Direcció General de Comunicació

El Govern posa en marxa un registre telemàtic per acreditar les empreses contractistes i subcontractistes de la construcció

query_builder   6 maig 2008 13:51

event_note Nota de premsa

El Govern posa en marxa un registre telemàtic per acreditar les empreses contractistes i subcontractistes de la construcció

  • El període d’inscripció al nou registre comença el proper dimarts 13 de maig  
  • A partir del 26 d’agost totes les empreses que operen al sector de la construcció a Catalunya hauran d’estar registrades per poder treballar 
  • Es calcula que es registraran unes 80.000 empreses 
El Govern ha aprovat avui el Decret que regula la creació del Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA), on han de figurar totes les empreses que vulguin operar en el sector de la construcció, ja sigui com a contractistes o com a subcontractistes. El procés d’inscripció s’obrirà el proper dimarts 13 de maig, i a partir del 26 d’agost serà obligatori per a totes les empreses que treballin en una obra figurar al REA. La previsió del Departament de Treball és que a Catalunya es registrin unes 80.000 empreses.
 
Catalunya és la primera comunitat autònoma que ha apostat per fer aquest registre totalment telemàtic, és a dir, que les empreses hauran de fer tots els tràmits a través d’un lloc web integrat a la pàgina del Departament, on podran anar introduint tota la informació i els documents –en format electrònic- que se’ls requereixi per poder-les registrar.
 
L’objectiu d’aquest registre és que totes les empreses que operen al sector –constructores, però també empreses de serralleria, enrajoladores, de pintura, instal·ladores de tota mena, etcètera- demostrin que reuneixen les condicions que estableix l’esmentada llei. Cal dir que els autònoms que no tinguin treballadors per compte aliè i els promotors que no siguin contractistes no s’han de registrar. 
 
La creació del Registre d’Empreses Acreditades per a la Subcontractació és una de les obligacions que emanen de la Llei reguladora de la subcontractació aprovada el 2006.
 
Reduir els accidents i la precarietat
 
El Registre, i en general la Llei reguladora de la subcontractació, volen garantir que totes les empreses que treballen al sector de la construcció compten amb mitjans humans i materials per fer la seva feina, amb la intenció d’eradicar del mercat aquelles que contracten personal però no són veritables empreses.
 
També busca assegurar que totes les empreses que intervenen en una obra han format els seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals i tenen una organització preventiva. Cal tenir en compte que els índexs d’incidència de la sinistralitat laboral a la construcció doblen els dels altres sectors econòmics.
 
La Llei reguladora de la subcontractació també estableix que les empreses que participin en una obra de construcció han de tenir un percentatge mínim de treballadors amb contracte indefinit. Actualment, i fins al proper 19 d’octubre, les empreses han de tenir com a mínim un 10% de treballadors fixos; del 20 d’octubre d’enguany al 19 d’abril de 2010 aquest percentatge haurà de ser de com a mínim el 20%; i a partir del 20 d’abril de 2010 totes les empreses que participin en una obra hauran de tenir un 30% de la plantilla amb contracte indefinit.
 
En resum, l’objectiu de la Llei reguladora de la subcontractació és reduir la sinistralitat laboral a la construcció i millorar la qualitat de l’ocupació de les persones i de les empreses que operen al sector.
 
Regular el sector de la construcció
 
Les empreses que vulguin treballar com a contractistes o subcontractistes en obres de construcció hauran de reunir els requisits següents: 
  1. Tenir una organització productiva pròpia, és a dir, comptar amb mitjans materials i personals adequats i utilitzar-los per a l’exercici de l’activitat contractada. 
  1. Assumir els riscos, les obligacions i les responsabilitats que es poden derivar de les seves actuacions. 
  1. Exercir de forma directa l’organització i la direcció de la feina desenvolupada pels seus treballadors a l’obra. 
  1. Acreditar que disposen de recursos humans –tant a nivell productiu com de direcció- amb la deguda formació en prevenció de riscos laborals, així com d’una organització preventiva adequada. 
  1. Estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades per a la Subcontractació. 
La inscripció al Registre d’Empreses Acreditades tindrà una validesa de tres anys, passats els quals s’haurà de renovar.
 
Reduir paper i desplaçaments
 
L’aposta de la Generalitat per crear un registre telemàtic permetrà que les empreses o els seus gestors puguin aportar els documents des de les seves seus, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina pública, ni d’ajustar-se als horaris d’atenció al públic dels registres presencials.
 
A més, com que no és necessari aportar tota la documentació de cop, el sistema permet anar afegint a cada expedient electrònic els diferents documents i certificats necessaris a mesura que l’empresa els obté, estalviant-se així viatges innecessaris.
 
Per a l’Administració, el nou sistema aporta agilitat ja que la informació és accessible per a tots els treballadors responsables del registre, de manera que amb el nom o el NIF de l’empresa es pot accedir fàcilment al seu expedient, sense haver de buscar-lo en un arxiu físic.
 
Un cop registrada una empresa, el fet de comptar amb un registre telemàtic permet que tant ella mateixa, com els seus clients potencials, puguin obtenir de manera instantània un certificat que demostra que la companyia en qüestió està degudament acreditada per operar en el sector de la construcció.
 
El registre telemàtic també fa més fàcil la tasca de mantenir actualitzada la informació sobre les empreses, que poden notificar la modificació de les seves dades identificatives.
 
La seguretat, una de les claus
 
La seguretat és una de les claus de la fiabilitat de tot registre telemàtic. Per aquesta raó és necessari que els responsables de l’empresa o els seus apoderats comptin amb un certificat de signatura electrònica que pugui ser validat per CatCert, l’Agència Catalana de Certificació. Aquests certificats de signatura electrònica els emeten diferents entitats certificadores, com són Camerfirma, Firma Profesional, ANF i Ancert, entre altres.
 
Els esmentats certificats garanteixen que les persones que modifiquen les dades o aporten la documentació per al registre són les legalment autoritzades per fer-ho.
 
Una altra de les condicions que ha hagut de satisfer el Registre d’Empreses Acreditades per a la Subcontractació de Catalunya és la compatibilitat amb el registre estatal, ja que la inscripció a qualsevol dels registres autonòmics habilita per contractar i ser subcontractat arreu d’Espanya, de manera que la informació que figura als diversos registres ha d’estar disponible per a totes les empreses de l’estat.
 
En aquest sentit, les empreses de la resta de comunitats autònomes es podran descarregar un certificat web del Departament de Treball que acrediti que aquella empresa catalana amb la qual volen fer negocis està inscrita al registre.
 
Les empreses catalanes que vulguin obtenir un certificat que acrediti la inscripció al REA d’una empresa no catalana el podran obtenir també a través del web de Treball, sempre i que totes les autonomies –tal com és previst- actualitzin la informació disponible a la base de dades central del Ministeri de Treball i Immigració.
 
Campanya informativa de Treball a les empreses
 
Tenint en compte la importància que té per a totes les empreses del sector estar inscrites al REA, el Departament de Treball posarà en marxa una campanya informativa adreçada a les empreses vinculades a les obres de construcció per recordar-los la necessitat de registrar-se, ja que a partir del 26 d’agost serà exigible estar inscrit al REA per poder treballar en una obra de construcció.
 
Així, s’han editat 90.000 díptics amb informació sobre com inscriure-s’hi i quina és la informació i els documents que cal aportar. Aquests fullets s’enviaran tant a les patronals com als sindicats i a les empreses per a recordar-los l’obligació de registrar-se.
 
 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/seguretat_salut/reas/index.html
 
També es publicaran anuncis a la premsa generalista i a l’especialitzada, i s’emetran falques de ràdio en dues onades, una quan s’obri el període d’inscripció, el proper dimarts, i una altra cap al final del període inicial d’inscripció, ja al mes d’agost, per recordar a les empreses l’obligació de figurar al REA.
`