          61.000
Total                                          526.000

Tipus d'estudis                            Centres
FP inicial                                        381
FP ocupacional                              663
Total                                             1.044


L'objectiu és augmentar un 40% el nombre d'estudiants de l'FP. Per això, es preveuen tota una sèrie de mesures, entre elles, una dotació per cobrir l'increment d'usuaris, mesures per fomentar l'estudi d'idiomes o la creació de programes de transició al treball perquè els que no han acabat la Educació Secundària Obligatòria puguin obtenir un títol que els atorgui una qualificació.

D'aquesta manera, el Pla busca que aquells estudiants que actualment queden sense poder obtenir cap títol educatiu sent encara adolescents, puguin aconseguir una qualificació que els permeti entrar al mercat de treball presentant una certificació dels seus coneixements. També preveu crear un sistema de beques, que estarà dotat amb 3.678.000 euros, per evitar que els alumnes abandonin els estudis per posar-se a treballar.

Sistema integrat de qualificacions i FP

Amb el II Pla de la Formació Professional es crearà un únic sistema d'FP que establirà convalidacions entre els estudis de formació professional inicial, contínua i ocupacional. De la mateixa manera s'establiran mecanismes d'acreditació de competències adquirides per mitjà de l'experiència professional.

Fins ara, els tres subsistemes de formació professional no estaven integrats i, per tant, cada sistema només reconeixia els seus crèdits i no exisitia cap tipus d'equivalència ni possibilitat de convalidació entre ells.

Amb l'aplicació del pla d'integració, un treballador que no disposi de cap titulació però que tingui experiència laboral i hagi cursat formació contínua o ocupacional podrà convalidar aquests coneixements i obtenir determinats crèdits de formació professional inicial, fet que li permetrà millorar la seva situació laboral i accedir a una titulació reglada.

A més, el Pla també pretén fomentar la mobilitat en l'espai europeu de la de la formació professional i l'ensenyament superior. Per aconseguir-ho, es preveu adequar els actuals mètodes de reconeixement de les competències al sistema europeu de transferència de crèdits. D'aquesta manera hi haurà un únic sistema de referència, i els coneixements adquirits es podran convalidar sigui quin sigui el tipus d'estudis que s'han cursat per obtenir-los.

El Pla preveu que l'any 2010 s'haurà creat el model de reconeixement de crèdits de la formació professional, però a banda, també es compromet a què el sistema de convalidacions haurà d'estar funcionant ja a la pràctica en cinc famílies professionals,  que encara estan per determinar.

Millor planificació territorial i més coneixement del capital humà

El Pla inclou un diagnòstic de la situació actual del sistema de formació professional de Catalunya, que detecta la manca d'adequació en alguns territoris entre l'oferta formativa i el que el mercat de treball demanda com un dels principals dèficits. Per això, en els propers tres anys, s'han de crear mecanismes perquè els agents econòmics d'un mateix territori i els d'un mateix sector es puguin coordinar i puguin diagnosticar conjuntament l'oferta formativa que necessiten.

Igualment, de cara a incrementar el nombre d'usuaris de la Formació Professional es crearan cursos específics als territoris i als sectors que més estan patint el canvi de model econòmic perquè els treballadors es puguin reciclar i s'ampliarà l'oferta d'FP a distància, per facilitar que persones que tenen dificultats per assistir a estudis presencials puguin millorar la seva qualificació.

D'altra banda, es crearà un sistema informàtic únic per tot Catalunya que recollirà tota la informació sobre els estudis que cada persona ha realitzat de formació professional inicial, continuada o ocupacional.

Millorar el reconeixement de la formació professional

El Pla es completa amb diverses mesures per millorar el reconeixement i el valor social amb què la societat veu els estudis professionalitzadors. En aquest sentit l'objectiu és que, d'aquí a tres anys, els centres que compten amb un sistema de qualitat, que hagin obtingut un certificat internacional de qualitat ISO- 9000, augmentin en un 25%. En el cas de l'FP inicial, dels 242 instituts públics que imparteixen aquests estudis a Catalunya, 31 ja han

També es preveu crear un portal d'Internet amb informació sobre l'oferta dels tres subsistemes de la FP a Catalunya i un protocol per assessorar i acompanyar aquells treballadors que volen acreditar els coneixements que han anat adquirint al llarg de la seva vida laboral i que no han cursat estudis específics de la seva activitat laboral.

Potenciar la capacitat emprenedora

Finalment, el Pla General de la Formació Professional prioritza potenciar la capacitat emprenedora d'aquells que assisteixen a estudis de Formació Professional. Per això es pretén donar coneixements als estudiants tant pel que fa a la creació de noves empreses, com amb la innovació en el sí d'empreses ja existents. En aquest sentit, s'introduiran continguts relacionats amb l'emprenedoria, i es coordinaran els serveis ja existents de suport a la creació d'empreses.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia