Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Pla de Transports de Viatgers 2008-2012

query_builder   7 gener 2009 13:44

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de Transports de Viatgers 2008-2012

El Govern ha aprovat avui el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012, que estableix els principals eixos d’actuació per a millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera, fins al 2012. En aquest sentit, els objectius a assolir són:
 
 • Incrementar un 30% l’oferta de serveis d’autobús, amb 24 noves comunicacions directes, 16 semidirectes i reforçar les línies existents
 • Crear 9 línies de Rodalies a Tarragona, Lleida i Girona, i establir 5 noves línies de regionals d’alta velocitat
 • Reestructurar la xarxa de Rodalies de Barcelona i millorar les freqüències de pas i la capacitat dels trens
 • Estendre la integració tarifària al conjunt de Catalunya l’any 2012
 • Afavorir la intermodalitat i la coordinació horària i funcional dels diferents modes de transport, per reduir el temps d’espera en els transbordaments
 • Adaptar tota la xarxa de transport públic a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat sensorial
 • Implantar 9 carrils bus interurbans, així com 9 noves estacions d’autobús i marquesines per fomentar l’ús del transport públic
 • Potenciar la informació a l’usuari, mitjançant la incorporació de les noves tecnologies per oferir dades actualitzades arreu del territori
 • Destinar un total de 840 milions d’euros per als serveis de transport públic per carretera en el període 2008-2012
 
 
Fruit d’un ampli procés participatiu
 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC) 2008-2012, que es defineix com un pla territorial sectorial on s’estableixen les línies d’actuació generals per a la millora de l’oferta dels serveis de transport públic col·lectiu per carretera i ferroviari en l’àmbit interurbà de Catalunya, fins al 2012.
 
D’acord amb la voluntat del Govern d’aplegar el màxim consens, el pla que ara s’aprova ha estat objecte d’un ampli procés participatiu, on hi ha intervingut prop de 120 agents implicats, entre administracions, ajuntaments, entitats i particulars, que han adreçat, en conjunt, més de 980 aportacions.
 
El Pla planifica les actuacions per a la millora de l’oferta de serveis amb l’horitzó temporal del 2012, de manera que les propostes que presenta estan subjectes al desenvolupament d’infraestructures previstes durant el seu període de vigència. En aquest sentit, algunes de les actuacions proposades pel que fa als serveis ferroviaris resten condicionades pel traspàs de les competències reconegudes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en relació als serveis de Rodalies i Regionals gestionats per RENFE.
 
Principals incorporacions en el procés participatiu
 
Respecte del document inicial que es va sotmetre a informació pública, el text que ara s’ha aprovat incorpora un seguit de modificacions fruït de les diferents propostes analitzades durant aquest temps:
 
 • Rodalies de Tarragona: s’analitzarà un possible perllongament de la nova xarxa de rodalies de Tarragona fins a Falset, Montblanc i Valls
 • Trens regionals: s’han concretat els serveis ràpids semidirectes a tot el territori català i s’ha millorat la velocitat comercial dels serveis de trens regionals convencionals
 • Bus local i comarcal: s’han definit els 16 nous plans comarcals que concretaran els nous serveis d’autobús d’àmbits més locals
 • Bus directes i semidirectes: del total dels 40 nous serveis d’autobús que el pla preveu crear per connectar els principals nuclis, ja s’han posat en marxa 7 durant el 2008, i s’han reforçat diverses línies ja existents
 • Estacions d’autobús: s’han determinat les 9 noves estacions de bus que es construiran, les altres 5 que es reubicaran i remodelaran, i les altres 8 que s’estudiaran
 
 
Objectius generals del Pla
 
El nou Pla entén el transport públic com un servei social essencial que ha de garantir l’accessibilitat al conjunt del territori i millorar la cohesió social i territorial. En aquest sentit el Pla preveu un conjunt de mesures i actuacions per a la configuració d’un sistema nacional de transport públic que doni una cobertura integral a les necessitats de mobilitat dels ciutadans amb independència del mode de transport utilitzat, per la qual cosa es planifiquen de forma conjunta i coordinada els serveis de transport ferroviari i per carretera i la interrelació entre els serveis urbans i interurbans amb la fixació d’uns nivells de qualitat adients i amb un seguit de mesures encaminades a la millora de la informació al ciutadà.
 
Així, el Pla aposta per: .
 
 • Garantir l’accessibilitat, la sostenibilitat i la competitivitat de la xarxa de transport públic interurbà
 • Reestructurar les infraestructures existentsi racionalitzar l’oferta de serveis segons les necessitats concretes de cada zona
 • Augmentar les freqüències de pas, la capacitat i la cobertura territorial per garantir la qualitat de l’oferta de transport públic 
 • Coordinar el transport viari i ferroviari i potenciar la intermodalitat, adaptant horaris i freqüències de pas de trens i autobusos urbans i interurbans
 • Millorar i coordinar els sistemes d’informació a l’usuari, amb dades a temps real, tant a les estacions com a l’interior dels trens i autobusos
 • Incrementar l’ús del transport públic perquè suposi el 31% del total, enfront del 28% actual, amb una reducció estimada del 8,22% del nombre d’accidents de trànsit
 • Potenciar la sostenibilitat ambiental del transport públic, amb la renovació del parc mòbil i l’ús de combustibles alternatius, per reduir les emissions de CO2 un 6,5% i el consum d’energia un 4,6%.
 
Més i millor oferta de serveis
 
Per tal d’incentivar l’ús del transport públic i garantir l’equilibri i la sostenibilitat del sistema, el nou Pla estableix un conjunt de mesures per fer més atractius els diferents serveis de transport públic, millorant-ne tant la qualitat com la quantitat.
 
Transport per carretera
 
Durant l’any 2007, un total de 49 milions de viatgers van utilitzar serveis de transport públic interurbà de viatgers per carretera. Amb l’objectiu de modernitzar i ajustar la xarxa a les necessitats de mobilitat de cara al futur, el nou Pla preveu incrementar un 30% l’oferta de serveis, tenint en compte les polaritats i necessitats de connexió dels diferents nuclis del territori, atenent al nombre d’habitants i també a la necessitat de garantir l’accés de tothom als centres de serveis socials i assistencials.
 
Per tal d’aconseguir una redistribució eficient de la mobilitat i potenciar l’accessibilitat al transport públic a tot Catalunya, el PTVC distingeix diversos tipus d’actuació de millora de la xarxa de transport per carretera :
 
Noves connexions directes
Connexions directes reforçades
Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Palau de Plegamans - Barcelona
Mollet del Vallès - Barcelona
Sabadell - Barcelona
Montornès del Vallès - Barcelona
Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona
Terrassa - Barcelona
Esparreguera - Barcelona
Igualada - Barcelona
Rubí - Barcelona
Pallejà - Barcelona
Vic - Barcelona
Sitges - Barcelona
Vallirana - Barcelona
Olot - Girona
Sant Pere de Ribes - Barcelona
Lliçà d’Amunt - Barcelona
Parets del Vallès - Barcelona
Cambrils - Tarragona
Banyoles - Girona
Abrera - Barcelona
Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Manresa - Barcelona
 
Figueres - Girona
Valls - Tarragona
 
El Masnou - Barcelona
Caldes de Montbui - Barcelona
 
Barcelona - Lleida
Barcelona - Tarragona
 
Barcelona - Girona
Vilafranca del Penedès - Barcelona
 

 Serveis directes “exprés”.
Es crearan 24 noves connexions directes i se’n reforçaran 7 ja existents, amb una freqüència mínima d’un autobús cada 30 minuts en hores punta. Amb aquests serveis, es vol afavorir la competitivitat a les comunicacions amb autobús als corredors amb més demanda, enllaçant les capitals comarcals i els nuclis de més de 10.000 habitants amb les capitals de demarcació, amb velocitat comercial alta i sense parades. Durant l’any 2008, ja s’han començat a implantar 6 d’aquestes actuacions (en negreta, al quadre).
 
Serveis de vertebració. Es crearan 16 noves connexions i se’n reforçaran 36 ja existents a corredors de menys demanda que els anteriors, però on existeix una demanda de comunicació elevada. Així, s’uniran els principals nuclis (capitals comarcals i nuclis de més de 10.000 habitants) i altres poblacions més petites amb velocitat comercial semiràpida, i parades al llarg del recorregut. Es tracta de serveis per estructurar el territori i potenciar la comunicació intercomarcal pels principals eixos viaris. Durant l’any 2008, ja s’han habilitat 3 d’aquests nous serveis (en negreta, al quadre) i s’han reforçat d’altres ja existents, com ara Falset - Reus, Montblanc - Valls, Salou - Vila-seca, o Reus - Cambrils.
 
Noves connexions semidirectes
Vic - Sabadell
Cerdanyola del V - Manresa
El Vendrell - Valls
Puigcerdà- la Seu d’Urgell- Barcelona
Balaguer - Mollerussa
Ripoll- Olot- Girona
Mollerussa – les Borges Blanques
Caldes - Palau-solià – Mollet - Granollers
Amposta - Deltebre
Olot – Barcelona per Bracons
Manresa - Sabadell
Olot- Vic per Bracons
Manresa - Terrassa
Sant Sadurní d'Anoia - Piera
Sant Vicenç dels Horts - Sant Boi
Sant Vicenç dels Horts- Sant Feliu- Molins de Rei
 
 
Serveis singulars. L’objectiu d’aquests serveis és atendre la mobilitat apunts d’especial interès, com ara hospitals comarcals, zones industrials i comercials, aeroports, ports, estacions del TGV, i centres universitaris, tant els ja existents com en previstos de cara al 2012. Entre els nous serveis previstos, el Pla inclou la millora les connexions amb la nova terminal de l’aeroport del Prat, la millora de l’accessibilitat al nou Hospital de Mollet del Vallès, entre d’altres.
 
També impulsa la creació d’un punt d’intercanvi (hub) que millori l’accés mitjançant transport públic a la UAB i l’establiment de noves comunicacions des de Mollet del Vallès i Sabadell pel curs escolar 2009-2010. Pel que fa a la mobilitat als polígons i zones industrials, el Pla preveu donar compliment a l’acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, mantenint l’aposta ja iniciada d’establiment de nous serveis de transport a les zones industrials amb horaris ajustats a les entrades i sortides laborals.
 
Durant el 2008, s’han posat en marxa nous serveis per millorar l’accessibilitat a l’hospital de Calella, l’hospital de Mataró, l’hospital d’Igualada, l’hospital de Palamós, l’Hospital Josep Trueta de Girona, hospital de Sant Boi de Llobregat, així com a l’aeroport de Girona des de Mataró i Granollers.
 
Actuacions en àmbits territorials més concrets
 
El PTVC es configura com a un pla de plans, en tant que fixa les directius generals a les quals s’han d’ajustar els estudis que han d’analitzar les necessitats específiques de cada part del territori. En aquest sentit, el Pla detalla les comarques on es considera que cal dur a terme una anàlisi més detallada de les necessitats de mobilitat de la xarxa de transports per a millorar el nivell d’oferta i la seva eficiència.
 
Així, preveu el desenvolupament d’un total de 16 estudis de plans comarcals fins l’any 2010 perquè les actuacions resultants es puguin implantar abans del 2012. Durant l’any 2008, ja s’han iniciat els estudis corresponents a les comarques del Garraf, Osona, Ripollès, Alt Empordà i Garrotxa, mentre que per l’any 2009 està previst executar els estudis de l’Alt Penedès, el Berguedà, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell i la Selva, al 2009, i els de les Garrigues, la Segarra, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà durant el 2010.
 
D’altra banda, el pla també detalla un total de 75 nous serveis d’autobús comarcals, locals i suburbans per a millorar les comunicacions en àmbits més concrets d’arreu del territori.
 
Transport ferroviari
 
Pel que fa a l’oferta del servei del transport públic ferroviari, el Pla presenta una sèrie de propostes, tenint en compte la transferència efectiva de les competències sobre la regulació i gestió del transport ferroviari (Rodalies i Regionals) a la Generalitat, prevista durant el període de vigència d’aquest pla.
 
En aquest sentit, el Pla preveu les actuacions següents:
 
 • Nous serveis regionals d’altes prestacions: aprofitant la infraestructura de la nova línia d’alta velocitat, es connectaran els principals nuclis del territori amb serveis de tren directe o semidirecte amb velocitat comercial alta, de fins a 220 km/h, i freqüències de pas d’un servei en hora punta com a mínim. Actualment, Renfe Operadora ofereix connexions en alta velocitat entre Lleida, el Camp de Tarragona i Barcelona.
 
El PTVC preveu crear en total 5 línies de tren d’altes prestacions per enllaçar Figueres, Girona, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Tarragona, l’Aldea i Lleida, fins ara enllaçades per serveis convencionals de trens regionals. Aquest nous serveis en alta velocitat reduiran més de la meitat el temps del trajecte respecte d’ara.

 
 • Nous serveis de Rodalies a Girona, Lleida i Tarragona: es crearan noves línies per estructurar la mobilitat de les àrees metropolitanes de l’entorn de les capitals, aprofitant la infraestructura ferroviària existent. En el futur, es podran convertir en línies de tren-tram, d’acord amb les previsions del PITC.
 • Camp de Tarragona. Es crearan quatre línies diferents:
  • Reus -Tarragona –Torredembarra -Sant Vicenç de Calders
  • Cambrils –Tarragona -Torredembarra
  • La Plana-Picamoixons-Reus-Tarragona
  • Les Borges del Camp-Reus-Tarragona
 
D’acord amb les aportacions rebudes, el pla aprovat ara inclou estudiar la possibilitat de perllongar la línia La Plana-Picamoixons-Reus-Tarragona fins a Valls i Montblanc, i la línia Les Borges del Camp-Reus-Tarragona fins a Falset.
 
Les noves línies de Rodalies de Tarragona oferiran 6 expedicions en hora punta i sentit entre Tarragona i Reus, 4 entre Torredembarra i Tarragona, i 2 en la resta de trams.
 
 • Girona. Es crearan dues noves línies en paral·lel:
  • Figueres-Flaçà-Girona-Riudellots de la Selva
  • Flaçà-Girona-Riudellots de la Selva-Maçanet
 
Les noves línies oferiran 4 expedicions en hora punta i sentit entre Girona i Riudellots, i Girona i Figueres, així com 2 sortides a la resta de trams.
 
 • Lleida. Es crearan tres línies diferents, amb 2 expedicions en hora punta per sentit a tots els trams:
  • Cervera – Lleida - Almacelles
  • Lleida - Balaguer
  • Lleida – Les Borges Blanques
 • Ferrocarril de qualitat a la regió metropolitana de Barcelona: el Pla preveu un conjunt d’actuacions a la xarxa de Rodalies i FGC de àrea de Barcelona per donar resposta a l’augment de demanda continuat. Es vol millorar el confort dels usuaris, reduir l’ocupació dels trens, incrementant la capacitat de les expedicions i les freqüències de pas, per reduir els trajectes dempeus a un màxim de 20 minuts.
 
 
Xarxa de Rodalies
 
Es vol implantar un nou esquema de serveis de Rodalies condicionat per la finalització d’infraestructures associades a la xarxa d’alta velocitat o d’altres actuacions infraestructurals de la xarxa ferroviària convencional previstes durant el període de vigència d’aquest pla. La reestructuració de les Rodalies prevista inclou de cara al 2012 els serveis següents:
 
 • R1. Línia de la costa. Sant Vicenç de Calders – Garraf – Barcelona – Maresme – Maçanet.
 • R2. Línia de l’interior. Sant Vicenç de Calders – Vilafranca – Barcelona – Sant Celoni – Maçanet.
 • R3. BCN – Vic. L’actual C3 s’ampliarà fins a Torelló.
 • R4. Manresa – Aeroport del Prat. L’actual C4 de Manresa a Barcelona arribarà a l’aeroport del Prat, i no a St. Vicenç de Calders.
 • R5. Línia circular. Es crearà una nova línia circular entre Martorell – Barcelona - Granollers – Castellbisbal i s’oferirà, a més, un servei directe entre Martorell i Granollers sense passar per Barcelona.

S’augmentarà el nombre de freqüències d’acord amb la demanda i es doblarà la capacitat de les expedicions, perquè el 100% dels trens que hi circulin en hora punta comptin amb el doble d’oferta de seients, enfront del 66% actual, mitjançant la incorporació de nous combois i material mòbil. 
 
 
FGC
 
S’augmentaran les freqüències de pas i es consolidarà el metro del Baix Llobregat i els metros comarcals al Bages i l’Anoia:
 
 • A la línia del Vallès, es passarà d’una freqüència actual en hora punta d’un tren cada 12 minuts, a un tren cada 6 minuts als ramals de Sabadell i Terrassa.
 • A la línia Llobregat - Anoia, l’actual línia de mercaderies de Manresa, Súria i Sallent es reconvertirà en un servei tren-tramviari de viatgers, per millorar les connexions entre aquests municipis del Bages.
 • Regionals convencionals: es millorarà l’oferta de serveis a totes les estacions de la xarxa, amb més freqüències de pas. Es mantindran els serveis regionals convencionals existents i els regionals semidirectes amb velocitats més competitives, que s’afegiran als nous serveis de rodalies previstos a Tarragona, Girona i Lleida.
 
Coordinació bus-tren
 
D’altra banda, com a novetat respecte d’altres plans, el document ara aprovat fa un tractament unitari de la xarxa de transport públic ferroviari i per carretera, per a impulsar una planificació i gestió dels serveis coordinada que millori l’eficiència de la xarxa. Per a això:
 
 • Es coordinaran els horaris i freqüències d’autobusos i trens, per tal de limitar les esperes dels usuaris a un màxim de 10 minuts.
 • Es coordinaran serveis urbans i interurbans: el Pla incideix en la coordinació entre els serveis de transport urbà i interurbà millorant la gestió dels recursos públics amb acords entre la Generalitat i les administracions locals per a atendre de manera conjunta la mobilitat urbana i interurbana i optimitzar els mitjans en favor dels usuaris.
 • Es potenciarà la implantació d’intercanviadors que facilitin els transbordaments, amb una distància recomanada de 100 metres entre parada de bus i estació de tren i, en cap cas, superior a 300 metres.
 
En aquest sentit, durant l’any 2008 ja s’han posat en marxa nous serveis d’autobús per carretera per apropar als usuaris a les estacions ferroviàries, com és el cas de la millora de les comunicacions entre Capellades i els Hostalets de Pierola fins a l’estació d’FGC de Piera, així com les comunicacions amb l’estació de Caldes de Malavella des de diferents poblacions del Baix Empordà, entre d’altres.
 
Així mateix, s’han implantat diverses actuacions de millora de la coordinació entre els serveis urbans i interurbans al Baix Empordà, al Baix Llobregat, al Vallès Oriental, al Maresme i l’Alt Urgell, entre d’altres.
 
 
Millor gestió dels serveis i més tecnologia
 
A banda de detallar les millores de l’oferta de serveis, el PTVC inclou un pla de gestió per a optimitzar els recursos disponibles i garantir el suport tècnic i tecnològic necessari per a desplegar les millores en l’oferta. Així, aquestes propostes tenen a veure amb la necessitat d’incrementar la informació als usuaris, crear noves infraestructures i equipaments, i aplicar els últims avanços tecnològics per millorar la sostenibilitat i eficiència del sistema.
 
Integració tarifària al 2012
 
En aquest marc, el text recull la necessitat de continuar la tasca per estendre el sistema tarifari integrat del transport públic iniciat l’any 2001 per l’ATM de l’RMB i que, s’ha anat implantant durant el 2008 a l’àrea de Lleida, Girona i al Camp de Tarragona, i es preveu iniciar al 2009 també al Bages. La integració tarifària al conjunt de Catalunya té com a horitzó l’any 2012.
 
El Pla proposa estendre el sistema de validació i venda de bitllets que ja existeix al Camp de Tarragona, l’Àrea de Girona i l’Àrea de Lleida, a tot el territori, a partir d’una tecnologia innovadora de validació sense contacte, que millora la seguretat i la gestió de la informació.
 
Millores en la qualitat dels serveis i en la informació a l’usuari
 
Un dels eixos principals d’actuació del Pla és la millora de la qualitat de la xarxa de transport públic de forma que els ciutadans millorin la percepció que tenen sobre el transport públic i que aquest assoleixi un nivell de prestacions que el facin competitiu en relació al vehicle privat
 
Amb aquesta finalitat el Pla incideix en el manteniment dels requeriments de qualitat per part de les empreses que presten els serveis de transport amb l’exigència de les certificacions de qualitat corresponents, i preveu també el seguiment de la qualitat dels serveis a partir de la realització de campanyes anuals per a l’avaluació de l’índex de satisfacció del client (ISC) que permet conèixer de primera mà la valoració que els ciutadans fan de la xarxa de transports i poder incidir en la millora dels aspectes que resulten pitjor valorats.
 
Pel que fa a la informació, el pla recull la necessitat de centralitzar i integrar la informació als usuaris, amb dades en temps real, sistemes acústics, avisos SMS, Internet i pantalles digitals tant a les estacions i com a l’interior dels trens i autobusos. Així, aposta per potenciar tant la informació estàtica convencional, com la informació en temps real, amb la incorporació de tecnologia específica per a l’intercanvi immediat de dades entre els diferents operadors de transport públic.
 
Amb aquest objectiu preveu la creació d’un router de transport públic que serveixi de plataforma d’informació a l’usuari on aquest pugui accedir per a conèixer les possibilitats de desplaçament mitjançant transport públic des de qualsevol punt del territori. En aquests moments s’ha iniciat ja el procés d’adjudicació que ha de permetre disposar d’aquest sistema d’informació al ciutadà.
 
Així mateix, el Pla preveu en cinc anys la implantació de sistemes d’ajut a l’explotació (SAE) a totes les línies de transport d’autobús regular, que fan possible una gestió centralitzada i permeten una comunicació a temps real entre conductor i centre de gestió, així com amb els usuaris.
 
 
Millores en les infraestructures i els equipaments
 
D’altra banda, el Pla recull la necessitat de dur a terme un conjunt d’actuacions en matèria d’infraestructures i equipaments per garantir la millora del servei, tant pel que fa a la velocitat comercial, com a l’accessibilitat i la cobertura territorial. Així, aposta per:
 
 • Més carrils bus i prioritats semafòriques. Per tal de potenciar l’ús del transport públic col·lectiu enfront del vehicle privat i descongestionar la xarxa viària, proposa la creació de 9 carrils específics per als autobusos als corredors d’entrada a Barcelona i a les principals àrees urbanes, d’acord amb el PITC. Segons les necessitats, podran ser carrils bus-VAO o carrils bus no segregat. A més, estudiarà la implantació de carrils reservats per al transport públic als accessos de les principals ciutats. Igualment, aposta per donar prioritat als autobusos en els punts conflictius de la ciutat mitjançant l’establiment de cruïlles amb prioritat semafòrica a la demanda.
 
NOUS CARRILS BUS
 • C-31. Entre Sant Pere de Ribes i Vilanova
 • Eix de la riera de Caldes. Entre Caldes de Montbui i Mollet
 • C-31. Des de Castelldefels fins a la plaça d’Espanya (Gran Via)
 • B-23. Entre Molins de Rei i la Diagonal (Ministeri Foment)
 • C-58. Ripollet - Meridiana
 • C-31. Des de la plaça de les Glòries fins a Montgat
 • C-245, BusBaix, entre Castelldefels i Cornellà
 • GI-682. Entre Blanes i Lloret
 • Camp de Tarragona. Com a complement al tren-tram del Camp
 
 • Marquesines i pals de parada: el document preveu el desplegament d’un pla de xoc per implantar, durant els propers anys, un mínim de 300 noves marquesines i 800 pals de parada
 • 9 noves estacions de bus: respecte el document original, el nou pla detalla la creació de 9 noves estacions d’autobús (l’Aldea, Barcelona Diagonal, Sagrera TAV, Sagrera Meridiana, Berga, Cadaqués, la Bisbal d’Empordà, la Pobla de Segur i Palamós) i la remodelació o reubicació d’altres 5 (Amposta, Estació de Sants, Girona, Lleida i Mollerussa). A més, s’estudiarà la construcció d’altres 8 estacions a Banyoles, Falset, Martorell, Mataró, Puigcerdà, Sant Feliu de Llobregat, San Cugat del Vallès i Vielha.
 • Adaptació a persones amb mobilitat reduïda: el Pla vol garantir l’accessibilitat de tots els usuaris al transport públic, de manera que impulsarà l’adaptació de totes les instal·lacions, estacions, intercanviadors i punts de parada a persones amb mobilitat reduïda, i discapacitat sensorial abans del 2012. Així, tots els plans que es desenvolupin a partir del PTVC hauran de garantir l’accessibilitat d’aquestes persones, amb l’eliminació de barreres arquitectòniques, la construcció d’encaminaments per a invidents i senyals per discapacitats auditius i l’impuls del taxi adaptat.
 
A més, es crearan nous aparcaments de dissuasió a prop d’estacions de ferrocarril i autobús per facilitar l’ús del transport públic.
 
840 MILIONS D’EUROS per a millorar el transport públic per carretera
 
El Pla preveu invertir un total de 840 milions d’euros per a la millora del transport públic per carretera en el període 2008-2012. D’aquests, 125 milions d’euros es destinaran a incrementar els serveis de transport per carretera, 167 milions d’euros, a l’extensió de la integració tarifària a tot el territori de Catalunya, 67 milions d’euros, a equipaments (estacions, pals de parada i marquesines) i 355 milions d’euros, a diverses actuacions de millora de la velocitat comercial dels serveis de transport per carretera, que inclouen la construcció de nous carrils bus-vao.
 
A més, la Generalitat continuarà atorgant ajuts específics als concessionaris mitjançant els contractes-programa, i es cofinançaran les actuacions incloses en els plans comarcals i de serveis desenvolupats per les ATMs, per un import global de 100 milions d’euros. Igualment, es mantindran els ajuts per a l’adquisició de material mòbil i la implantació de noves tecnologies per millorar els serveis de transport per carretera, que sumaran una inversió de 26 milions d’euros, fins al 2012.
 
Seguiment del Pla
 
Per tal d’efectuar un correcte seguiment i valorar el compliment dels objectius del fixats per aquest Pla, preveu la creació d’una comissió de seguiment amb la participació tant de les associacions representatives dels usuaris com de les empreses gestores dels serveis de transport, que haurà d’avaluar de manera permanent l’execució de les mesures previstes, formular les propostes de millora adients, i emetre un informe anual de seguiment que serà sotmès a la consideració del Consell de Mobilitat. L’objectiu és comptar amb la màxima participació dels agents implicats en la gestió de la xarxa de transport públic de viatgers i poder detectar les necessitats reals existents en cada moment.