Conseller Nadal

El Govern aprova el conveni amb Renfe per operar els serveis de regionals a partir de 2011

query_builder   14 desembre 2010 15:37

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el conveni amb Renfe per operar els serveis de regionals a partir de 2011

   
  • S’adapta el conveni vigent per adscriure els serveis de regionals a Rodalies de Catalunya i s’amplia fins al 31 de desembre de 2011
  • El conveni estableix l’oferta comercial i els recursos humans i tècnics que es destinaran a aquests serveis ferroviaris
  • S’aprova ampliar el conveni amb el Ministeri de Foment i Adif per a la utilització de la infraestructura
  • El Govern també ha signat un acord amb l’Estat per finançar part de les bonificacions dels peatges de 2009
  • A més, rebrà 143,5 milions d’euros per inversions a Catalunya previstes en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2010, en compliment de la Disposició Addicional Tercera
Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el conveni amb Renfe per operar els serveis de regionals a partir de 2011
Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el conveni amb Renfe per operar els serveis de regionals a partir de 2011
El Consell de Govern en funcions d’aquesta setmana ha aprovat quatre convenis relacionats amb el servei ferroviari, per incorporar el servei de Regionals en els traspassos ja vigents de Rodalies i donar continuïtat al traspàs del servei de Rodalies. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques en funcions, Joaquim Nadal, que ha comparegut a la roda de premsa posterior a la reunió de l’Executiu, ha explicat que amb aquests acords “es defineix una arquitectura jurídico-econòmica” que inclou el “prorrogament de Rodalies, l’ampliació dins d’aquesta pròrroga dels serveis de Regionals, la declaració de servei públic per la possible aplicació de les subvencions a través del Contracte Programa” a més dels “sòls ferroviaris per poder gestionar adequadament les competències assumides pel Govern en matèria ferroviària”.
 
Concretament, el Govern ha acordat modificar el conveni de gestió del servei de rodalia per tal d’incorporar també els serveis ferroviaris regionals a Rodalies de Catalunya. Ha estat després que el Consell de Ministres aprovés el traspàs dels serveis regionals de Catalunya a la Generalitat el passat 26 de novembre. D’aquesta manera, s’adapta el document que establia les condicions de prestació dels serveis traspassats de rodalia de Barcelona per incloure-hi també els serveis regionals traspassats a la Generalitat a partir de l’1 de gener del 2011 i ampliar el conveni vigent amb Renfe-Operadora fins al 31 de desembre de 2011.
 
Igualment, el Govern ha aprovat la declaració de servei públic dels serveis regionals, equiparant-lo al servei de rodalia, per tal que aquests puguin rebre subvencions en el marc del futur contracte programa.
 
La Generalitat de Catalunya i Renfe-Operadora van signar el passat 13 de gener un conveni relatiu a la gestió del servei de rodalia de Barcelona que desplegava l’acord de traspàs d’aquests serveis al Govern en els aspectes tècnics i operatius. Mitjançant aquest traspàs, aprovat pel Consell de Ministres en data 30 de desembre de 2009, la Generalitat ha esdevingut l’autoritat ferroviària dels serveis de rodalia a partir de l’1 de gener de 2010. Sobre aquests serveis, ha assumit les competències que estableix l’article 169 de l’Estatut d’autonomia en relació amb els serveis ferroviaris que transcorren íntegrament dins el territori de Catalunya: gestió, regulació, planificació, coordinació i inspecció dels serveis i la potestat tarifària.
 
Oferta i recursos humans i tècnics
 
L’objectiu de la modificació d’aquest conveni és establir i concretar la direcció i gestió dels serveis ferroviaris de transport de viatgers tant de rodalia com de regionals que la Generalitat assumeix en l’exercici de les seves competències i com a nova autoritat ferroviària, un cop tancats els traspassos en aquest àmbit.
 
Pel que fa a l’organització per a la prestació del servei, el conveni estableix que els serveis regionals s’adscriuran a l’organització de Rodalies de Catalunya, creada per gestionar els serveis ferroviaris de titularitat de la Generalitat que discorren sobre la xarxa d’infraestructures de l’Estat.
 
El conveni preveu que el volum de l’oferta global de serveis regionals que prestarà Renfe-Operadora a Catalunya durant el 2011 serà de 763 trens setmanals circulant de mitjana, que equival a una producció de 5,334 milions de quilòmetres-tren l’any.
 
Finalment, el document concreta també el nombre de treballadors i el parc mòbil assignat als serveis regionals durant el 2011, que seran respectivament de 256 persones i 56 unitats.
 
Ampliació de l’acord per a la infraestructura
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat avui l’ampliació als serveis regionals del conveni amb el Ministeri de Foment i l’Adif signat el passat 8 de febrer de 2010 per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferroviària de rodalia de Barcelona. Així, amb efectes d’1 de gener de 2011 s’assignen a la Generalitat de Catalunya totes les franges horàries vinculades a la prestació dels serveis ferroviaris regionals.
 
Bonificació dels peatges i nova concessionària de les autopistes catalanes
 
El Govern en funcions també ha aprovat signar un acord amb l’Estat per finançar part de les bonificacions dels peatges de 2009. Concretament, la Generalitat rebrà 21 milions d’euros de l’Estat per tal de cobrir parcialment els descomptes i bonificacions de què van gaudir l’any passat els usuaris de les autopistes de titularitat de la Generalitat, que en total representen 51,4 milions d’euros.
 
En aquest mateix àmbit, l’Executiu també ha aprovat la creació d’Invicat, una nova concessionària de les autopistes catalanes d’Abertis que gestionarà de forma independent d’Acesa les concessions de les autopistes de la Generalitat C-31/C-32, Montgat-Mataró-Palafolls i C-33, Barcelona-Montmeló. A més, aquesta societat podrà optar a concursos de noves concessions viàries a Catalunya i, en un futur, podria assumir les participacions d’Abertis a d’altres societats que gestionen autopistes de titularitat de la Generalitat.
 
 
143 milions per al Govern a través de la Disposició Addicional Tercera
 
El Govern també ha autoritzat subscriure quatre convenis entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat en compliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat rebrà 143,5 milions d’euros que es destinaran a completar les inversions previstes a Catalunya en els pressupostos de l’Estat del 2010. L’import d’aquests convenis es destinaran a la línia de tramvia Diagonal-Baix Llobregat i Sant Martí-Besós, el servei de Rodalies de Barcelona, actuacions d’infraestructures del cicle de l’aigua, de regadius i de camins rurals així com per rehabilitar el recinte modernista de l’hospital de Sant Pau.
 
Altres acords
 
El Consell de Govern d’aquesta setmana també ha autoritzat la signatura d’un conveni entre el Ministeri d’Educació i la Generalitat de Catalunya per finançar set projectes catalans seleccionats com a Campus d’Excel·lència Internacional. Segons aquest acord, el Ministeri concedirà un préstec a la Generalitat de 19,1 milions d’euros, que s’hauran de repartir entre les universitats públiques guardonades amb aquest segell de qualitat.
 
A més, a la reunió de l’Executiu també s’ha aprovat la creació de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les arts visuals a Catalunya. El Govern també ha autoritzat una subvenció a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya (Cerdanya) per construir el Centre d’informació, interpretació i recerca del Parc Natural del Cadí-Moixeró i del seu entorn. El projecte té un cost d’1’4 milions d’euros, 500.000 dels quals subvencionarà el Govern entre 2010 i 2011.

1  

Imatges

Foto de la roda de premsa del Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la roda de premsa del Govern. Autor: Jordi Bedmar 184

2  

Vídeos

Tall de vídeo del conseller Nadal sobre el conveni amb Renfe per operar els serveis de regionals a partir de 2011

Roda de premsa íntegra

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern (PDF)

Acords del Govern (PDF)
PDF | 75

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined