Direcció General de Comunicació

El Govern sol·licita dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre les fonts de finançament de les Cambres determinades per l'Estat

query_builder   25 gener 2011 14:24

event_note Nota de premsa

El Govern sol·licita dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre les fonts de finançament de les Cambres determinades per l'Estat

El Govern ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el dictamen previ preceptiu a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat en relació amb l’article 4 i la disposició transitòria primera del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, aprovat pel govern de l’Estat, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.
 
A l’apartat III del preàmbul del Decret es posa de manifest que en el context de dificultats financeres del sector productiu i d’incertesa sobre la recuperació econòmica, es fa necessari eliminar les càrregues econòmiques que recauen sobre les empreses de forma directa com és el cas del recurs cameral que la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, va establir amb caràcter obligatori per totes les empreses i que és la font de finançament principal de les Cambres. L’article 4 de la Disposició transitòria primera modifiquen diversos preceptes de la Llei 3/1993, per establir, a partir de 2011, la voluntarietat per a les empreses de pertànyer a les Cambres i de contribuir-hi amb el pagament de la quota. Aquestes disposicions comporten una modificació de la naturalesa de les Cambres que el Govern considera que podria afectar les competències que la Generalitat de Catalunya ha assumit d’acord amb l’article 125 de l’Estatut d’autonomia.
 
El Govern ha fet aquesta sol·licitud per disposar d’un dictamen jurídic que analitzi en profunditat si les determinacions que respecte de les Cambres ha adoptat el Reial decret llei 13/2010 s’ajusten a la Constitució espanyola i si són respectuoses amb les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. Aquest dictamen té caràcter preceptiu en el cas que s’acordi interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta disposició.