• S’invertirà prop d’un milió d’euros en els treballs, que beneficiaran els municipis de Tortellà i la Vall de Bianya
  • Es construiran més de 6.000 metres de xarxa de canonades i tres estacions de bombament per impulsar les aigües residuals cap a les depuradores corresponents
 
El Govern ha impulsat avui les obres que milloraran el sanejament de dos municipis de la comarca de la Garrotxa, concretament de Tortellà i la Vall de Bianya. S’invertirà prop d’un milió d’euros en aquests treballs, que aportaran una millora substancial de la qualitat del medi ambient.
 
Les obres del primer projecte, amb un cost superior als 396.300 euros, consisteixen en la connexió de les aigües residuals de Tortellà mitjançant una canonada de prop de 3.000 metres de longitud. Aquesta arribarà fins a l’estació de bombament d’Argelaguer, per conduir-les per al seu tractament cap a la nova estació depuradora del sistema Sant Jaume de Llierca-Argelaguer. La durada estimada de les obres d’aquest projecte és de sis mesos.
 
Les obres del segon projecte, amb un cost de més de 602.200 euros, consisteixen en la connexió de les aigües residuals dels diferents nuclis de població de la Vall de Bianya fins a la futura estació de bombament El Roquer. Aquesta connexió es farà mitjançant diversos trams de canonades amb un total aproximat de 3.100 metres de col·lectors i tres noves estacions de bombament (Hostalnou, els Morrals i Vellvespre). L’objectiu és conduir les aigües fins a l’actual estació depuradora d’aigües residuals d’Olot per al seu tractament. La durada estimada per a l’execució de les obres previstes en aquest projecte és de dotze mesos. 
 
Aquestes actuacions formen part del conveni signat l’any passat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal de la Garrotxa, que executarà les obres, destinat a millorar el sanejament de diverses localitats de la comarca.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern el juliol de 2006, té l’objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana. Amb data d’avui, són 369 depuradores en funcionament les que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa assegurar el sanejament del 95% de la població catalana. Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de sanejament en funcionament i s’haurà fet una inversió total de 1.526 milions d’euros.