Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya

query_builder   17 novembre 2009 14:11

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya

  • Prioritza l’ús de les noves tecnologies de la informació i la potenciació en el disseny de productes i serveis digitals per garantir la disponibilitat de les dades
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del Pla Estadístic de Catalunya 2010-2013, el cinquè pla estadístic que s’elabora d’acord amb el que determina la Llei d’estadística de Catalunya, que desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de l’estadística. El Pla estadístic 2010-2013 pretén respondre als reptes establerts pels principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i la recomanació de la Comissió Europea, relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques i dels estats membres i de la Comunitat.
 
Els eixos principals d’aquest projecte de llei són: l’adopció del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, l’aprofitament dels registres administratius i de la informació ja disponible, la millora en la difusió i l’accés a la informació estadística i l’enfortiment del sistema estadístic de Catalunya.
 
El Pla estadístic 2010-2013 enforteix el Sistema estadístic de Catalunya i insta l’Administració a garantir una correcta adequació dels recursos humans, financers i informàtics per donar una resposta adequada a les necessitats reals de la societat en matèria d’estadística. Prioritza l’ús de les noves tecnologies de la informació i la potenciació en el disseny de productes i serveis digitals a fi de garantir l’actualitat i disponibilitat de les dades.
`