Consellera Budó

El Govern destina 20 milions d'euros a les universitats per fer front a les despeses extraordinàries derivades de la pandèmia

query_builder   13 octubre 2020 15:35

thumb_up Acords del Govern

El Govern destina 20 milions d'euros a les universitats per fer front a les despeses extraordinàries derivades de la pandèmia

  • Segons la portaveu del Govern, aquests 20 milions d’euros “permetran pal·liar part de l’adaptació necessària a l’activitat no presencial que han dut a terme per a la finalització del curs 2019-2020 com també per a l’inici del curs 2020-2021”
  • El Govern declara dol a Catalunya el 15 d’octubre amb motiu del 80è aniversari de l’afusellament del president Companys
  • Meritxell Budó assegura que la situació de la pandèmia indica “l’inici d’una segona onada” i que cal prendre “mesures per reduir la interacció social i la mobilitat”
  • També s’ha aprovat allargar el termini per gaudir dels permisos per la mort d’un familiar o inici de convivència per als empleats públics que no els van poder fer a causa del confinament
Consellera Budó

El Govern ha aprovat la transferència de 20 milions d’euros provinent del Fons de Contingència per atendre l’increment de despesa no pressupostada en el sistema universitari català, integrat per 12 universitats. La crisi derivada dels efectes de la pandèmia de la COVID-19 ha afectat també el sistema universitari i les universitats catalanes. “Aquests 20 milions d’euros que es transferiran al sistema universitari permetran pal·liar part de l’adaptació necessària a l’activitat no presencial que han dut a terme per a la finalització del curs 2019-2020 com també per a l’inici del curs 2020-2021, en la situació excepcional que s’està vivint” ha explicat la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Aquestes despeses addicionals vénen derivades de les mesures de seguretat que s'han hagut de prendre i protecció en matèria de salut, però, sobretot, van dirigides a la  necessitat d’actualització per poder dur a terme una docència mixta, en la qual es combina la presencialitat amb la no presencialitat. Això afecta espais físics, afecta recursos materials, recursos humans, en funció de les característiques de cada centre i de la naturalesa de matèries que s'imparteixen. En aquest sentit, aquesta partida es destinarà a la millora tecnològica de les instal·lacions, com per exemple, disposar d’aules dotades amb sistemes de gravació, reforç dels sistemes de ciberseguretat i de  de dades.  etc. També per actualització i ampliacions de les infraestructures de suport a la docència docents, com ara, llicències de diferents softwares, o adquisició de llicències de continguts docents digitals. I en tercer lloc, per a la formació del professorat i de personal de suport relacionat amb la docència mixta i actuacions per reduir la bretxa digital tant del professorat com de l'alumnat, entre d’altres.

Al llarg del curs, i en funció de les necessitats de majors recursos del sistema universitari derivat de la COVID-19, es podran realitzar noves transferències per finançar els sobrecostos.

Budó: “La situació obliga a anticipar-nos amb noves mesures a dos nivells: reducció de la mobilitat i interacció social”

Durant la roda de premsa, la consellera Budó ha volgut traslladar la preocupació del Govern en relació amb l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya. “Les dades apunten que ja no ens trobem en la situació estacionària de les darreres setmanes sinó que estem començant a incrementar els casos. Ens trobaríem, doncs, en l’inici d’una segona onada” ha dit Budó. El risc de rebrot s’ha incrementat fins a 338, la taxa de transmissió (Rt) s’ha situat a 1,33 i s’han incrementat el nombre d’ingressos hospitalaris i malalts a les UCIS. La portaveu ha qualificat de “molt preocupant” la situació i això obliga “a anticipar-nos amb noves mesures que ens permetin contenir l’evolució de la pandèmia al nostre país, mesures a dos nivells: reducció de la mobilitat i interacció social”. Segons la portaveu, en aquest sentit,  “el teletreball té una funció important”. En aquests moments més o menys s'està duent a terme per part de la població activa un 8% de teletreball. “Aquest 8% podria incrementar-se fins i tot fins al 25% i s'està treballant tant amb empreses com amb sindicats com representants de l'administració pública de quina manera fomentar i recomanar i acompanyar les empreses i els treballadors perquè es pugui dur a terme el teletreball per reduir la mobilitat de moltíssimes persones i per tant ens ajudaria també a aplanar aquestes xifres” ha explicat Budó.

La portaveu ha fet una crida a no baixar la guàrdia, a mantenir les mesures d’autoprotecció i a seguir les recomanacions que els propers dies els anirem comunicant. “En les properes hores, els anunciarem mesures, mesures que estem treballant amb els diferents sectors afectats” ha dit Budó.

Preguntada pels periodistes sobre la vaga a l’atenció primària, Budó ha assegurat que des del Govern “valorem i crec que hem d'escoltar el missatge que se'ns està traslladant” i ha assegurat que “s'està discutint amb les diferents regions sanitàries del país per tal de trobar la solució a les mancances que en aquests moments es troben en la primària i que en som tots conscients i coneixedors”. “Hem de ser conscients del cansament mental i físic de tots els treballadors i treballadores de la primària que hem de reconèixer que no han aturat la seva activitat des de l'inici de la Covid i estem parlant de set mesos i per tant de set mesos de feina ininterrompuda amb un cansament mental i físic d'haver estat al capdavant de la lluita contra la Covid-19” ha reblat Budó.

Dol a Catalunya el 15 d’octubre amb motiu del 80è aniversari de l’afusellament del president Companys

El  Govern ha decidit declarar dol a tot el territori de Catalunya, el dia 15 d’octubre, amb motiu del 80è aniversari de l’afusellament del Molt Honorable President, Lluís Companys. “Durant aquest dia les banderes onejaran a mig pal en els edificis de les dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques a Catalunya” ha explicat Budó.

La portaveu del Govern ha dit que el Govern el dia 15 d'octubre, com és habitual de cada any, farà ofrena floral al fossat de Santa Eulàlia de Montjuic i a la tomba de Companys al fossar de la Pedrera. Aquest mateix dia, es farà acte institucional al Palau de la Generalitat a les 18h de la tarda. La portaveu ha explicat que l’Ajuntament de Barcelona ha comunicat l’autorització per col·locar una llamborda Stolperstein dedicada a Lluís Companys a la plaça Sant Jaume. “L'acte commemoratiu començarà amb la col·locació d'aquesta llamborda i comptarà amb la participació del president Torra que parlarà sobre la figura de Companys” ha detallat Budó.

S’allarguen terminis per gaudir dels permisos per la mort d’un familiar dels empleats públics

El Govern ha acordat allargar el termini per gaudir dels permisos per la mort d’un familiar o per inici de convivència per als empleats públics que no els van poder fer a causa del confinament. En aquest sentit, a la reunió d’avui, hem ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat de Catalunya, de 20 de juliol de 2020.

En funció de l’acord, el permís per la mort d’un familiar que hagi tingut lloc durant el període de confinament es podrà gaudir fins a final del 2020. Aquest permís és d’un dia si la mort ha estat en la mateixa localitat del lloc de treball o de dos dies si es tracta d'una localitat diferent.

Pel que fa al permís per matrimoni o inici de la convivència, en el cas de les unions estables de parella, el termini d’un any per poder-lo gaudir es deixa de comptar a partir del moment de la declaració de l’estat d’alarma i es reprèn quan finalitza. Si el període per gaudir el permís va acabar durant aquell període d'estat d'alarma, el termini s’ampliarà en un temps equivalent a la duració de l’estat d’alarma. Aquest permís té una durada de quinze dies naturals consecutius.

Es creen una nova escola, 8 instituts i 29 instituts escola per al curs 2020-2021

La consellera Budó ha explicat també que el Govern ha aprovat avui l’actualització de la programació de l’oferta educativa. “La previsió de demanda d’escolarització aconsella revisar, en determinats municipis, l’oferta de places escolars públiques, per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives del nostre país” ha explicat la portaveu.

Amb aquesta finalitat, el Govern de la Generalitat adapta regularment l’oferta educativa. Aquesta actualització suposa la creació d’una escola, vuit instituts i vint-i-nou instituts-escola amb efectes de l’inici del curs escolar 2020-2021; i d’un centre de formació de persones adultes amb efectes de l’inici del curs escolar 2019-2020. Al mateix temps, se suprimeixen 2 escoles amb efectes de la fi del curs escolar 2019-2020 i 1 institut amb efectes de la fi del curs escolar 2018-2019.

Es garanteix l’obertura de Boí Taüll 

Un altre acord que ha adoptat el Govern avui ha estat autoritzar el traspàs de la gestió de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll, d’Actius de Muntanya a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement, transmetrà de forma gratuïta la seva participació en la societat Actius de Muntanya, SA, corresponent al 100% en el capital, a favor de Ferrocarrils de la Generalitat, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. El valor d’aquesta transmissió serà de 13.166.286,33 euros.

Amb aquesta decisió el Govern garanteix l’obertura de l’Estació d’Esquí la temporada 2020-2021, que constitueix un element clau en l’activitat econòmica i de generació de llocs de treball directes i indirectes tan a la Vall de Boí i a la Comarca de l’Alta Ribagorça. En concret, depenen de l’estació d’esquí uns 150 llocs de treball directes i més de 300 d’indirectes.

El Govern també ha autoritzat a AVANÇSA a condonar i a cancel·lar el préstec participatiu concedit a Actius de Muntanya, SA per un import d’1,2 milions d’euros així com per aplicar la quantitat d’1,5 milions d’euros de romanent de tresoreria de l’exercici 2019 a Actius de Muntanya, SA, per tal reposar el dèficit d’explotació de la temporada 2019-2020.

Altres acords

La consellera Budó ha explicat que el Govern ha acordat personar-se en el recurs d'inconstitucionalitat promogut per més de cinquanta parlamentaris diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés contra l'article cinc de la Llei de Catalunya 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Segons Budó, “des del Govern volem defensar allà on calgui les lleis que aprova l’Executiu i el Parlament de Catalunya i l’exercici de les nostres competències”.

En aquest sentit, després de veure l’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, ha designat set advocats d’aquest organisme perquè representin i defensin el Govern de la Generalitat i formulin les al·legacions pertinents en defensa de la constitucionalitat de la norma impugnada. El recurs s'ha admès a tràmit a través de la Providència del Tribunal Constitucional de 22 de setembre de 2020, i ara el Govern té un termini de quinze dies perquè pugui personar-se en el procés i formular les al·legacions que consideri convenients.

En el Consell Executiu, també s’ha acordat celebrar la consulta prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es modifica el Decret que regula el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació. El Projecte de Decret pretén modificar el Decret existent per introduir alguns aspectes nous respecte la planificació i donar compliment al manament del Parlament de Catalunya sobre polítiques de prevenció de ludopaties.

D’altra banda, el Govern ha acordat sol·licitar al Comitè Assessor d'Ètica Pública l’emissió d’orientacions i directrius sobre els fets que poden ser susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador per la infracció del Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat. Aquest informe al Comitè Assessor d’Ètica Pública l’ha sol·licitat el Govern, a petició del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per un presumpte cas d’assetjament sexual que es va produir al Departament d’Exteriors. Un cop rebut aquest informe, el Govern podrà prendre la decisió definitiva en relació a la incoació d’un expedient disciplinari en relació a aquest cas.

 

 

 

2  

Imatges

Fotografia de la reunió del Govern (Autor: R. Moreno)

Fotografia de la reunió del Govern (Autor: R. Moreno) 319

Fotografia durant la roda de premsa per informar dels acords de Govern (Autor: R. Moreno)

Fotografia durant la roda de premsa per informar dels acords de Govern (Autor: R. Moreno) 218

1  

Vídeos

Roda de premsa dels Acords de Govern sencera (13.10.20)

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern

Acords de Govern
PDF | 166

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined