Direcció General de Comunicació

El curs vinent s'oferiran 23.362 places escolars més que enguany

query_builder   26 gener 2010 14:02

event_note Nota de premsa

El curs vinent s'oferiran 23.362 places escolars més que enguany

 • Hi haurà un total de 1.032.382 places, entre educació infantil, primària i secundària
 • La preinscripció serà entre el 2 i el 16 de febrer, dos mesos abans que altres anys, com a conseqüència de l’avançament del calendari escolar del curs 2010-2011
 • Per primera vegada, s’equipara les famílies monoparentals a les famílies nombroses en el procés de preinscripció                                                                                                                                  
 • Educació Infantil oferirà 259.406 places, 85.563 de les quals són per a P3, el curs en què els nens comencen a assistir a escola
 • L’etapa d’Educació Primària és la que més creix, amb 476.280 places, 13.930 més que el curs actual, per donar resposta a les noves necessitats d’escolarització sorgides en els darrers anys
 • Per a Educació Secundària Obligatòria hi ha una oferta de 296.696 places, 75.274 de les quals són de primer d’ESO, el curs en què els joves inicien els estudis als instituts
 
 
El procés de preinscripció escolar per al proper curs 2010-2011 tindrà lloc entre el 2 i el 16 de febrer per a les etapes d’educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). Aquest avançament del procés s’ajusta al canvi del calendari escolar per al proper curs, quan les classes als centres s’iniciaran durant la segona setmana de setembre.
 
Els centres educatius de Catalunya ofereixen 1.032.382 places en les etapes del segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària, 23.362 places més que el curs anterior, quan les places que es van oferir van ser 1.009.020.
 
De les 1.032.382 places per al curs 2010-2011, un total de 259.406 places són d’educació infantil de segon cicle (alumnes de 3 a 6 anys), 476.280 places són d’educació primària, i 296.696 places són d’educació secundària obligatòria (ESO).
 
L’educació primària és l’etapa que més creix en nombre de places. S’ofereixen 13.930 places més que el curs passat per donar resposta a les necessitats d’escolarització que s’han produït en els darrers anys. En el cas de l’educació infantil de segon cicle l’increment és de 4.456 places, i en el cas de l’educació secundària obligatòria (ESO) és de 4.976 places.
 
Malgrat això, la immensa majoria de sol·licituds de preinscripció són del primer curs de l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis a l’institut. Els centres d’educació catalans ofereixen 85.563 places de P3 i 75.274 places de primer d’ESO per al curs 2010-2011.
 
El detall del nombre de places que s’ofereixen distribuïdes per Serveis Territorials i per etapes educatives és:
 
 
 
2009-2010
 
2010-2011
 
 
 
Infantil
 
Primària
 
ESO
 
Total
 
Infantil
 
Primària
 
ESO
 
Total
 
Baix Llobregat-Anoia*
 
32.725
 
58.000
 
35.340
 
126.065
 
27.650
 
50.875
 
30.210
 
108.735
Barcelona – ciutat
 
40.050
 
78.950
 
56.670
 
175.670
 
41.350
 
80.800
 
56.220
 
178.370
Barcelona
Comarques
 
42.675
 
77.700
 
49.410
 
169.785
 
28.552
 
52.498
 
33.854
 
114.904
Girona
 
28.150
 
49.625
 
29.610
 
107.385
 
28.558
 
50.895
 
30.600
 
110.053
Catalunya Central*
 
-----
 
------
 
-----
 
-------
 
20.891
 
37.380
 
21.930
 
80.201
Lleida
17.250
30.725
17.640
65.615
17.156
30.350
17.370
64.876
Maresme- Vallès
Oriental
 
30.650
 
54.550
 
32.610
 
117.710
 
30.555
 
56.882
 
34.212
 
121.649
Tarragona
 
24.525
43.550
26.220
94.295
24.975
44.700
27.300
96.975
Terres de l'Ebre
6.975
12.800
7.980
27.755
7.050
13.025
8.340
28.415
Vallès Occidental
32.050
56.450
36.240
124.740
32.669
58.875
36.660
128.204
TOTAL
 
254.950
462.350
291.720
1.009.020
259.406
476.280
296.696
1.032.382
* El curs actual la comarca de l’Anoia correspon als Serveis Territorials de la Catalunya Central, centre territorial de nova creació
 
Preinscripció d’ensenyaments
 
A banda de la matriculació per a les etapes d’educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria, les dates de preinscripció per als estudis que no siguin de segon cicle d’educació infantil o d’educació obligatòria són diferents. Concretament, les preinscripcions per al Batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i els cicles artístics s’hauran de presentar entre el 10 i el 21 de maig de 2010, i les matriculacions definitives s’hauran de fer entre l’1 i el 7 de juliol.
 
En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional les preinscripcions seran entre el 25 de maig i el 4 de juny de 2010, i les matriculacions entre l’1 i el 7 de juliol. En tots els casos, si es vol formalitzar la sol·licitud a través d’Internet, el termini per fer-ho acabarà un dia abans que acabi el termini de preinscripció.
 
 
Estudis
 
Dates de preinscripció
 
Dates de matriculació definitiva
 
Educació infantil de segon cicle, educació primària i ESO
 
 
Del 2 al 16 de febrer de 2010
 
Del 7 a l’11 de juny de 2010
Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, cicles artístics i Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) organitzats pel Departament
 
 
Del 10 al 21 de maig              de 2010
 
De l’1 al 7 de juliol de 2010; del 2 al de 10 setembre en el cas dels PQPI
 
Cicles Formatius de Grau Superior
 
 
Del 25 de maig al                  4 de juny de 2010
 
De l’1 al 7 de juliol de 2010
 
Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
 
Del 10 al 21 de maig de 2010
 
De l’1 al 7 de juliol de 2010
 
Ensenyaments professionals de música
 
Del 19 al 30 d’abril de 2010
 
Del 28 de juny al 9 de juliol de 2010
 
Ensenyaments superiors de disseny i ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals
 
 
 
Publicació de dates al tauler d’anuncis dels centres
 
 
 
Publicació de dates al tauler d’anuncis dels centres
 
 
Altres ensenyaments artístics superiors: música, dansa i art dramàtic
 
Publicació de dates al tauler d’anuncis dels centres
 
Publicació de dates al tauler d’anuncis dels centres
 
 
 
Ensenyaments esportius
 
 
 
Publicació de dates al tauler d’anuncis dels centres
 
 
 
Publicació de dates al tauler d’anuncis dels centres
 
 
 
 
 
EOI
Primer període: Telemàticament, del 30 d’agost al 3 de setembre; presencialment, del 2 al 3 de setembre de 2010       Segon període:
Telemàticament, del 21 al 25 de gener de 2011; presencialment, del 24 al 25 de gener de 2011
 
Primer període:
A partir del 13 de setembre del 2010 per als nous alumnes
Segon període:
Del 31 de gener al 3 de febrer del 2011 per als nous alumnes
 
Educació de persones adultes
 
 
Del 16 al 23 de juny de 2010 per a l’alumnat nou
 
Del 2 al 8 de setembre de 2010
 
 
Equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses
 
Per primera vegada les famílies monoparentals quedaran equiparades amb les famílies nombroses en el procés de preinscripció. En aquest sentit, tindran els mateixos punts en el criteri complementari, i en els mateixos termes, que s’aplica a la condició de família nombrosa.
 
Les persones que vulguin acollir-s’hi hauran de tenir el títol de família monoparental que tramita el Departament d’Acció Social i Ciutadania. El poden aconseguir les persones que compleixin algun dels requisits establerts:
 
 • Una persona progenitora que conviu amb un o més infants menors de la qual depenen econòmicament.
 • Una persona separada o divorciada amb infants menors de 21 anys, o de 26 si cursen estudis, que no percebi la pensió de la seva parella anterior o que la pensió que percep sigui inferior a 281 euros per infant a càrrec.
 • Una persona vídua amb infants a càrrec, els quals són menors de 21 anys o de 26 si cursen estudis.
 • Una persona, amb infants a càrrec menors de 21 anys o de 26 si cursen estudis, que ha patit abandonament o violència masclista.
 • Una persona amb infants a càrrec menors de 21 anys o de 26 si cursen estudis amb la parella hospitalitzada o empresonada durant un any o més.
`