Acords del Govern

Anàlisi de les principals línies d'actuació en matèria universitària

query_builder   10 setembre 2007 17:25

thumb_up Acords del Govern

Anàlisi de les principals línies d'actuació en matèria universitària

  • El Govern també crea la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball
 
  • La Comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, exposa al Govern els principals reptes del sistema universitari i de recerca
  • L’elaboració del nou mapa de titulacions, l’ampliació de les competències dels titulats i la promoció dels estudis amb més demanda social centren algunes de les línies d’actuació previstes pel Govern
  • El Govern també ha aprovat avui el nou Decret d’estructura del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa que enforteix l’organigrama del Comissionat amb la creació de la direcció General de Planificació i noves àrees funcionals
 
La Comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada, ha presentat avui a la Reunió de Govern els principals reptes del sistema universitari i de recerca català de cara als propers anys. El nou curs universitari, que el president de la Generalitat inaugurarà divendres a la Universitat Rovira i Virgili, es preveu que registri una xifra de matriculats similar a la del curs anterior i que giri a l’entorn dels 43.000 alumnes, enfront els 42.260 de l’any passat.
 
La Comissionada per a Universitats i Recerca ha destacat els principals reptes del sistema universitari i de recerca de Catalunya entre els quals hi ha l’elaboració d’un mapa de titulacions universitàries adaptat a la demanda social, la millora del finançament universitari i la captació de talent científic i el reforçament del sistema de recerca.
 
El Govern va aprovar aquest juliol el Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per al període 2007-2013 que preveu destinar 635 milions al finançament de les universitats, xifra que suposa un 57,9% més que el període anterior. Aquest increment il·lustra l’esforç financer que el govern català fa en relació a les universitats i exemplifica fins a quin punt les considera una peça clau per al desenvolupament de la societat del coneixement i la millora de la competitivitat de l’economia.
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat també el nou Decret d’estructura del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, amb el qual s’enforteix l’organigrama del Comissionat a través de la creació de la direcció general de Planificació així com de noves àrees funcionals.
Elaboració del nou mapa de titulacions
 
Un dels principals reptes de futur del sistema universitari català davant el marc de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), l’anomenat procés de Bolonya, és donar compliment a la definició dels criteris establerts per la LOU pel que fa al grau de demanda dels diferents estudis i les necessitats de la societat en l’educació superior universitària; a l’equilibri territorial i eficiència dels recursos materials i humans del sistema universitari català, el seu finançament i l’especialització i diversificació universitària.
 
El Govern té plantejats els criteris necessaris de cara a l’elaboració del mapa de titulacions per pactar amb els rectors de les universitats catalanes. Aquests criteris passen per l’adaptació de les titulacions a la demanda social, la millora de l’eficiència i la possibilitat de fusionar diverses titulacions en un mateix àmbit.
 
Algunes de les mesures que es prendran per elaborar el futur mapa de titulacions seran la fusió de diverses titulacions en un mateix àmbit, la combinació d’ensenyaments d’àmbits afins o complementaris, així com la possibilitat de concentrar determinats ensenyaments en una única universitat o més.
 
Ampliació de les competències dels titulats
 
Totes les titulacions universitàries exigiran l’acreditació de competències d’una tercera llengua, preferentment l’anglesa, així com la realització d’un període de formació en pràctiques externes. També s’incorporaran mesures que assegurin l’obtenció d'uns índex de rendiment i titulació òptims.
 
Promoure entre els estudiants les titulacions amb més demanda social
 
En un primer estadi, el Comissionat per a Universitats i Recerca impulsarà un pla de mesures de foment dels estudis d’enginyeries i ciències experimentals amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’estudiants i donar resposta a l’elevada demanda social. En titulacions on l’oferta de places és inferior, com és el cas de Medicina, Infermeria i Mestre, el Comissionat incrementarà el nombre de places i impulsarà la creació de nous centres docents, també en els seus àmbits afins.
 
A més a més, per tal de garantir l’equitat en el programa de beques i préstecs el Comissionat aposta per revisar les fórmules d’aportació privada i la implicació de les universitats en la gestió i captació de recursos, així com per l’establiment d’un programa propi de beques i préstecs que coincideixi amb la implantació del nou mapa de titulacions.
 
Primers passos per l’elaboració del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació
 
El Govern ha efectuat els primers passos per l’elaboració del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació amb la presentació la setmana passada dels membres que han d’integrar el comitè d’experts encarregat de formular la proposta bàsica d’aquest pacte.
 
A banda d’això, l’objectiu del Govern és elaborar un mapa de centres de recerca i dels centres tecnològics i incentivar i gestionar de forma mancomunada aquestes infraestructures universitàries de recerca.
 
Reestructuració del Departament per enfortir l’organigrama universitari
 
El Govern ha aprovat avui un Decret que regula l’estructura del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i que reforça les unitats de l’organigrama del Comissionat per a Universitats i Recerca.
 
D’entre les principals novetats d’aquesta reestructuració, en destaca la creació d’una nova Direcció General de Planificació que inclou dues àrees funcionals: una Àrea de Polítiques Sindicals, relacionada amb el personal de les universitats, i l’Àrea d’Estudis, ja existent, que passa a denominar-se Àrea de Suport a la Planificació en l’àmbit d’Universitats i Recerca.
 
Dependran de la Direcció General d’Universitats dues subdireccions generals: la subdirecció General d’Innovació Universitària i una àrea funcional. D’altra banda, dins de la Direcció General de Recerca es crea també l’àrea de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques i, dins la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya es crea l’Oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Documentació dels acords de govern

Documentació dels acords de govern
PDF | 82

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined