Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Registre obligatori dels agents immobiliaris de Catalunya

query_builder   2 febrer 2010 14:03

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Registre obligatori dels agents immobiliaris de Catalunya

  • Qualsevol professional del ram que vulgui operar a Catalunya hi haurà d’estar inscrit, i inclourà uns 10.800 operadors
  • El Registre sorgeix de la Llei del dret a l’habitatge amb l’objectiu d’incrementar les garanties als consumidors i donar transparència al mercat immobiliari
  • Es tracta del primer registre d’aquest tipus que hi haurà a l’Estat espanyol
 
El Govern ha aprovat el decret que regula els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i la creació del Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Es tracta d’un registre públic i obligatori on s’hauran d’inscriure tots els professionals i empreses que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents.
 
El Registre d’Agents Immobiliaris és un instrument que permet acreditar les condicions de qualitat dels agents immobiliaris que exerceixen l’activitat amb establiment obert al públic a Catalunya. La inscripció atorga la condició d’agent immobiliari homologat i permet acreditar que es reuneixen els requisits i les condicions adequats per exercir aquesta activitat. La inscripció al Registre és obligatòria.
 
El registre obligatori d’agents immobiliaris permetrà que la transacció d’un habitatge es produeixi en un context de transparència i protecció al consumidor. A Catalunya operen oficialment uns 10.800 agents immobiliaris.
 
La titularitat del Registre és de la Secretaria d’Habitatge, que controlarà el compliment de les condicions de la inscripció, informarà i donarà accés públic a les dades que hi figuren i podrà acordar la suspensió o cancel·lació d’ofici de la inscripció. Serà el primer registre d’aquest tipus que hi haurà a l’Estat espanyol.
 
Les sol·licituds d’inscripció es podran fer de manera individual o també col·lectivament a través dels col·legis i associacions professionals. La gestió de les inscripcions es facilitarà a les dependències d’Adigsa, empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge, i a les Oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya que hi ha arreu del territori.
 
S’estableix un període transitori de sis mesos a partir del mes següent a la publicació del decret al DOGC, que és quan entrarà en vigor, per permetre l’adaptació de tots els professionals als nous requeriments que exigeix el decret i per permetre que continuïn operant. Durant aquest període es podran fer les inscripcions amb declaració responsable. Posteriorment es farà la verificació de les dades. La inscripció al Registre té una durada indefinida, tot i que l’Administració implantarà sistemes de revisió periòdica.
 
Per inscriure’s al Registre es demanarà als agents immobiliaris que acreditin la seva formació. En aquest sentit, caldrà tenir una titulació universitària relacionada amb les branques de les Ciències Socials i Jurídiques i Enginyeria i Arquitectura, o bé certificats d’assistència a cursos de formació en matèria immobiliària. També s’haurà de constituir una garantia i contractar una assegurança.
 
El Registre d’Agents Immobiliaris es crea arran de la Llei del dret a l’habitatge amb l’objectiu d’introduir criteris de transparència en el mercat immobiliari i de garantir la protecció als consumidors.