Direcció General de Comunicació

El Govern aprova un pla per promoure la participació ciutadana amb un centenar d'accions fins al 2010

query_builder   13 gener 2009 14:41

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un pla per promoure la participació ciutadana amb un centenar d'accions fins al 2010

 
  • Amb l’aprovació del Pla, el Govern es compromet a incorporar la ciutadania en l’elaboració d’una trentena de lleis, plans i programes
  • El Pla preveu que en els pròxims dos anys el Govern reformi una vintena de consells de participació per millorar el seu funcionament i racionalitzar-los
  • El pla, el primer que aprova un govern autonòmic que inclou accions concretes amb data i cost, té com a principal objectiu millorar la qualitat democràtica
 
El Govern ha aprovat avui el Pla Interdepartamental de Participació 2008-2010,  que inclou un centenar d’actuacions per introduir la participació ciutadana en la definició de les polítiques públiques. El Pla preveu que, fins al 2010, el Govern elabori una trentena de lleis, programes i plans amb participació de la ciutadania i reformarà una vintena de consells de participació per fer-los més eficients. El document detalla per primera vegada les accions de participació ciutadana que cada departament es compromet a desenvolupar en els propers dos anys, amb un calendari i una dotació pressupostària concreta.
 
L’objectiu del Govern és incrementar la quantitat i la qualitat de la participació ciutadana, augmentar el nombre de lleis, plans i programes elaborats amb participació de la ciutadania i millorar així la qualitat de la democràcia. El Pla, el primer que aprova un govern autonòmic incloent accions concretes amb data i cost, és un pas més per impregnar tota l’administració de la Generalitat de la cultura de la participació. El Pla marca 5 eixos estratègics i un centenar d’actuacions. 
 
Incorporació de la ciutadania en l’elaboració de lleis, pactes, plans, programes i reglaments
 
Amb l’aprovació del Pla, el Govern es compromet a incorporar la ciutadania en l’elaboració d’una trentena de plans, lleis i programes fins al 2010. Entre les lleis, s’inclou la participació de la ciutadania en el Projecte de llei d’accés al medi natural, el Projecte de llei contra l’homofòbia, el Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat entre homes i dones o el Projecte de llei de relacions amb les Comunitats Catalanes a l’Exterior.
 
Entre els plans en què s’incorporarà la ciutadania en la seva elaboració, s’inclou el de Pla Immigració i Ciutadania, el Pla Estratègic de serveis socials de Catalunya, el Pla Estratègic d’Afers Exteriors, el Pla per al foment de la participació de les dones en tots els àmbits de l’esport, el Pla d’Execució del Pla Nacional de l’Associacionisme, els plans de gestió de totes les conques de Catalunya o Pla de gestió de residus.
 
Pel que fa als programes, el Pla contempla el Programa per al foment de la participació juvenil en el món local; el Programa d’avaluació de les campanyes de sensibilització sobre els riscos civils; el Procés participatiu per a joves sobre el canvi climàtic o el Procés participatiu sobre l’Estratègia per a la conservació de la biodiversitat, entre d’altres.
 
El Pla ja s’ha començat a executar el 2008 amb els processos participatius per al Pacte Nacional per l’Habitatge, el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, el Pacte Nacional per a la Immigració, per a l’elaboració del Projecte de Llei d’Educació de Catalunya, per a l’elaboració dels Catàlegs del Paisatge, pel Pla de mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya i per al desplegament reglamentari de la Llei de Jocs i espectacles, entre d’altres.
 
Millorar i racionalitzar els espais estables de participació
 
El Pla també preveu la reforma d’una vintena de consells de participació i altres espais similars com el Consell del Voluntariat, el Consell Català d’Associacions,
la Taula de participació social, el Consell de Cultura de les Arts, els Consells de Salut, el Consell de les Famílies, el Consell de Qualitat Ambiental o la Taula Ciutadania i Immigració.
 
També es posaran en marxa nous espais de participació permanent, com la Taula de l’Aigua, el Consell Ciutadà per a l’impuls de les polítiques del temps, els Consells de Conca o el Fòrum Social per a la Sostenibilitat. L’objectiu és millorar l’eficiència dels consells existents i crear espais de participació estables per a aquelles polítiques públiques que encara no en tenen.
 
Resolució de conflictes territorials: projectes de mediació en el territori
 
L’objectiu és dotar-se d’eines de diàleg i mediació amb els actors socials territorials per prevenir i evitar conflictes territorials provocats per actuacions públiques. El Pla detalla accions concretes com el Pla de participació per a la creació dels Parcs Naturals de Montgrí-Iles Medes-Baix Empordà i del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, l’estudi sobre la metodologia participativa per prendre decisions sobre la ubicació d’equipaments religiosos, l’Agenda Conviu per a la promoció de la convivència, o la guia per a assolir el consens social en el desplegament d’infraestructures de telefonia mòbil.
 
 
Millorar la qualitat de la infraestructura de la participació i inclusió de la diversitat social:formació de personal, millora del disseny de la participació
 
Aquest eix estratègic recull les actuacions que pretenen millorar els mecanismes de participació. S’hi inclouen els ajuts per fomentar la participació en el món local, amb un import total de 5´1 milions d’euros; per millorar la participació dins de les associacions i per a la formació de tècnics en participació dins els ens locals. A banda, es preveuen 24 actuacions més per millorar la formació dels tècnics que gestionen la participació; adaptar les noves tecnologies a la participació ciutadana; potenciar la participació a través del web de la Generalitat, www.gencat.cat; introduir col·lectius específics com dones o immigrants en els circuits participatius i crear taules de participació, entre d’altres.
 
Enfortir la democràcia representativa i canvis normatius: estudi de possibles modificacions de normatives per tal que integrin la participació ciutadana
 
Aquest eix contempla accions per reforçar la democràcia representativa, que pateix greus dèficits de confiança. La principal actuació serà el treball per promoure millores en el sistema polític i administratiu de Catalunya pel que fa a la seva relació amb la ciutadania. També s’estudiaran canvis en les normes que regulen l’activitat de l’administració perquè integrin la participació ciutadana.
 
S’hi inclouen debats al voltant de l’Estudi sobre la desafecció política, que permetin passar de l’anàlisi a l’acció, jornades de debat i intercanvi d’experiències innovadores per introduir la participació o el procés participatiu sobre la regulació de la iniciativa ciutadana municipal.
 
El Pla aprovat avui l’ha redactat la Comissió Interdepartamental per a la Participació Ciutadana, integrada per representants de tots els departaments de la Generalitat. Aquesta mateixa comissió farà el seguiment del compliment de tots els compromisos que inclou el Pla i que tenen un cost global de 12’9 milions d’euros. L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), també avaluarà el compliment del Pla.
 
L’elaboració del Pla de Participació Ciutadana estava prevista a l’Acord per al Govern d’Entesa i al Pla de Govern 2007-2010. A més, respon a un mandat del Parlament i a l’article 29.1 de l’Estatut d’Autonomia, que reconeix el dret a la participació.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia