Direcció General de Comunicació

S'aprova la creació del Registre general de sololicitants d'habitatge protegit de Catalunya

query_builder   19 maig 2009 13:38

event_note Nota de premsa

S'aprova la creació del Registre general de sololicitants d'habitatge protegit de Catalunya

  • L'objectiu és agilitar els tràmits i afavorir la transparència en l’adequada adjudicació dels habitatges amb protecció oficial
  • Tots els ciutadans que hagin d’adquirir o llogar un habitatge protegit hauran d’estar inscrits en aquest Registre
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Registre de sol·licitants d’habitatge protegit de Catalunya, seguint el mandat de la Llei del dret a l’habitatge i del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016.
 
El Registre neix amb les funcions d’afavorir la transparència i garantir una adequada adjudicació dels habitatges amb protecció oficial a Catalunya. Aquest nou instrument també proporcionarà informació sobre la demanda d’habitatge per territoris per tal que el Govern pugui planificar on és més necessari projectar noves promocions d’habitatges.
 
El Registre de sol·licitants d’habitatge protegit unificarà i connectarà informàticament les dades de tots els registres d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya. Aquest Registre integrarà els dels ajuntaments que ja en disposen i permetrà tenir una visió completa de les necessitats d’habitatge a tot Catalunya. Així, recollirà informació sobre els territoris on hi ha més demanda i les necessitats concretes (lloguer, compra, habitatges per joves, per gent gran, etcètera)
 
Com funcionarà el Registre?
 
Tots els ciutadans que necessitin un habitatge de protecció oficial i que compleixen els requisits que marca la normativa s’hauran d’inscriure en el Registre. La inscripció al Registre té una durada de 3 anys. Passat aquest termini, i en cas que no s’hagi estat beneficiari d’una adjudicació, s’haurà de renovar la inscripció. Totes les promocions d’habitatge protegit i les segones transmissions s’hauran d’adjudicar mitjançant sorteig de les persones que hi estiguin inscrites.
 
Es poden inscriure al Registre de sol·licitants d’habitatge protegit totes aquelles persones empadronades a Catalunya, que siguin majors d’edat i que estiguin dins dels límits d’ingressos que estableix la normativa d’habitatge amb protecció oficial.
  
Com es regularan les adjudicacions?
 
La regulació de les adjudicacions es fonamenta en un elevat nivell de publicitat, concurrència pública i transparència, gràcies a què totes les dades estaran integrades en un registre que serà públic.
 
La regulació de les adjudicacions estableix una distinció entre els contingents especials i el contingent general. Els especials provenen de les promocions públiques i s’adrecen a satisfer les necessitats específiques de les persones més vulnerables: persones amb mobilitat reduïda –reserva del 3%- i altres col.lectius –reserva del 10%.
 
Les promocions d’habitatge de Catalunya, tant públiques com privades, s’hauran d’adjudicar per sorteig entre els inscrits al registre. I totes les segones transmissions també. Només queden fora de l’obligació de sorteig públic les promocions privades d’habitatge de protecció oficial que es facin sobre sòls lliures i el 30% de les privades que es facin sobre sòls protegits. En aquests casos, també és obligatori estar inscrit al Registre. La Llei estableix un règim especial per al cas de promocions de cooperatives d’habitatges i per entitats sense ànim de lucre.
 
El Registre únic de sol·licitants d’habitatge protegit entrarà en vigor per Ordre del Conseller de Medi Ambient i Habitatge. Això serà després d’una campanya d’informació pública que s’iniciarà properament. El Govern ha comptat amb el suport de notaris i registradors en aquesta regulació, cosa que assegura que el funcionament del Registre es basi en una important i imprescindible complicitat amb aquests actors pel que fa el control de les adjudicacions d’habitatges.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia