Reunió del Govern

El Govern aprova el Decret de substitució del president Quim Torra, inhabilitat per una decisió política "mancada de tota justícia i proporcionalitat"

query_builder   30 setembre 2020 15:23

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Decret de substitució del president Quim Torra, inhabilitat per una decisió política "mancada de tota justícia i proporcionalitat"

Reunió del Govern
  • El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda el substitueix i exerceix les atribucions de la presidència de la Generalitat d’acord amb els límits propis d’una substitució i d’un Govern en funcions
  • L’acord ha estat subscrit i signat per tots els consellers “per tal de remarcar l’excepcionalitat de la decisió en un moment en el qual les institucions catalanes són víctimes de persecució política”, segons ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó
  • El Govern també aprova un nou Decret llei amb mesures fiscals per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya i el Programa transversal del Servei Català de la Salut per reforçar les àrees i regions del Servei Català de la Salut que han vist modificades i incrementades les competències i el nivell d’activitat

El Govern ha aprovat el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya. A través d’aquesta normativa, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda substitueix el president de la Generalitat i exerceix les atribucions de la presidència de la Generalitat d’acord amb els límits propis d’una substitució i d’un Govern en funcions, de conformitat amb la Llei 13/2008 i la resta de l’ordenament jurídic.

L’acord ha estat subscrit i signat per tots els consellers “per tal de remarcar l’excepcionalitat de la decisió en un moment en el qual les institucions catalanes són víctimes de persecució política”, segons ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu.

“La inhabilitació del president Quim Torra ha estat, un cop més, una decisió política mancada de tota justícia i proporcionalitat, i estem convençuts que els tribunals europeus, també com ha passat en altres ocasions, donaran la raó al president Quim Torra”, ha afirmat Budó, per a qui l’exercici de la llibertat d’expressió i opinió és un dret fonamental que no pot ser vulnerat “en cap cas”, i menys encara quan la persona que l’exerceix és un representant institucional elegit democràticament. En senyal de “respecte i solidaritat” amb el president, la cadira que fins ara ocupava en la reunió del Govern no ha estat ocupada i es mantindrà buida durant la resta de la legislatura.

Budó també ha remarcat que el Decret s’ha aprovat després de conèixer els informes dels serveis jurídics de la Generalitat, i d’acord amb la Sentència núm. 477/2020, de 28 de setembre, dictada per la Sala Segona del Tribunal Suprem per la qual es desestima el recurs de cassació interposat i es confirma la Sentència núm. 149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019; i d’acord amb la providència d’execució núm. 1/2020, dictada el 28 de setembre per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També de conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i d’acord amb el Govern.

El Decret restarà sense efecte en cas que se suspengui l’execució de la Sentència núm. 149/2019, de 19 de desembre, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el procediment abreujat núm. 1/2019. Si això passés, ha destacat Budó, “es podria restituir la presidència”.

Preguntada per les conseqüències que la inhabilitació del president Torra pugui tenir en la taula de diàleg, la portaveu del Govern ha lamentat que sentències com la del Tribunal Suprem “no són facilitadores del diàleg” i, no obstant això, ha reiterat la disposició del Govern a seure en una taula de negociació “que tingui la voluntat real de resoldre el conflicte polític”. “Això passa per abordar el dret d’autodeterminació i la fi de la repressió mitjançant una llei d’amnistia, i aquí estem, esperant un ordre del dia que especifiqui que es parlarà d’aquestes dues qüestions”, ha manifestat.

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures fiscals per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya

Un cop publicat al DOGC el Decret de substitució, s’ha pogut celebrar el Govern ordinari d’aquesta setmana, durant el qual l’Executiu ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal. El text incorpora un seguit d’actuacions que complementen d’altres aprovades durant la primavera, en el moment més àlgid de la pandèmia, amb l’objectiu de donar resposta també ara a les necessitats del conjunt de la ciutadania per l’excepcional situació econòmica, marcada per una recuperació més lenta, incerta i asimètrica del que es preveia cinc mesos enrere. En aquest sentit, el Decret llei introdueix algunes modificacions que afecten l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Pel que fa a l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, entre altres canvis es deixa sense efecte l’exercici 2019 que obligava a tributar a turismes i furgonetes i, pel que fa a l’exercici 2020, que es meritarà el proper 31 de desembre, s’aplica la tarifa més baixa, prevista inicialment només per al 2019  fins a 120 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes; i fins a 160g/km, per a les furgonetes.

D’altra banda, i amb l’objectiu de donar resposta a les dificultats econòmiques que encara afecten especialment el sector del turisme a Catalunya, el Govern també ha aprovat facilitar les liquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Així, els obligats tributaris (que son els titulars de l'explotació dels establiments subjectes a l'impost) podran sol·licitar, excepcionalment, l’ajornament o el fraccionament del pagament de l’impost corresponent  a la temporada d’hivern del 2019 (de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020) i la d’estiu 2020 (de l’1 d’abril al 30 de setembre del 2020). La liquidació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, corresponent a la temporada d’hivern 2019-2020 i d’estiu 2020, es podrà fraccionar o ajornar, excepcionalment.

 El Govern aprova el Programa transversal del Servei Català de la Salut davant de l’escenari originat per la Covid-19

També en relació amb la Covid-19, el Govern ha aprovat avui crear el Programa transversal del Servei Català de la Salut davant de l’escenari originat per la Covid-19, amb una durada de dos anys des de l’1 d’octubre de 2020, prorrogable per un any més, amb la finalitat d’incorporar personal per reforçar aquelles àrees i regions del Servei Català de la Salut que han vist modificades i incrementades les competències i el nivell d’activitat a causa de la pandèmia i a les quals s’ha de donar resposta dins del Pla de contingència. En total, s’incorporaran 135 efectius amb els perfils de tècnic del grup 2.2 i del grup 3.1 del personal laboral RLT.

El Programa inclou diferents àmbits del Servei Català de la Salut afectats per la Covid-19, com ara l’assistencial; el d’organització i professionals; el de comunicació; atenció ciutadana; sistemes d’informació; l’àmbit de contractació; inversions en infraestructura i equipaments tecnològics assistencials i el de les gerències territorials del Servei Català de la Salut. El reforç se centrarà a ajudar en l’àmbit epidemiològic, protegir les persones de més risc, garantir la continuïtat de l’àmbit assistencial, protegir el sistema sanitari i els seus professionals i definir el desplegament al territori i la relació amb els municipis.

En relació amb el pacte entre la Comunitat de Madrid i el Ministeri de Salut per aplicar mesures restrictives a qualsevol ciutat espanyola de més de 100.000 habitants que superi determinats llindars de Covid, la portaveu Budó ha assegurat que el Govern “en cap cas esperarà a tenir ràtios de 500 casos per cada 100.000 ni a tenir un índex de positius de PCR que estigui per sobre del 10%”.

”Nosaltres no compartim aquests paràmetres ni aquest cafè per a tots en les mesures. El que demanem és que aquelles comunitats que tenen índexs elevats prenguin mesures a temps”, ha reclamat.

D’altra banda, l’Executiu ha aprovat la creació d’un Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per a les escoles agràries, també en el marc de la pandèmia de Covid-19. Aquest Programa preveu dotar les escoles agràries de més personal docent, de manera que el curs escolar 2020-2021 es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat possible, assegurant el dret a l’educació i a una formació de qualitat i segura.

El Govern aprova perllongar fins el 15 de desembre el termini per a la compra dels terrenys del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou

El Govern ha aprovat perllongar fins el 15 de desembre el termini per a l’operació de compravenda dels terrenys inclosos dins del Pla director urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Així, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i Hard Rock International disposaran fins el 15 de desembre, en comptes de fins el 5 d’octubre, per donar compliment al que establia l’acord de Govern que es va adoptar el passat 3 de març en aquest sentit.

El contracte privat de compravenda preveu la compra dels terrenys a l’INCASÒL per part de Hard Rock International. L’empresa nord-americana, però, ha sol·licitat l’ajornament de la transacció per a una data no més tard del 15 de desembre de 2020, atès l’impacte econòmic que la pandèmia internacional derivada de la Covid-19 està ocasionant a aquesta companyia i a les seves filials a tot el món. És la segona pròrroga aprovada per dur a terme aquesta compravenda. A més, el Govern ha autoritzat l’INCASÒL a negociar els imports de les quantitats ajornades fixades en el contracte i a revisar les garanties ordinàries.

Concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària

En l’apartat de distincions, el Govern ha acordat la concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària i les mencions M. Encarna Sanahuja Yll a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària.

Pel que fa a les distincions Jaume Vicens Vives, el Govern ha decidit atorgar-les a títol individual a Patrícia García-Duran Huet, professora del Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i a Nancy Babio Sánchez, professora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili.

Pel que fa a la Distinció Vicens Vives com a premi col·lectiu, han estat guardonats el Projecte ALMIA: “Model de formació en comunicació científica en el Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat, de l’equip multidisciplinar de l’Escola Politècnica Superior i de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida; el projecte Pla d’Acció Tutorial i Pla d’Avaluació de Competències Bàsiques de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, i el projecte “Inserlab. Orientació professional per a la inserció sociolaboral”, de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Pel que fa a les mencions Encarna Sanahuja Yll, el Govern els ha atorgat a Sònia Estradé Albiol, professora del Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, i al minor en Gènere i Dret de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida

Finalment, el Govern ha acordat avui proposar el nomenament del conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, com a president del consell d’administració de Circuits de Catalunya, SL, l’empresa que gestiona el Circuit de Barcelona-Catalunya.

2  

Imatges

Foto de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)

Foto de la reunió del Govern (Jordi Bedmar) 191

Foto de la roda de premsa (Jordi Bedmar)

Foto de la roda de premsa (Jordi Bedmar) 100

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern

Acords de Govern
PDF | 597

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined