Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el primer estudi de Catalunya sobre les baixes laborals per malalties comunes

query_builder   19 febrer 2008 14:01

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el primer estudi de Catalunya sobre les baixes laborals per malalties comunes

  • L’informe és una de les mesures incloses a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 
  • Es tracta d’un instrument essencial per fomentar la salut dels treballadors i l’ús apropiat de la prestació assistencial i econòmica 
  • L’any 2007 es van prescriure 1.083.175 baixes laborals 
  • Un 80% dels treballadors no va patir cap baixa durant tot l’any 2007
 
El Govern ha aprovat avui el primer informe català sobre les Incapacitats Temporals causades per contingències comunes -malalties o accidents no laborals-, que permetrà iniciar estratègies d’anàlisi de les baixes laborals per sectors productius, territoris i empreses.
 
L’estudi forma part de les mesures incloses a l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, i té per objectiu millorar la salut dels treballadors, però també la “salut” de les empreses catalanes. Cal destacar que alguns autors xifren l’impacte econòmic de les baixes laborals en l’1,5% del PIB.
 
A Catalunya, el seguiment de l’absentisme laboral per incapacitat temporal prescrit pel metge d’atenció primària. el realitza l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (-ICAM-). Es tracta d’un organisme adscrit al Departament de Salut, amb personalitat i capacitats pròpies, únic a Espanya en les seves característiques.
 
Baixes laborals per gènere i edat
 
L’any 2007, a Catalunya es van produir 1.083.175 baixes laborals per contingències comunes. D’aquestes, 547.803 eren d’homes (50,6%) i 535.372 de dones (40,9%), amb edats mitjanes de 37,2 i 36,8 anys, respectivament. El grup d’edat de 25 a 34 anys acumula el 33-% de totes les Incapacitats Laborals (el 32% dels homes i el 35% de les dones).
 
Tenint en compte el total de treballadors afiliats, el 27,4% dels homes va patir alguna baixa laboral durant l’any 2007 (des del 21% als 45-54 anys, fins al 43% als 16-24 anys), mentre que en el cas de les dones aquesta xifra arriba al 37,6-% (des del 32% als 45-54 anys, fins al 47,6% als 16-24 anys). La incidència de baixes és més elevada en el grup de 16 a 19 anys, disminueix progressivament en els grups de major edat i torna a augmentar en els més grans de 55 anys.
 
Durada de les baixes
 
El 64% de les baixes tenen una durada d’entre 1 i 15 dies, mentre que el 76% duren menys d’un mes. La durada mitjana és de 33,8 dies, 30,8 en els homes i 36,7 en les dones. La durada mitjana per treballador afiliat és d’11,3 dies.
 
Cal destacar que el 80% dels treballadors no han tingut baixa durant tot l’any. Dels que sí que l’han patit, un 17% han tingut un procés l’any, un 2,6-% dos i, amb una xifra sensiblement inferior, un 0,4% dels treballadors han presentat tres o més processos.
 
Pel que fa al moment en què es produeixen, els mesos de gener (4,2%); febrer (3,3%); octubre (3,1%) i novembre (3,1%), són els que registren un major nombre de baixes, mentre que l’agost (1,6%) i el maig (1,8%) van mostrar els valors més baixos.
 
 
Causes de les incapacitats temporals
 
Les causes mèdiques més freqüents dels episodis de baixa han estat les malalties respiratòries (13% als homes i 12% a les dones); osteomusculars (9% als homes i 10% a les dones), i malalties infeccioses (7% als homes i 6% a les dones). Si es consideren les durades, guanyen impacte percentual les malalties osteomusculars i els problemes de salut mental.
 
La incidència de baixes segons el règim d’afiliació a la Seguretat Social també presenta diferències. Els nivells més baixos es troben en els autònoms, amb un 7,2%, i en el règim de la llar, amb un 8,1%. Aquestes xifres arriben al 37,5% en el règim general. En considerar la durada de les baixes, s’observa el fenomen contrari, 100,5 dies al règim de la llar i 31,5 dies al règim general. Pel que fa als dies de baixa per afiliat, els treballadors del règim general mostren 12,4 dies enfront del 6,6, 5,9 i 8,4, als règims d’autònoms, especials i de la llar, respectivament.
 
 
Resum de baixes laborals per contingències comunes a Catalunya 2007
 
 
Baixes totals
1.083.175
Nombre afiliats
3.340.000
Durada mitjana IT
33,8 dies (mediana 9)
Durada mitjana per treballador afiliat
11,3 dies
Nombre expedients de control d’IT a l’ICAM
170.000 (350.000 visites)
Resultats control IT ICAM                
15% alta pel metge de capçalera
30% alta metge avaluador ICAM per proposta incapacitat permanent
30% confirmació de la IT
20% alta pel metge avaluador de l’ICAM
5% duplicats, incompareixences, etc.
Durada de les baixes
64% entre 1 i 15 dies
76% menys d’un mes
Repetició de les baixes
17% un procés l’any
2,6% dos processos l’any
0,4% tres o més processos
80% cap procés
 
Causes de les baixes
Malalties respiratòries      13% homes; 12% dones
Osteomusculars                 9%homes;10% dones
Malalties infeccioses         7% homes; 6% dones
 
 
 
* Si considerem durades, guanyen impacte percentual, les malalties osteomusculars i els problemes de salut mental