• Les obres permetran millorar la seguretat del camí de cara al pas dels vehicles pesants i també per a les persones que accedeixen a les instal·lacions  
El Govern ha impulsat avui les obres d’arranjament i millora del camí d’accés a l’abocador comarcal de la Noguera amb la declaració de l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per a la seva execució. El Consell Comarcal de la Noguera havia sol·licitat aquesta actuació per tal de poder dur millorar l’accés actual a les instal·lacions.
 
L’arranjament del camí permetrà millorar i facilitar l’accés de les persones i dels vehicles pensants a l’abocador ja que el traçat actual i el seu estat, amb dues corbes molt tancades de quasi 90 graus i un canvi de rasant a la darrera pujada, provoca dificultats d’accessibilitat i de seguretat.  
 
Així doncs, d’acord amb la Llei d’expropiació forçosa, el Govern n’ha autoritzat avui l’ocupació urgent dels terrenys afectats per les obres.