Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, el full de ruta del país per augmentar la competitivitat de Catalunya

query_builder   21 octubre 2008 13:36

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, el full de ruta del país per augmentar la competitivitat de Catalunya

  • Es tracta d’un granacord estratègic consensuat amb agents econòmics, socials, universitat i partits que té per objectiu situar Catalunya, l’any 2020, com a pol internacional de referència en recerca i innovació
  • En els propers sis anys el Govern doblarà la despesa en recerca i desenvolupament i finançarà projectes d’R+D+I empresarial, amb una participació significativa de les universitats i centres de recerca catalans 
  • El text definitiu del Pacte és el resultat d’un treball intens amb la participació de més de mig miler de persones de l’empresa, l’administració i el món acadèmic, tant nacional com internacional
El Govern ha aprovat avui el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), un full de ruta consensuat amb les universitats, els agents econòmics i socials i els partits polítics que té per objectiu situar Catalunya, l’any 2020, com a pol internacional de referència en aquests àmbits. El text definitiu del Pacte és el resultat d’un treball intens amb la participació de més de mig miler de persones de l’empresa, l’administració i el món acadèmic, tant nacional com internacional.
 
El PNRI ha estat signat per un total de 22 institucions, del Govern, les universitats públiques i privades, dels agents econòmics i socials i dels partits polítics. Pel que fa a les universitats, signen el Pacte les 12 universitats de Catalunya: les 8 públiques (UB, UAB, UPC, UPF, URV, UdG, UdL, UOC) i les 4 privades (UVIC, URL, UIC, UAO); 5 formacions polítiques amb representació parlamentària: (PSC, ERC, ICV, CiU, PP); les dues associacions empresarials més representatives (Foment i Pimec); i un dels sindicats més representatius de Catalunya (UGT).
 
Cal destacar que, per primer cop, Catalunya té una visió i un full de ruta compartit en recerca i innovació per als propers anys que ha de permetre desenvolupar estratègies de país sòlides i polítiques estables en uns àmbits estructurals en els que el país s’hi juga el futur.
 
El Pacte reforça les polítiques dirigides als actors clau del sistema de recerca i innovació, els emprenedors i les empreses, els investigadors i les universitats i també es reforça el paper dels hospitals, els centres de recerca, els centres tecnològics i els parcs científics i tecnològics.
 
En aquest sentit, el pacte incorpora en l’estratègia de recerca i innovació de Catalunya un paper molt rellevant del sector públic com a impulsor d’R+D+I, amb projectes orientats als reptes socials existents, com a generador de serveis innovadors i de compra pública sofisticada que arrastren i fan de motor de recerca i d’innovació empresarial incrementant la seva competitivitat.
 
 
Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor
 
El PNRI identifica 8 reptes i 26 objectius. Per a cada objectiu s’estableixen els compromisos dels diferents agents, fins a un total de 130, alguns dels quals són un reforçament d’accions ja existents i d’altres representen noves estratègies, nous programes i noves actuacions per als propers anys.
 
Els 8 reptes que presenta són:
 
1.      Disposar del millor talent científic, innovador i emprenedor.
2.      Desenvolupar i mantenir una alta capacitat per generar i valoritzar coneixement.
3.      Innovar sistemàticament com a base de l’activitat productiva i de l’acció social i pública.
4.      Pensar, ser i fer globalment en recerca i innovació.
5.      Aconseguir que la ciència, la tecnologia i la innovació siguin imbuïdes a la societat catalana.
6.      Focalitzar i prioritzar l’estratègia nacional de recerca i innovació
7.      Adoptar una organització i una governança del sistema de recerca i innovació intel·ligent i que maximitzi l’eficiència i eficàcia.
8.      Invertir més i millor en recerca i innovació en l’àmbit públic i privat
 
 
Es doblarà la inversió en recerca i innovació en els propers sis anys
 
Amb aquest pacte, el Govern es compromet a doblar la despesa destinada a R+D durant el període 2009-2013, i a incrementar els crèdits a projectes de recerca empresarial. A més, es buscarà que en aquests projectes es subcontracti a organismes públics d’investigació catalans, com les universitats, un mínim del 25% del total de recursos destinats al projecte.
 
En general, s’augmentarà progressivament i de manera suficient els pressupostos dedicats a R+D+I dels departaments de l’Administració de la Generalitat per poder fer front als reptes en els seus àmbits competencials (educació, serveis socials, salut, immigració, medi ambient, energia, transport i mobilitat, etc.) i per impulsar les activitats empresarials vinculades a les seves àrees. El Govern també promourà la implicació de l’Estat en la inversió en R+D a Catalunya a partir d’un acord marc estable, la millora de la coordinació de programes i la inversió en infraestructures.
 
Pel que fa a l’obtenció d’altres inversions en recerca, el Govern impulsarà un fons de capital risc públic-privat català, un pla de captació de capital risc estranger, i promourà la millora dels productes financers existents per a projectes d’R+D+I empresarial. En aquest àmbit també reforçarà les actuacions que facilitin l’accés a projectes dels programes europeus i d’altres programes internacionals i de la captació d’inversions privades exteriors en R+D. Finalment, impulsarà un pla de mecenatge per l’R+D.
 
Els agents del sistema de recerca i innovació desenvoluparan les polítiques i les actuacions necessàries per assolir els objectius de dedicar el 2% del PIB a R+D el 2010 i assolir el 3% el 2017, mentre que la inversió empresarial assoliria el 3% del PIB i el 4,5 respectivament en aquests anys. A més, acorden orientar els recursos públics als objectius que marca el PNRI sota els principis d’avaluació de l’ús, dels resultats i de l’impacte, la transparència i retiment de comptes.
 
Per la seva banda, els agents del sistema financer impulsaran, a través de l’actuació comercial i les fundacions, les actuacions necessàries per enfortir el sistema de recerca i innovació català, amb una implicació especial en iniciatives emprenedores i de risc que afavoreixin la innovació.
 
Cooperació entre els agents del sistema de recerca i innovació
 
El pacte fomenta la cooperació dels agents del sistema de recerca i innovació de dues maneres: amb mesures estructurals, com l’adscripció del centres de recerca a les universitats, la creació d’un consorci de centres tecnològics i l’agència de centres de recerca; i amb mesures funcionals, com la promoció d’entorns de cocreació i coinnovació on s’integren científics, tecnòlegs, professionals, emprenedors, usuaris/consumidors cooperant en projectes comuns.
 
A més, el pacte reforça les estratègies i les polítiques que han tingut èxit en els darrers anys, com ara la captació de talent científic, els centres de recerca o les grans infraestructures científiques i tecnològiques, però també aborda la necessitat d’incidir en nous àmbits que seran claus pel futur, com la recerca i la innovació en serveis i en nous models de negoci o la gestió de la propietat intel·lectual, entre altres.
`