Direcció General de Comunicació

La mortalitat per càncer disminueix gràcies al diagnòstic precoç de la malaltia i a les millores dels tractaments

query_builder   26 maig 2009 13:44

event_note Nota de premsa

La mortalitat per càncer disminueix gràcies al diagnòstic precoç de la malaltia i a les millores dels tractaments

  • Es redueix a un ritme d’un 1,01% anual en les dones i un 0,29% en els homes
  • La incidència del càncer a Catalunya és de 16.984 casos l’any en homes i de 12.078 en dones
  • Són dades de seguiment del Pla Director d’Oncologia, que el Govern ha avaluat avui
  • En els darrers tres anys s’ha observat que el Pla ha servit per reduir les desigualtats socioeconòmiques en l’accés a la detecció precoç del càncer de mama
 
El Govern ha avaluat avui el Pla Director d’Oncologia, impulsat pel Departament de Salut l’any 2006 per reduir l’impacte de càncer a Catalunya. Les dades d’avaluació del pla indiquen que la mortalitat per càncer disminueix a un ritme d’un 1,01% anual en les dones i un 0,29% en els homes, i que la incidència del càncer és de 12.078 casos l’any en el primer cas, i de 16.984 en segon. L’avaluació també indica que la mortalitat per càncer disminueix gràcies principalment al diagnòstic en etapes cada vegada més precoces de la malaltia i a les millores dels tractaments, fets que comporten una major supervivència dels malalts.
 
Actualment la incidència del càncer a Catalunya és de 16.984 casos l’any en els homes i de 12.078 en les dones. Això no obstant, el càncer continua sent la primera causa de mort en els homes per sobre d’altres malalties i la segona en les dones després de les malalties cardiovasculars. Els tumors més freqüents són els de mama i colorectal en les dones i els de pròstata, pulmó i colorectal en els homes. Fins l’any 2015 es preveu un nombre de casos anuals de 27.438 en homes i de 18.986 en dones, un increment que s’explica, entre altres factors, per l’augment i l’envelliment de la població.
 
El Pla Director d’Oncologia pretén millorar l’atenció als pacients oncològics per disminuir la incidència del càncer i dibuixa les estratègies per assolir aquests objectius des de diferents àmbits com la prevenció, la implantació de sistemes de detecció precoç, la creació de sistemes d’informació i l’augment de recursos, entre altres.
 
Accions del Pla director d’oncologia
 
El Pla desenvolupa diverses actuacions en diferents àmbits. En el de la prevenció es continua treballant i col·laborant en les estratègies preventives, especialment en aquelles orientades a la implantació dels hàbits de vida saludables com ara millorar la dieta i reduir l’obesitat i el sobrepès; promoure l’exercici físic moderat i regular; evitar l’exposició solar excessiva; evitar el consum excessiu d’alcohol, entre d’altres, i també accions vinculades específicament a la lluita contra el tabaquisme.D’altra banda, aquest any s’ha aplicat la vacuna del virus del Papil·loma humà a les nenes de sisè de primària dins del calendari anual de les vacunacions.
 
Pel que fa la detecció precoç, s’ha observat que en els darrers tres anys el programa ha servit per reduir les desigualtats socioeconòmiques en l’accés a la detecció precoç. El programa de detecció precoç de càncer de mama cobreix actualment totes les dones de 50 a 69 anys del territori i es basa en una mamografia biennal. Durant l’any 2007 es va convidar a participar al programa 341.046 dones, s’hi van adherir el 64,5%, entre les quals es van diagnosticar 818 càncers de mama. La cobertura del programa, incloent-hi les dones que es van fer la mamografia fora del mateix i que ho van declarar, va arribar al 75,2%.
 
El programa de detecció precoç de càncer colorectal està dirigit a dones i homes entre 50 i 69 anys i consisteix a realitzar una prova biennal per a la detecció de sang oculta a la femta.  Després de la prova pilot desenvolupada a la ciutat de l’Hospitalet i a l’àrea rural de l’Alt Penedès, entorns que aglutinen el 5,6% de la població subsidiària d’aquest programa, es preveu la seva implementació progressiva a la resta del territori, per abastar el 15% el 2010.
 
També es continua treballant en la millora de la garbellada de càncer de coll uterí, així com en l’avaluació contínua de tots els programes de detecció precoç per tal d’assegurar l’accés a tota la població subsidiària d’aquests programes.

Atenció oncològica
 
Pel que fa l’atenció oncològica, s’ha desenvolupat el programa de Circuit de Diagnòstic Ràpid (CDR) per als tumors de càncer de mama, de pulmó i colorectal. Aquest programa incideix en la reducció del temps d’espera entre el diagnòstic i l’inici del tractament, amb l’objectiu que no transcorrin més de 30 dies entre un i altre tot rebaixant significativament la incertesa dels pacients. Un de cada dos pacients inclosos al CDR és diagnosticat de càncer, amb l’excepció del càncer de còlon, en què la proporció és un de cada tres.
 
La implementació del CDR ha significat una organització específica per a aquests casos entre l’Atenció primària i l’hospitalària. Actualment s’està ampliant als tumors de pròstata i bufeta urinària.
 
També s’han implementat guies de pràctica clínica per a l’abordatge terapèutic dels tumors més freqüents –el de mama, colorectal, pulmó i fins a sis més-, conegudes com a OncoGuies. Aquestes guies cobreixen les incidències dels tumors existents al 63,5% de tots els càncers. Això comporta processos d’elaboració, actualització i avaluació continus, i l’objectiu és que les guies arribin a cobrir el 80% de tots els tumors.
 
D’altra banda, la inversió en els equipaments de radioteràpia en els darrers 5 anys ha suposat la renovació tecnològica de 6 aparells. Actualment, i amb la posada en marxa del nou servei del Vallès com a exemple, s’està procedint a la renovació de 6 aparells i a l’ampliació de 6 nous equipaments, amb la qual cosa s’arribarà a una proporció de 5 aparells de tecnologia actualitzada per milió d’habitants de cara al 2012.
 
Catalunya compta amb una xarxa d’atenció psicològica per les persones afectades per algun càncer (psicooncologia) que es concreta amb la presència d’un psicooncòleg als hospitals de referència per tal de donar suport al pacient i la família. Actualment es compta amb 15 psicooncòlegs a la xarxa pública i s’està elaborant un model d’intervenció que atén el pacient per tal de millorar-ne l’atenció.
 
A més l’atenció oncològica compta amb equips multidisciplinaris per tal de fer un abordatge del càncer al més efectiu possible. En aquest sentit, s’estan desenvolupant diverses estratègies que promoguin i millorin l’organització d’aquests entorns per tal que l’atenció sigui al més propera possible a les necessitats i preferències dels pacients amb càncer.
 
En aquest àmbit, s’estan potenciant les xarxes hospitalàries oncològiques en el marc de les regions sanitàries, amb l’objectiu d’apropar el tractament al lloc de residència dels pacients de manera que el professional sanitari es desplaci a casa del pacient, sempre que sigui possible fer-ho amb la mateixa qualitat.
 
Sistemes d’informació
 
S’estan desenvolupant sistemes d’informació per tal de conèixer els resultats rellevants de l’atenció oncològica. Cal esmentar específicament la creació del Registre de càncer de Catalunya, que ha d’estar operatiu l’any 2010 i que permetrà millorar el coneixement de l’impacte del càncer en termes d’incidència, mortalitat i supervivència i, a la vegada, serà d’utilitat com a instrument d’avaluació de les mesures implementades en la lluita contra el càncer.
 
També es promou la recerca en tots els àmbits de l’atenció oncològica i prevenció del càncer en coordinació amb el Pla director de recerca i desenvolupament, i s’ha creat la Xarxa del Banc de Tumors per avançar en la recerca aplicada en oncologia.