Direcció General de Comunicació

El Govern destina 30 milions d'euros a inversions i serveis educatius

query_builder   10 març 2009 16:33

event_note Nota de premsa

El Govern destina 30 milions d'euros a inversions i serveis educatius

  • Aprova subvencions per a l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives específiques, per a l’acollida i aprenentatge del català per part dels nouvinguts, i perquè els centres puguin organitzar activitats abans de començar les classes al matí
  • Inverteix 15 milions d’euros en equipaments informàtics per als centres educatius
  • Impulsa la construcció del CEIP Sant Just de Santa Coloma de Gramanet, que escolaritzarà 450 alumnes
 
El Govern ha aprovat avui quatre partides pressupostàries per a subvencionar serveis als alumnes i les seves famílies. En concret,  el finançament de les activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que assisteixen als centres educatius concertats; els professionals que donin suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana per part d’alumnat nouvingut; i el servei d’acollida matinal perquè els centres puguin organitzar activitats per atendre els alumnes abans que comencin les classes al matí.
 
El Govern ha aprovat destinar una partida de 6,4 milions d’euros a la subvenció d’activitats complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que estigui matriculat en centres privats concertats per al curs 2009-2010.
 
Aquestes subvencions s’atorgaran sempre que el centre escolaritzi un nombre d’alumnes superior al nombre d’aules que té o bé que el nombre d’aquests alumnes a l’educació infantil sigui igual o superior al doble d’aules concertades en aquesta etapa. La dotació serà de 600 euros per alumne matriculat d’educació infantil o primària i de 300 en el cas de l’educació secundària obligatòria. Aquest ajut comportarà que el centre haurà de prestar les activitats complementàries a aquest alumnat de forma totalment gratuïta, més enllà de que siguin gratuïtes les hores lectives que s’hi imparteixen.
 
El Govern també ha aprovat una dotació de 1,8 milions d’euros per finançar la retribució d’hores del professorat de suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana per part dels alumnes nouvinguts; és a dir , aquells que s’han incorporat des del setembre de l’any 2007. Aquesta subvenció està destinada als centres concertats que no disposin ja de professorat addicional per donar suport als alumnes nouvinguts i que escolaritzin un mínim de 9 alumnes en aquesta situació. A més, el centre ha de disposar d’un pla d’acollida i integració per a tot l’alumnat, i haurà d’organitzar i dur a terme cursos de suport a l’acollida de 150 hores per a l’alumnat nouvingut.
 
 
Subvenció per a l’acollida matinal
 
En el cas del servei d’acollida matinal, es tracta de reduir el cost que té per a les famílies el fet que el centre organitzi activitats abans de començar les classes al matí que permetin als alumnes entrar abans al centre educatiu.
 
En total, el Govern hi destina 1.860.000 euros, dels quals 1.800.000 euros és per als centres que comptin amb associació de mares i pares i 60.000 euros per a aquells on, no tenint-ne, és l’ajuntament qui gestiona les activitats d’acollida matinal. Les activitats han de tenir un caràcter lúdic, artístic o esportiu i en qualsevol cas han d’estar controlades per personal acreditat. Això vol dir que els monitors a càrrec d’aquestes activitats han de ser majors de 18 anys i han de comptar amb un dels següents títols: diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, director de lleure infantil i juvenil, tècnic superior en animació sociocultural, tècnic superior en integració social, tècnic superior en educació infantil i aquells que estiguin reconeguts com a equivalents. També podran ser monitores les persones que acreditin una capacitació provada per l’experiència adquirida al llarg dels anys.
 
El Govern donarà un ajut de 1.500 euros per cada grup de 20 alumnes que participin del servei d’acollida matinal, i hi haurà d’haver un monitor per cada un d’aquests grups. Serà el consell escolar en el cas dels centres públics i el titular en el cas dels centres concertats els que poden prendre la decisió d’oferir o no el servei d’acollida matinal.
 
 
Equipament informàtic per als centres educatius
 
Pel que fa l’equipament informàtic, el Govern ha aprovat avui una partida de 15.315.480 euros per a proveir els centres educatius públics del material TIC entre els anys 2009 i 2010.
 
El pressupost total és de 15,3 milions d’euros, dels quals 13.273.416 euros corresponent a l’any 2010. Aquest material informàtic es subministrarà a cada centre en format de renting durant els propers cinc cursos.
 
 
CEIP Sant Just de Santa Coloma de Gramenet
 
Finalment, el Govern ha aprovat també el pressupost de 4,8 milions d’euros per a la construcció del nou centre d’educació infantil i primària Sant Just de Santa Coloma de Gramenet.
 
El centre, de dues línies (dues aules per curs), comptarà amb una superfície construïda de 5.018,85 metres quadrats i escolaritzarà 450 alumnes.
 
La construcció del nou centre es farà mitjançant un conveni amb l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, segons el qual el Departament d’Educació es fa càrrec de les despeses de redacció del projecte i de construcció del centre, així com d’emetre l’informe tècnic del projecte, mentre que l’Ajuntament serà l’encarregat de revisar i aprovar el projecte i de fer-ne el seguiment de les obres.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia