• Actualment 20 administracions públiques catalanes s’han adherit a aquest organisme, que té com a finalitat reforçar la cohesió econòmica i social, i el desenvolupament sostenible i ecològic del territori per portar a terme una estratègia transfronterera comuna
 • L’AECT treballa per buscar solucions a les disfuncions que provoca viure a banda i banda de la frontera
 
El Govern ha aprovat avui la participació de Catalunya a l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, un nou instrument jurídic que té com a objectiu facilitar, desenvolupar i fomentar la cooperació transfronterera. La finalitat d’aquest organisme és reforçar la cohesió econòmica i social, així com el desenvolupament sostenible i ecològic del territori per elaborar i portar a terme una estratègia transfronterera comuna.
 
L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) treballarà per buscar solucions a les disfuncions que provoca viure a banda i banda de la frontera, com ara la necessitat de dinamitzar el territori, tant per carretera com per ferrocarril, la mobilitat dels treballadors, l’homologació de les titulacions professionals, la cooperació en l’àmbit de l’esport, la planificació d’una oferta turística, cultural i universitària, entre d’altres. Cal destacar que, a partir del 2013, els fons europeus de cooperació tindran com a objectius preferents les fronteres externes de la Unió Europea, les fronteres internes de l’àrea est i aquells territoris fronterers de l’àrea oest que s’hagin dotat d’estructures de cooperació.
 
L’Espai Català Transfronterer aplega més d’un milió d’habitants en més de 450 municipis i té una extensió d’uns 10.000 km2. Els ens que l’integren són administracions de caràcter local i comarcal, és a dir, molt a l’abast del territori i dels ciutadans. Compten amb l’empara institucional i competencial de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, el Consell General dels Pirineus Orientals i l’Aglomeració de Comunes Perpinyà Mediterrània.
 
El 27 de novembre de 2009, els responsables polítics de vint administracions públiques catalanes van decidir a Figueres esdevenir membres adherents de l’AECT Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer i sotmetre a la ratificació de les seves respectives institucions el conveni i els estatuts de l’AECT, que dotaran l’Eurodistricte de personalitat jurídica i d’autonomia financera. S’hi van adherir aquests organismes:
 
 • Ajuntament de Figueres
 • Ajuntament de Girona
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques
 • Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée
 • Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille
 • Communauté de Communes du Haut-Vallespir
 • Communauté de Communes du Vallespir
 • Commune de Prades
 • Conseil Général des Pyrénées-Orientales
 • Consell Comarcal de l’Alt Empordà
 • Consell Comarcal del Baix Empordà
 • Consell Comarcal de la Cerdanya
 • Consell Comarcal de la Garrotxa
 • Consell Comarcal del Pla de l’Estany
 • Consell Comarcal del Ripollès
 • Diputació de Girona
 • Federació de Municipis de Catalunya
 • Generalitat de Catalunya
 • Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
 • Pays Pyrénées-Méditerranée