Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el decret que regula l'habitatge concertat i el lloguer amb opció de compra

query_builder   29 juliol 2008 14:13

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret que regula l'habitatge concertat i el lloguer amb opció de compra

 
  • L’habitatge concertat tindrà un preu un 30% per sota el preu de mercat
 
  • S’estima que a Catalunya hi ha uns 60.000 habitatges que es podrien acollir a la nova figura, 10.000 dels quals es podrien declarar concertats aquest any
 
  • Els compradors d’aquests habitatges podran optar a préstecs preferencials, gràcies a l’acord signat el 9 de juliol entre la Generalitat i les entitats financeres que operen a Catalunya
 
 
El Govern ha aprovat avui el decret que regula l’habitatge concertat, una nova figura d’habitatge protegit amb un preu intermedi entre l’habitatge protegit i els preus mitjans dels habitatges del mercat lliure. Aquest tipus d’habitatge s’adreça a persones que no poden accedir als habitatges amb protecció oficial tradicionals perquè superen el llindar d’ingressos, però que tenen especials dificultats econòmiques per accedir als del mercat lliure.
 
L’habitatge concertat tindrà un preu un 30% per sota dels actuals preus del mercat lliure i les persones que els vulguin adquirir tindran accés a préstecs preferents amb un tipus fix, gràcies a l’acord subscrit el 9 de juliol entre la Generalitat i les entitats financeres que operen a Catalunya.
 
Tot i que no hi ha xifres oficials, s’estima que a Catalunya hi ha 60.000 habitatges potencials que es podrien acollir a la nova figura, dels quals 10.000 es podrien concertar aquest any. Aquest tipus d’habitatge neix dels compromisos del Pacte nacional per a l’habitatge com una de les mesures per millorar l’accés a l’habitatge, especialment del joves.
 
L’habitatge concertat amb protecció oficial es crea amb dues finalitats: d’una banda, per als habitatges que es construeixin sobre sòls de reserva urbanística que el planejament urbanístic així ho especifiqui i, de l’altra, per als habitatges del mercat lliure construïts, en construcció o de segona mà.
 
D’aquesta manera, les promocions que darrerament han tingut problemes per vendre’s es podran acollir a aquesta nova tipologia d’habitatge. Per a fer-ho, els promotors hauran de sol·licitar la declaració d’habitatge concertat a la Secretaria d’Habitatge. L’únic requisit que s’ha de complir és que el preu de venda no superi el màxim establert pel decret. 
 
Els preus màxims de venda per metre quadrat de superfície útil d’aquests habitatges, determinat segons zones geogràfiques (vegeu annex 1), els fixa la conselleria de Medi Ambient i Habitatge. Per a l’any 2008 els preus màxims són els següents:
 
 
 
Preu màxim del metre quadrat de l'habitatge concertat
 
 
Zona A.1
4.000 euros
Zona A.2
3.500 euros
Zona A.3
3.200 euros
Zona B
2.600 euros
Zona C
2.100 euros
Zona D
1.600 euros
 
La superfície útil màxim dels habitatges concertats serà de 80 m2 per als que es construeixin sobre sòls de reserva urbanística. En l’altre cas, el dels habitatges construïts o en construcció i per als de segona mà, no hi ha límit de superfície, però, sí que hi ha un preu màxim de venda:
 
Preu màxim de venda de l’habitatge concertat
 
 
Zona A.1
300.000 euros
Zona A.2
280.000 euros
Zona A.3
250.000 euros
Zona B
200.000 euros
Zona C
160.000 euros
Zona D
120.000 euros
 
La qualificació d’aquests habitatges serà de 15 anys per als que estiguin sobre sòls lliures, període durant el qual el propietari, si vol vendre el pis, ha de respectar els preus màxims de venda de l’habitatge concertat amb protecció oficial. Per als que es construeixin sobre sòls de reserva urbanística la qualificació estarà vinculada al sòl i, en cap cas, podrà ser inferior a 30 anys, tal i com marca la Llei del dret a l’habitatge.
 
A qui va destinat i tipus d’ajuts
 
Els habitatges concertats estan destinats a persones o famílies amb ingressos familiars no superiors a 6,2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), és a dir, l’indicador de referència que es fa servir per calcular les prestacions socials a Catalunya i que fixa anualment la Generalitat. L’IRSC que s’usa per a aquest càlcul és actualment de 7.444 euros l’any. Per tant, per a una llar de dos membres a la zona A els ingressos anuals no poden superar els 63.441 euros. (vegeu annex 2).
 
Per als beneficiaris dels habitatges concertats, la Generalitat va signar el passat 9 de juliol una línia de finançament preferent amb les entitats financeres que operen a Catalunya. Els compradors d’habitatges concertats, figura prevista en el Pacte nacional per a l’habitatge, tindran, per tant, una línia de finançament especial i amb millors condicions que les del mercat, a la qual també podran tenir accés els compradors i adjudicataris de la resta de règims d’habitatge protegit (general, especial i de preu concertat).
 
Aquesta línia de finançament consisteix en préstecs hipotecaris que podran arribar fins al 80% del preu de l’habitatge, a tipus fix a llarg termini (30-40 anys) i amb quotes creixents a l’1% anual. El tipus d’interès de sortida és del 5,7% per als préstecs a 40 anys, i del 5,8% per als préstecs a 30 anys, i després s’anirà revisant cada trimestre només per a les noves hipoteques. Aquests préstecs, a més, estaran exempts de comissions.
 
Complementàriament, el conveni preveu préstecs de fins al 20% restant del preu de l’habitatge, també amb garantia hipotecària, en aquest cas de tipus variable, i a 10 o 20 anys. Per a aquests préstecs, el tipus de sortida serà del 6,6% (EURIBOR + 1,25).
 
A més, i en el cas d’adquirents amb ingressos familiars inferiors a 4,3 vegades l’IRSC, que compleixin les condicions de primer accés a l’habitatge, poden accedir a una subvenció a fons perdut del 2% del preu de l’habitatge per fer front a les despeses que genera la formalització de la compravenda (vegeu annex 2).
 
El lloguer amb opció de compra
 
El decret que ha aprovat avui el Govern també regula, per primera vegada a Catalunya, el lloguer amb opció de compra, per a les tipologies de l’habitatge concertat i de l’habitatge amb protecció oficial de règim general. El Govern percep el lloguer amb opció de compra com un mitjà d’ajudar als ciutadans a accedir a un habitatge i alhora permetre una nova línia d’actuació dels promotors.
 
Pel que fa a l’habitatge concertat, el preu del lloguer per al primer any no pot superar el 3% del preu màxim de venda de la zona on s’ubica. El llogater podrà exercir l’opció de compra quan hagin passat 7 anys des de la data de qualificació definitiva de l’habitatge i sempre i quan l’hagi ocupat de manera ininterrompuda durant 5 anys. En aquest supòsit, el promotor ha de descomptar del preu de venda el 40% de les rendes cobrades al llogater durant el període de lloguer.
 
El preu màxim de venda d’aquests habitatges serà el preu màxim vigent per als habitatges concertats en el moment de l’exercici d’opció. En aquell moment, l’adquirent podrà optar, també, als ajuts pactats amb les entitats financeres.
 
Per a l’habitatge amb protecció oficial de règim general, el preu del lloguer per al primer any és el previst en els habitatges amb protecció oficial de renda bàsica a 10 anys. Els llogaters podran exercir el dret a compra passats 10 anys i sempre i quan l’hagin ocupat durant un mínim de 5 ininterrompudament. El promotor haurà de descomptar el 60% de les rendes pagades.
 
El preu màxim de venda d’aquests habitatges serà el resultant d’aplicar un coeficient, segons les zones, sobre el preu màxim de venda dels habitatges amb protecció oficial de règim general en el moment de la qualificació provisional, incrementat amb l’IPC del període transcorregut. A més, les persones amb ingressos baixos i que compleixin les condicions de primer accés a l’habitatge podran optar als mateixos ajuts que els compradors d’un habitatge amb protecció oficial de règim general. Aquests ajuts consisteixen en el dret a la subsidiació del préstec convingut i a una ajuda directa a l’entrada.

2  

Fitxers adjunts

Annex 1

Annex 1
DOC | 119

Annex 2

Annex 2
DOC | 37