Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011

query_builder   9 desembre 2008 14:41

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011

  • Reforçar la policia de proximitat i la lluita contra el crim organitzat i la violència masclista, incrementar la presència dels Mossos d’Esquadra als organismes internacionals i continuar reduint la sinistralitat viària són algunes de les prioritats del Pla de seguretat de Catalunya
  • La unificació dels telèfons d’emergències en un de sol, el 112; el foment del joc i l’oci responsable, i l’elaboració de la nova llei de Bombers són altres dels objectius que recull el Pla
  • El Pla preveu millorar sis àmbits d’actuació: la seguretat ciutadana, la seguretat viària, els sistemes de protecció civil, les infraestructures per les emergències, el joc i l’oci, i la formació dels professionals de la seguretat
 
 
Reforçar la policia de proximitat, incrementar la lluita contra el crim organitzat, potenciar la qualitat en l’atenció a la ciutadania i en els protocols contra la violència masclista, impulsar la presència dels Mossos d’Esquadra als organismes internacionals i prioritzar la reducció de la sinistralitat a les carreteres són alguns dels objectius que recull el Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011 que avui ha aprovat el Govern.
 
El Pla també preveu com a prioritats del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, responsable de garantir la seguretat, actualitzar els plans de protecció civil i crear-ne de nous, millorar i ampliar les infraestructures dels Bombers, fomentar l'oci i el joc responsables, i millorar la formació dels professionals de la seguretat.
 
El Pla, que també estableix les directrius i els criteris tècnics per elaborar els plans locals i regionals de seguretat, estructura les prioritats en sis àmbits d’actuació:
 
  1. Millorar la seguretat ciutadana prioritzant la proximitat i la qualitat i combatent la delinqüència amb una atenció especial al crim organitzat.
 
  1. Millorar la seguretat viària prioritzant la reducció de la sinistralitat viària.
 
  1. Millorar els sistemes de protecció civil prevenint i minimitzant les situacions de risc.
 
  1. Millorar les infraestructures i dotacions de personal destinat a les emergències amb la nova construcció, reforma i ampliació de parcs de Bombers, punts de guaita i heliports.
 
  1. Afavorir l'oci i el joc responsables.
 
  1. Millorar la formació dels professionals de la seguretat potenciant la capacitat tècnica i professional, l’ensenyament a distància i la recerca.
 
 
1. Seguretat ciutadana
 
Per tal de millorar la seguretat ciutadana, el Govern s’ha proposat fins el 2011, una vegada finalitzat el desplegament territorial dels Mossos d’Esquadra, reforçar la qualitat dels serveis policials.
 
Reforç de la qualitat dels serveis policials: Enquestes de satisfacció usuària
 
D’una banda, es potenciarà i reforçarà la policia de proximitat amb mesures per fomentar la prevenció, l’atenció a les víctimes i les relacions amb la comunitat.
 
També es promourà la mediació com a instrument de la proximitat i es faran campanyes de convivència en l’àmbit de les relacions amb la comunitat. Igualment, es potenciarà el disseny de programes especials de proximitat en àmbits amb necessitats especials i es portaran a terme actuacions de seguretat ciutadana als barris que ho necessitin.
 
Per millorar la qualitat dels serveis policials, es preveu redactar i aprovar la carta de serveis dels Mossos d’Esquadra i un Pla de qualitat i atenció a les persones i víctimes de delictes. També es realitzaran enquestes de satisfacció de denunciants, testimonis i altres usuaris de les comissaries amb l’objectiu d’implementar mesures per millorar els serveis a la ciutadania que es presten des dels serveis policials.
 
Per reduir la delinqüència comuna i minimitzar-ne els efectes, el Pla preveu programar actuacions de seguretat als barris amb necessitats especials i destinar més efectius a les diferents regions policials.
 
 
 
Crim organitzat: impuls de la col·laboració internacional
 
Paral·lelament, s’incrementarà la lluita contra el crim organitzat i s’impulsaran les relacions dels Mossos d’Esquadra amb organismes internacionals. Es tracta d’augmentar i consolidar aquestes relacions en matèria de col·laboració i auxili policial de caràcter internacional i d’impulsar sistemes d’informació que permetin la detecció i el control preventiu de les activitats criminals de caràcter organitzat.
 
Aquesta col·laboració permetrà incrementar l’activitat investigadora, de detecció i control preventiu de les xarxes d’immigració il·legal que trafiquen amb persones en els àmbits d’explotació laboral i sexual, i augmentar la desarticulació de bandes de delinqüència organitzada.
 
Violència masclista: manual de risc i llibre blanc d’atenció a les víctimes
 
Un altre àmbit d’actuació prioritària que preveu el Pla és contra la violència masclista. En aquest sentit, es preveu elaborar un manual de valoració del risc i un llibre blanc de l’atenció policial per evitar la victimització secundària.
 
També es duran a terme campanyes preventives i es desenvoluparan programes adreçats a nenes i joves, es promouran mesures d’autoprotecció entre les dones i es faran nous protocols, com ara un protocol d’abordatge preventiu dels matrimonis forçats.
 
Incrementar la presència de dones en el cos de Mossos d’Esquadra i aprovar la Llei del sistema de policia de Catalunya són dos objectius més que es marca el Pla en l’àmbit de la seguretat ciutadana.
 
 
2. Seguretat Viària: educar en la mobilitat segura
 
Pel que fa a la millora de la seguretat viària, el Pla insisteix en la necessitat de continuar lluitant contra la sinistralitat viària i ho fa apostant per l’aplicació d’un pla director d’educació en la mobilitat segura, per la redacció de plans locals de seguretat viària i per continuar amb el Pla integral contra la velocitat excessiva.
 
El Pla recull la intenció de consensuar amb el Departament d’Educació la inclusió de la mobilitat segura com a matèria obligatòria en la formació dels escolars catalans per tal d'aconseguir que la seguretat viària esdevingui un pilar fonamental de les polítiques preventives de sinistralitat.
 
La cooperació, la formació i la sensibilització envers la seguretat viària i la mobilitat sostenible i segura són altres dels elements clau que ressalta el Pla per desenvolupar fins l’any 2011.
 
 
3. Protecció civil: el 112 i nous plans ferroviari, radiològic i aeronàutic
 
La unificació dels números d’emergències en el telèfon únic 112 és una de les prioritats en matèria de protecció civil per als propers tres anys. Amb aquest objectiu es posaran en marxa el centre 112 de Reus i es construirà el centre 112 de Barcelona.
 
Per millorar els sistemes de protecció civil es durà a terme, entre d’altres, la revisió i actualització de plans de protecció civil existents i se n’elaboraran de nous adaptats a les necessitats de la societat del risc, com ara un pla de protecció civil per emergències ferroviàries, un altre per emergències radiològiques i un tercer per emergències aeronàutiques. També s’incrementaran les actuacions d’implantació dels plans i els simulacres.
 
4. Més i millors parcs de Bombers
 
Per augmentar la capacitat operativa per afrontar les emergències fins el 2011, el Pla preveu diverses mesures com ara un pla director de Bombers, que planificarà la construcció, reforma i ampliació dels parcs de bombers, la reforma i millora dels punts de guaita i la construcció de nous heliports.
 
En aquest període, també es preveu elaborar una nova llei de Bombers que substitueixi la de l’any 1994, aprovar la llei de prevenció i seguretat en cas d’incendi i fer-ne el desplegament, i elaborar un pla de carrera del cos de Bombers.
 
5. Oci i joc: responsabilitat en col·laboració amb els municipis
 
Per afavorir l'oci i el joc responsables, el Pla defineix, entre altres mesures, l’inici d’una prova pilot d’oci responsable a diferents municipis de Catalunya, en col·laboració amb el món local i les entitats i associacions del sector de l’oci nocturn, i el disseny d’un distintiu de qualitat acreditatiu per a les empreses del sector que s’adhereixin al pla d’oci responsable.
 
Fer que la policia administrativa dugui a terme anualment inspeccions en activitats recreatives i locals d’espectacles i elaborar un Codi de bones pràctiques sobre el Joc Responsable a Catalunya, així com establir una formació professional sobre joc responsable per al personal de la indústria del joc són altres de les propostes que recull el Pla.
 
6. Formació de professionals de la seguretat: títols universitaris i aprenentatge electrònic
 
Totes les millores proposades en els àmbits anteriors aniran acompanyades de processos de millora en la formació dels professionals de la seguretat a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).
 
En aquest sentit, el Pla preveu, entre altres accions: organitzar activitats formatives i informatives destinades a professionals de la seguretat privada, desenvolupar un sistema de control de l’activitat formativa dels centres de formació en seguretat privada i crear un grup de treball amb les universitats per aconseguir el grau universitari per als estudis de seguretat de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 
La finalització del primer Màster de polítiques públiques de seguretat de la UOC i la incorporació dels ensenyaments d'aprenentatge electrònic a l’ISPC són dues propostes més que recull el Pla per millorar la formació dels professionals de la seguretat.
 
Què és el Pla general de seguretat de Catalunya?
 
El Pla general de seguretat de Catalunya és una proposta de planificació i guia metodològica amb vista a elaborar totes les accions i estratègies que incideixen o que poden incidir en la seguretat, i també és la guia per elaborar els diversos plans locals, sectorials i territorials en matèria de seguretat.
 
Es tracta d’una planificació integral de la seguretat que ja preveu l’article 15 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 
El Pla situa els seus objectius principals en la millora de la seguretat, especialment de les persones en situació de més vulnerabilitat; la millora de la qualitat dels serveis, basats en la proximitat, la responsabilitat, la professionalitat i l’eficiència, i la millora de la participació, promovent la complicitat i la participació ciutadana i la coresponsabilitat amb la resta d’administracions, especialment amb el món local.
 
Es tracta del segon Pla de seguretat, després del de 2006-2008, i aquesta vegada és quadriennal per tal de permetre desenvolupar i avaluar les accions previstes.
 
Aquest Pla ja ha estat aprovat pel Consell de Seguretat de Catalunya, òrgan de participació en matèria de seguretat en què estan representats, entre d’altres, els sindicats principals, les entitats empresarials més representants, les entitats municipalistes, el Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Col·legi de Periodistes, la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut, el Consell Nacional de Dones, el Consell de la Gent Gran de Catalunya, el Consell Assessor de la Immigració, el Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals, la Secretaria General de l’Esport, la Delegació del Govern a Catalunya i la Fiscalia Superior de Catalunya.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia