Direcció General de Comunicació

El Govern aprova l'Avantprojecte de la llei de seguretat industrial

query_builder   24 desembre 2007 12:44

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Avantprojecte de la llei de seguretat industrial

.La futura Llei de seguretat industrial incrementarà la qualitat dels serveis d'inspecció i donarà més capacitat d'elecció als usuaris promovent d'una major competència entre operadors

.El nou marc legal preveu la creació de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial (ACSI), que millorarà l'eficiència de l'actuació de l'Administració

.Pretén crear un nou model de gestió per donar resposta a les realitats i a les necessitats actuals de la societat catalana

.El text regularà la seguretat dels productes industrials i aspectes relacionats amb instal·lacions elèctriques, de vehicles, petrolíferes, d'aparells a gas i de calefacció, entre d'altres

El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de seguretat industrial, que té l’objectiu d’organitzar el sistema de seguretat industrial de Catalunya, incrementant la qualitat del servei de les inspeccions i millorant l’eficiència administrativa en aquest àmbit. El nou marc legal permetrà incrementar el nombre d’operadors, per la qual cosa es preveu una major competència en el sector i un increment de les possibilitats d’elecció dels usuaris.
 
L’Avantprojecte de llei de seguretat industrial pretén crear un nou model de gestió de la seguretat industrial que doni resposta a les realitats i a les necessitats actuals de la societat catalana. Per això, la nova Llei, es vol transformar un model que té ja més de 20 anys i que, si bé en el seu moment va representar una millora indubtable, avui ha esdevingut clarament obsolet en el context d’una nova realitat econòmica i social que ha sofert profunds canvis i modificacions.
 
La seguretat industrial engloba aspectes relacionats amb les instal·lacions industrials, com ara ascensors o instal·lacions elèctriques; vehicles automòbils; instal·lacions petrolíferes; aparells a gas; calderes de vapor; instal·lacions de calefacció i de fred; grues; així com la seguretat dels productes industrials.
 
Les inspeccions s’han multiplicat per cinc en els darrers 20 anys
 
En les dues darreres dècades el nombre de fonts de risc industrial s’ha incrementat considerablement. El nombre d’inspeccions periòdiques s’ha multiplicat per cinc, passant de les 400.000 anuals, als 2,2 milions actuals. A tall d’exemple, s’ha passat d’uns 2,5 milions d’inspeccions d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, als 4 milions actuals; d’un cens de 65.000 d’inspeccions d’ascensors, a més de 140.000; i d’un parc de vehicles d’1,7 milions, a un total de 5,3 milions.
 
També, en aquest període, han aparegut noves necessitats dels usuaris del servei de seguretat industrial que cal satisfer i que es tradueix en una demanda creixent de prestacions i també, d’una major capacitat d’elecció d’operadors privats proveïdors dels serveis d’inspecció, que el model concessional vigent fins ara no permetia, i que redueix a un nombre molt limitat les opcions i les alternatives de servei existents.
 
 
Un nou model de gestió de la Seguretat Industrial
 
Aquesta Llei té en compte el canvi substancial que l’aprovació de la reforma de l’Estatut d’Autonomia ha suposat en el règim competencial de la seguretat industrial. En aquest sentit, la regulació normativa de la seguretat industrial ha deixar de dependre de l’Estat, a esdevenir una competència integra i exclusiva de Catalunya d’acord amb les competències exclusives atorgades per l’article 110 del nou estatut. La Llei configura, per tant, un nou model de característiques pròpies per Catalunya que defineix la seguretat industrial com a servei públic d’interès general” i que pretén integrar un règim de concurrència entre els operadors de la inspecció subjectes ara a un règim d’autorització administrativa.
 
La Llei determina un alt nivell de requeriments que hauran de complir els operadors autoritzats, tant pel que fa a la seva competència tècnica i sistema d’assegurament de la qualitat, com a la competència professional i formació continuada del seu personal inspector. També marca uns objectius d’equilibri territorial i de desplegament mínim per comarques, que, en el servei d’ITV, s’haurà de traduir en un Pla Territorial de noves estacions.
 
 
L’Agència Catalana de Seguretat Industrial
 
Un altre gran objectiu que aquest Avantprojecte de llei persegueix és la millora de l’eficiència de l’actuació de la Generalitat en l’àmbit de la seguretat industrial. En aquest sentit, la Llei crea l’Agència Catalana de Seguretat Industrial com a organisme executor de la política de seguretat industrial de la Generalitat, basada en els principis d’autonomia de gestió, control d’eficàcia i responsabilitat sobre els resultats.
 
L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de garantir que les noves condicions d’increment de la competència no impedeixin la millora de la qualitat del servei d’inspecció, les condicions de competència lleial entre els operadors i l’harmonització dels procediments i criteris d’inspecció.