Direcció General de Comunicació

El Govern aprova la seva contribució a la presidència espanyola de torn a la Unió Europea

query_builder   13 octubre 2009 14:10

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la seva contribució a la presidència espanyola de torn a la Unió Europea

 
 
 • Adreçarà propostes al Govern de l’Estat en àmbits com l’ocupació, el transport, la immigració, i l’energia
 • Demana una major participació de les comunitats autònomes en els afers europeus i l’impuls del reconeixement de l’oficialitat del català a la UE
 • Aposta per aprofitar sinergies coincidint amb la rellevància que assumirà Barcelona amb el Secretariat de la Unió per la Mediterrània
 • Catalunya és l’única comunitat que ha presentat un document d’aquestes característiques, desplegant les competències que atorga l’estatut
 
El Govern ha aprovat el document que adreçarà al Govern d’Espanya com a contribució a la presidència del Consell de la UE, que tindrà lloc el primer semestre de 2010. Amb aquest document, el Govern dirigeix al Govern de l’Estat propostes sobre les iniciatives que Espanya presenti davant la Unió Europea en diferents àmbits, com l’ocupació, el transport, la immigració, l’energia, la justícia, i les polítiques culturals i agràries, entre altres.
 
Catalunya és l’única comunitat que ha presentat un document d’aquestes característiques. Les iniciatives tenen especial rellevància en un moment decisiu des del punt de vista econòmic i institucional en el qual Espanya serà l’encarregada d’impulsar la coordinació de l’acció de la UE en pro de la recuperació econòmica, així com del desplegament del Tractat de Lisboa.
 
La proposta també pretén aprofitar sinergies coincidint amb l’entrada en funcionament del Secretariat de la Unió per la Mediterrània, que s’ubicarà al Palau de Pedralbes de Barcelona. 
 
El document consta de dues parts diferenciades: una en què Catalunya realitza propostes institucionals i sectorials perquè siguin tingudes en compte pel Govern d’Espanya quan assumeixi la presidència de torn del Consell. En la segona, el Govern de Catalunya trasllada a Espanya un seguit de consideracions sobre l’oportunitat de millorar i aprofundir en la participació de les comunitats autònomes en els afers europeus.
 

Propostes del Govern per donar suport a una Europa forta i cohesionada
 
El Govern s’alinea amb el Govern d’Espanya a donar prioritat als principis d’igualtat i innovació per tal d’impulsar la recuperació econòmica sobre la base d’un creixement sostenible. La proposta del grup de treball es resumeix en 10 punts que abasten àmbits com l’ocupació, les infraestructures, l’energia i el desenvolupament sostenible, entre altres:
 
 • Desplegar les novetats institucionals del Tractat de Lisboa, en particular les que tenen a veure amb el reforçament dels nivells regionals i locals de govern i la seva participació en els afers europeus. Posar en pràctica les recomanacions realitzades pel Comitè de les Regions en el seu Llibre Blanc sobre la Governança Multinivell.
 • Impulsar la revisió de l’Estratègia de Lisboa a partir de 2010 reforçant els mecanismes per emprendre reformes que assegurin un desenvolupament sostenible basat en el coneixement i l’ocupació de qualitat.
 • Portar a terme la reforma de la política europea de cohesió, per fer front a nous reptes, com ara la globalització, el canvi climàtic, la seguretat energètica o la immigració, i el foment de la cooperació transfronterera.
 • Concebre el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic com un objectiu transversal, el qual ha d’incidir sobre totes i cadascuna de les politiques de la Unió, tenint en compte els resultats de la reunió de la Convenció Marc sobre Canvi Climàtic de Copenhaguen.
 • Impulsar de manera definitiva una nova etapa de la cooperació euromediterrània amb la posada en marxa de la Unió per la Mediterrània, amb la implicació dels ens locals i regionals, reunits a l’Assemblea Regional i Local Euromediterrània, i en col·laboració amb la societat civil.
 • En l’àmbit de la justícia i els afers d’interior, construir un espai judicial europeu eficaç i accessible per a tota la ciutadania d’Europa, donar suport a la protecció dels drets dels infants i a la lluita contra la violència de gènere, millorar la gestió dels fluxos migratoris incrementant la cooperació amb els països emissors i prestar suport a la integració de les persones immigrades.
 • Incloure el corredor ferroviari mediterrani i les seves principals branques de connexió com a eixos prioritaris de la Xarxa Transeuropea de Transport, així com prioritzar els enllaços transfronterers.
 • En l’àmbit de l’energia, prestar atenció a les infraestructures energètiques de producció, transport i distribució per garantir la seguretat d’abastament, millorant les interconnexions i la diversificació de l’estructura actual i prevista, així com potenciant les energies renovables.
 • Impulsar el debat sobre el futur de la política agrícola i de desenvolupament rural de la UE, la qual ha de garantir les necessitats i les prioritats del sector agrícola, prestant especial atenció a les zones desafavorides.
 • Fomentar la diversitat cultural i promoure el multilingüisme, assegurant que les iniciatives de la Unió no es limitin a les llengües oficials de la Unió, sinó que es tingui en compte també les llengües d’abast no estatal.
 
 
Peticions de Catalunya per garantir el respecte de l’estructura autonòmica i plurilingüe de l’Estat
 
En la segona part del document, el Govern de Catalunya realitza tres peticions de caràcter intern sobre la participació d’Espanya a la Unió Europea, ateses l’estructura política de l’Estat, en particular després de les últimes reformes estatutàries, i la realitat multilingüe de la societat espanyola.
 
 • Incorporar la llengua catalana als elements de visualització de la presidència espanyola, refermant la imatge d’Espanya com a estat multilingüe, i emprendre les accions necessàries per al reconeixement de l’oficialitat del català a la UE, en compliment del corresponent mandat de l’Estatut d’Autonomia.
 • Ampliar la participació de les comunitats autònomes al Consell de Ministres més enllà de les quatre formacions sectorials previstes en l’actualitat a les reunions del Consell de Ministres. L’objectiu és que els governs autonòmics, i en particular el Govern de Catalunya, puguin exercir la totalitat de les seves competències també en l’àmbit europeu. Permetre que els representants autonòmics puguin presidir la delegació espanyola en àmbits de la seva competència exclusiva.
 • Finalment, el Govern també demana sotmetre les propostes legislatives europees susceptibles d’alterar el sistema constitucional de repartiment de competències entre Estat i comunitats autònomes a una reserva d’estudi per garantir la neutralitat del dret de la UE en relació a l’ordenament intern.
 
 
Grup interdepartamental
Les propostes han estat decidides per un grup format per tots els departaments del govern que es va crear el passat 17 de març en compliment de l’Estatut.
 
El grup té com a missió coordinar la contribució catalana al programa de la presidència espanyola, així com l'organització d’actes vinculats a la presidència que puguin tenir lloc en territori català durant el primer semestre de 2010. El grup també atorga una atenció especial a l’impuls de la Unió per la Mediterrània i la participació en els projectes que es desenvoluparan durant aquest període.