Direcció General de Comunicació

El Govern destina 465,8 milions d'euros a un conjunt de mesures immediates de suport a l'automoció

query_builder   10 març 2009 13:42

event_note Nota de premsa

El Govern destina 465,8 milions d'euros a un conjunt de mesures immediates de suport a l'automoció

 • La majoria dels recursos, el 72%, es destinaran a la indústria auxiliar i als fabricants de components
 • El conjunt d’accions va adreçat a tota la cadena de valor del sector, amb mesures de caràcter financer i de millora de la competitivitat
 • Les 11 mesures aprovades, de caràcter immediat, són complementàries al Pla Integral d’Automoció del Ministeri d’Indústria
 
El Govern ha impulsat avui un conjunt de mesures immediates i a curt termini per donar suport al sector de l’automoció, per un import global de 465,8 milions d’euros. L’objectiu és dotar el sector de capacitat de finançament, principalment del capital circulant de les pimes, garantir els plans d’inversió dels fabricants, i maximitzar les possibilitats d’assignació de nous models a les empreses matriu dels fabricants amb planta a Catalunya. Aquestes mesures són complementàries al Pla Integral d’Automoció impulsat pel Govern de l’Estat.
 
Aquest paquet de mesures específiques de suport a l’automoció preveu 11 mesures immediates i a curt termini, formades principalment per mesures de fort impacte sobre cadascun dels nivells de la cadena de valor, principalment en els que tenen més pes a Catalunya: indústria auxiliar, proveïdors de segon nivell i fabricants de components i proveïdors de primer nivell.
 
El sector automobilístic, un sector estratègic per l’economia catalana, representa el 7,5% del PIB a Catalunya i el 25% de tot el sector a l’Estat. Genera 50.000 llocs de treball directes i 110.000 d’indirectes i pel que fa l’activitat de R+D, les empreses del sector catalanes concentren el 44% del total de la despesa estatal.
 
Mesura 1:
 • Programa de millora de productivitat a les Pimes auxiliars: 12,7 milions d’euros
Es tracta d’ajuts per a l’elaboració de plans d’acció de millora de la productivitat de les empreses del sector de l’automoció i el material de transport i finançament de la inversió derivada de la seva implantació. El programa consta d’ajuts de fins al 75% per a l’elaboració del Pla d’acció (quantificació de l’impacte de la productivitat, identificació dels estalvis previstos i estimació de costos d’implementació de les diferents accions recollides) i d’un crèdit a interès zero de fins al 80% dels costos o inversions elegibles del projecte presentat amb un aval del 50%.
 
Mesura 2:
 • Programa de diversificació competitiva: 3,25 milions d’euros
Accions de diversificació: mitjançant la línia de Noves Oportunitats de Negoci (ACC1Ó), s’impulsaran actuacions de diversificació per tal d’orientar les empreses del sector cap a noves oportunitats de negoci, en sectors com l’electrònica, el plàstic, mecanitzats, motlles i matrius i enginyers vinculats a l’automoció. En aquest sentit, es prioritzaran les comarques de l’Anoia, Alt Penedès i Bages.
 
Accions de recerca i desenvolupament tecnològic i innovació, a través del Pla director de Centres Tecnològics. Les mesures van adreçades a fomentar l’R+D i Innovació en les empreses del sector. En aquest sentit es preveu el disseny del Pla Director Tecnològic de l ’ Automoció, a través d’un acord amb l’STA; així com la col·laboració amb els centres tecnològics, i laboratoris com l’IDIADA i LGAI. Les mesures s’emmarquen en la línia de Nuclis d’Innovació per projectes d’R+D col·laboratius i el programa INNOEMPRESA.
 
Mesura 3:
 • ‘Confirming’ per a pools de proveïdors de fabricants de primer nivell: 50 milions d’euros
Avals de fins al 70% del valor a descomptar a ‘pools de proveïdors’ per tal de garantir que grups d’empreses TIER 2 amb establiment operatiu a Catalunya puguin assumir un contracte de subministrament de producte a un TIER 1 vinculat a comandes dels fabricants (OEM). ICF/Secretaria d’Indústria i Empresa.
 
Mesura 4:
 • Línia d’avals de la Generalitat: 187,5 milions d’euros.
Línia d’avals financers per facilitar la liquiditat i ajudar a les empreses catalanes en dificultats financeres i econòmiques resultat de l’entorn actual. Garantia –préstecs o pòlisses de crèdit, preferentment, amb un termini de 3 anys, amb amortització o reducció de límit d’1/3 cada any. Les condicions de risc se situen en el 50% de l’import del principat del crèdit (entre 0,5 i 2 milions d’euros). ICF/ACC1Ó.
 
Mesura 5:
 • Accions de reforçament competitiu de la cadena de valor complementàries al PIA. Finançament de la inversió en béns d’equipament: 10 milions d’euros.
Línia de préstecs en condicions preferents SIE-ICF per a finançament de la inversió en béns d’equipaments per empreses individuals. Es podran finançar les inversions realitzades per pimes que renovin els seus actius productius renovant o ampliant els seus béns d’equipament. Les inversions i despeses s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2009. Els ajuts consistiran en l’atorgament d’un crèdit a interès zero de fins el 80% dels costos o inversions elegibles del projecte presentat i un aval del 50%. Secretaria d’Indústria i Empresa.
 
Mesura 6:
 • Accions de reforçament competitiu de la cadena de valor complementàries al PIA. Desenvolupament de projectes de millora de la competitivitat: 10 milions d’euros
Ajuts per al desenvolupament de nous productes que incorporin millores significatives respecte els existents, o bé incrementant el seu valor afegit, la sostenibilitat o la seguretat. Millora de l’eficiència, flexibilitat o reducció de l’impacte ambiental i Implantació de sistemes avançats de producció, especialment els que impliquin aplicacions avançades de les TIC i la seva aplicació al llarg de la cadena de valor. La línia d’ajuts amb una despesa màxima subvencionable dels projectes serà d’1.000.000 euros i de 500.000 euros en el cas que el sol·licitant sigui una Pime per a inversió realitzada durant l’exercici 2009. Secretaria d’Indústria i Empresa.
 
 
Mesura 7:
 • Projectes de capitalització estratègica: 62,9 milions d’euros
L’objecte és el finançament específic per millorar l’estructura del capital empresarial amb l’objectiu que puguin afrontar les inversions derivades dels plans d’expansió per assolir lideratge en el mercat i escometre processos de consolidació en segments emergents i amb un fort potencial de creixement. Es tracta de préstecs a llarg termini o participació en capital a determinar segons les característiques del projecte. ICF/AVANÇSA.
 
Mesura 8:
 • Accions de dinamització del sector d’automoció: 10,22 milions d’euros.
- Estructuració i dinamització dels segments de la cadena de valor. Ajuts per inversions d'alt impacte, Sistemes Territorials Innovació i Segmentació de Clústers.
- Desenvolupament tecnològic. Estructuració de projectes CENITS liderats des de Catalunya, Estructuració de Nuclis d'Innovació Estratègica Cooperativa (NEIC) i Estructuració de Projectes, amb un especial incidència en l'impuls al vehicle hibrid-elèctric.
- Pla Director de Centres Tecnològics. Actuacions amb els Centres Tecnològics (ASCAMM, CTM i Leitat) ,el centre de difusió tecnològica (Eduard Solé), els Centres XIT i amb la Societat de Tècnics de l’Automoció.
- Actuacions d'internacionalització. Línies d’ajut del Pla d'Internacionalització auto 2008-2009 i actuacions específiques d’atracció d’inversions de països emergents relacionats amb automoció. ACC1Ó.
 
Mesura 9:
 • Accions complementàries al Pla de Competitivitat del Ministeri d’Indústria en l’àmbit dels fabricants de vehicles. Ajuts al desenvolupament de projectes d’inversió vinculats a nous models: 57,3 milions d’euros.
Es tracta dajutsper a la inversió del desenvolupament de nous productes que incorporin millores significatives respecte els existents, o bé incrementant el seu valor afegit, la sostenibilitat o la seguretat. Millora de l’eficiència, flexibilitat o reducció de l’ impacte ambiental. Préstecs per a la realització de les inversions projectades.
 
 
Mesura 10:
 • Finançament d’estocs de llarga durada produïts a Catalunya: 62 milions d’euros.
L’objecte és donar suport al finançament de vehicles en estoc de llarga durada (superior a 6 mesos) produïts a Catalunya i adreçats al mercat interior. Es tracta de préstecs de circulant per a un termini no superior als 12 mesos amb condicions favorables a determinar segons la tipologia de l’operació i en volum de vehicles a finançar. ICF/Secretaria d’Indústria i Empresa.
 
Mesura 11:
 • Projectes d’inversió per a la millora de l’entorn de competitivitat dels fabricants de vehicles automòbils.
Elaboració de projectes concrets d’inversió en infraestructures de formació, logístiques, de transport i d’eficiència energètica per tal de millorar la posició competitiva de les plantes de fabricació de vehicles de Catalunya amb l’objectiu de maximitzar la probabilitat d’assignació de nous models tot garantint una reducció dels costos operatius i una millora simultània del valor afegit i de la qualitat de l’ocupació al conjunt de la cadena de valor
 

 
 
 
ACTUACIONS
Previsió 2009
(milions d’euros)
Programa de millora de productivitat a les PIMES auxiliars
12,70
Programa de diversificació competitiva
3,25
“Confirming” per a “pools” de proveïdors de fabricants de primer nivell
50,00
Avals per al finançament del capital circulant
187,50
Finançament de la inversió en béns d’equipament
10,00
Ajuts al desenvolupament de projectes de millora de la competitivitat
10,00
Projectes de capitalització estratègica
62,90
Accions de dinamització del sector automoció
10,22
Ajuts al desenvolupament de projectes d’inversió vinculats a nous models
57,31
Finançament dels estocs de llarga durada produïts a Catalunya
62,0
TOTAL
465,88
 
 
Projectes d’inversió per millora de l’entorn de competitivitat de fabricants de vehicles automòbils i el conjunt de la cadena de valor
per
determinar

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia