La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu (Arnau Carbonell)

El Govern presenta una proposta de finançament singular per a Catalunya per "deixar enrere dècades d'injustícia"

query_builder   19 març 2024 16:02

thumb_up Acords del Govern

El Govern presenta una proposta de finançament singular per a Catalunya per "deixar enrere dècades d'injustícia"

  1. La base és un model de sobirania fiscal plena, en què la Generalitat passaria a recaptar del 9% al 100% dels impostos generats a Catalunya
  2. El Govern també aprova els decrets que regulen el cens, el vot per correu i el límit de despesa electoral per al 12-M
  3. En l’àmbit de la sequera, l’Executiu licitarà el desdoblament de la canonada per resoldre de manera definitiva la fuita històrica de Badalona i destinarà 15,5 milions d’euros per a obres de millora a una desena de municipis que tenen problemes d’abastament d’aigua
  4. El Govern allarga la mà als sindicats de presons, però adverteix que les peticions de dimissió no poden ser una “línia vermella” per negociar
La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu (Arnau Carbonell)
La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu (Arnau Carbonell)
{"name":"2024/03/19/16/00/1d354358-38b5-4eaa-9cc3-8fd53bbbc242.jpeg","author":"Arnau Carbonell","type":"0","location":"0","weight":121176}

La consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, ha lliurat avui al Govern un document de 90 pàgines amb la proposta de finançament singular per a Catalunya que el Govern va encarregar al Departament d’Economia i Hisenda el mes de novembre passat. Demà, el president Aragonès presentarà aquest nou model a Madrid per reiterar a l’Estat que és urgent posar fi a l’infrafinançament crònic i injust que pateix Catalunya.

La proposta es basa en un model de sobirania fiscal plena, cosa que implicaria l’assumpció, per part de la Generalitat, de la gestió i recaptació de tots els impostos que es paguen a Catalunya al marge dels tributs locals. Això inclouria les grans figures tributàries com l’IVA, l’IRPF, l’impost sobre societats o els impostos especials.

Així ho ha explicat la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern. Amb l’aplicació d’aquest nou sistema, la Generalitat passaria de gestionar del 9% al 100% dels impostos generats a Catalunya, i gaudiria de plena capacitat normativa per regular-los. Això es traduiria en un ingrés potencial proper als 52.000 milions d’euros anuals, el doble que amb el model de finançament actual (25.616 milions amb dades del 2021, últim any liquidat).

Aquesta capacitat fiscal es modularia amb dos instruments addicionals:

  1. Una transferència a l’Estat com a contraprestació pels serveis que aquest presta a Catalunya, com ara les polítiques de defensa o l’administració de justícia.
  2. Un fons de reequilibri territorial destinat a aquelles comunitats autònomes amb menor capacitat econòmica, per tal de contribuir a l’equitat entre territoris.

La quantificació de la transferència a l’Estat i del fons de reequilibri s’acordaria conjuntament entre la Generalitat i el Govern de l’Estat. De fet, el nou sistema també preveu un mecanisme bilateral Generalitat-Estat de negociació i revisió, així com un mecanisme permanent de coordinació entre les dues parts. 

Un canvi de paradigma “viable” i “reclamat” per la societat catalana

La consellera Mas ha definit la proposta de finançament singular per a Catalunya com “un canvi de paradigma per deixar enrere dècades d’injustícia” i l’ha qualificat de “justa, raonable i imprescindible”, alhora que “perfectament viable”, tant des d’un punt de vista tècnic com jurídic.

“Una proposta que qualsevol força política que defensi els interessos de Catalunya hauria de recolzar”, ha afirmat. Mas Guix ha remarcat, a més, que “no hi ha sobirania real sense sobirania financera” i, en el cas de Catalunya, “amb el model de finançament actual hem tocat sostre”, ha advertit.

“Davant la inacció d’algunes forces polítiques, posem sobre la taula un sistema de finançament que beneficia clarament la ciutadania i el teixit econòmic i social”, ha assegurat Mas Guix. En aquest sentit, el nou model de sobirania fiscal plena que planteja el govern català “resol les deficiències de l’actual, garanteix el funcionament adequat dels serveis públics i permet a la societat catalana progressar econòmicament i socialment”, ha afirmat.

La consellera ha recordat que es tracta d’una “reivindicació històrica”, que ha estat àmpliament reclamada per la societat catalana, a més d’una “necessitat de primer ordre”, com es constata quan es compara Catalunya amb els països federals, on els governs intermedis gaudeixen de molta més autonomia fiscal.

Un sistema fiscal més ajustat a la realitat de Catalunya

La proposta de finançament singular es regeix pels principis d’autonomia tributària, suficiència financera i responsabilitat fiscal. L’autonomia tributària, és a dir, la capacitat de gestionar, recaptar i regular la totalitat dels tributs, permetria a la Generalitat adaptar el sistema fiscal actual a la realitat social i econòmica de Catalunya; per exemple, amb una normativa més ajustada al pes de les pimes i els autònoms, o implantant eines digitals més senzilles que facilitin els tràmits tributaris.

El segon principi que caracteritza el model és el de suficiència financera, en la mesura que la Generalitat disposaria dels recursos necessaris per finançar adequadament les seves competències. Això permetria enfortir els serveis públics, però també corregir el dèficit crònic d’inversions estatals en equipaments i infraestructures que Catalunya arrossega des de fa dècades.

Pel que fa a la responsabilitat fiscal, la Generalitat seria responsable directa davant els ciutadans tant de les seves despeses com dels seus ingressos, assumint en tot moment el risc derivat de la seva gestió.

El finançament actual: un model injust i ineficaç

Juntament amb la proposta, el document presentat avui també inclou dos apartats d’anàlisi econòmica i jurídica que justifiquen la necessitat d’un finançament singular per a Catalunya i defensen la seva viabilitat.

Des d’un punt de vista econòmic, el document analitza l’actual sistema de finançament per a les comunitats de règim comú i el confronta amb el dels països federals de referència. Així, amb el model de finançament actual, Catalunya és cada any el segon o tercer territori que més aporta en termes per càpita al finançament comú, però un cop aplicat el model cau a la desena posició en recursos rebuts, la catorzena si es té en compte el diferencial de preus derivat del cost de la vida.

Catalunya aporta, per tant, sistemàticament per sobre de la mitjana, però queda sempre per sota de la mitjana en recursos rebuts. Es tracta d’una dinàmica molt diferent de l’observada en els països federals estudiats, on l’anivellament de recursos que fan els governs centrals per garantir un finançament equilibrat dels seus territoris no altera substancialment l’ordinalitat inicial. 

A més, el model de règim comú funciona amb un sistema de bestretes i liquidacions que no existeix a cap altre lloc del món, un sistema complex, opac i amb resultats molt variables any a any, ja que depenen de l’encert de les previsions inicials que realitza el Ministeri d’Hisenda. Aquesta variabilitat comporta per a les comunitats autònomes alteracions en l’evolució dels seus recursos i tensions de tresoreria recurrents, ja que la liquidació definitiva es fa efectiva amb dos anys de retard, el mes de juliol de cada any.

Aquestes mancances no són exclusives de l’actual sistema de finançament. Durant quatre dècades i amb sis models de finançament diferents, el dèficit fiscal de Catalunya s’ha mantingut pràcticament immutable al voltant del 8% del PIB, i el darrer any analitzat (2021) fins i tot va arribar al 9,6%. A aquest dèficit ingent també hi contribueix l’esmentat dèficit d’inversions de l’Estat a Catalunya. De fet, en els anys 2021 i 2022 l’Estat només va executar, respectivament, el 35,8% i el 42,9% de les obres que havia pressupostat.

La comparativa internacional

L’anàlisi del finançament dels països federals de referència mostra que, en tots aquests països, els governs intermedis han assolit nivells de sobirania fiscal més elevats que els de les comunitats autònomes de l’Estat.

Pel que fa a la gestió, tots els governs intermedis s’encarreguen de recaptar els seus impostos a cada territori o província, incloent-hi tributs tan importants com l’IVA, l’IRPF o l’impost sobre societats. De fet, la situació d’aquest darrer impost a l’Estat suposa una veritable anomalia a escala internacional, ja que el Govern central no només gestiona i recapta l’impost, sinó que, a més, es queda amb el 100% dels ingressos que genera.

D’altra banda, també s’observa que la major part dels governs intermedis tenen un poder ampli per fixar la normativa dels principals impostos. Al Canadà, per exemple, les províncies tenen plena autonomia fiscal, i el Quebec té un IRPF propi i un impost sobre societats propi. En canvi, en el cas de la Generalitat més d’un terç dels ingressos tributaris provenen d’impostos sobre els quals no es té cap capacitat normativa, i en els dos terços restants aquesta potestat és, en general, baixa. De fet, la Generalitat únicament disposa de competència fiscal plena en els seus tributs propis, que només representen el 3% de la recaptació total.

Una proposta amb encaix legal

Finalment, el document presentat avui inclou un apartat jurídic, elaborat per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, que analitza la compatibilitat de la proposta de finançament singular amb l’Estatut d’Autonomia, la Constitució i el dret europeu, i que estableix les modificacions normatives que caldria impulsar per tal d’implementar-lo.

En aquest sentit, l’anàlisi jurídica conclou que el marc constitucional espanyol permet implementar opcions polítiques diferenciades sobre el finançament autonòmic; i que aquestes opcions, si no incorren en l’arbitrarietat ni introdueixen desigualtats injustificades, no requereixen cap justificació més enllà de la majoria política necessària per a la seva adopció.

A més, el document subratlla que la proposta no contravé el principi de solidaritat recollit a la Constitució, en la mesura que Catalunya contribuiria a la cohesió territorial amb una contraprestació a l’Estat pels serveis prestats a Catalunya i amb un fons de reequilibri territorial.

L’anàlisi jurídica també conclou que la Constitució espanyola no exigeix que el sistema de finançament autonòmic establert per l’Estat hagi de ser només un i igual per a totes les comunitats autònomes, com ho demostren els models de concert basc i conveni navarrès, i també les singularitats del finançament canari. De fet, a Canàries no s’aplica ni l’IVA ni els impostos especials estatals sobre hidrocarburs i tabac. En canvi, la comunitat disposa de l’impost general indirecte canari (IGIC) sobre el que té capacitat normativa i que gestiona i recapta al 100%. A més, té uns impostos propis sobre hidrocarburs i tabac sobre els que té plena sobirania fiscal.  

Pel que fa a les modificacions normatives necessàries per implementar la proposta, l’estudi conclou que la disposició que ha d’incorporar el nou sistema de finançament a l’ordenament jurídic ha de ser una llei orgànica de modificació de la LOFCA. Aquesta modificació s’hauria de complementar amb canvis a la llei de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i a la llei de cessió de tributs a la comunitat autònoma de Catalunya.

Aprovats els decrets que regulen el cens, el vot per correu i el límit de despesa electoral per al 12-M

D’altra banda, el Govern ha aprovat el decret de normes complementàries de les eleccions al Parlament del pròxim 12 de maig, que recull aspectes com el cens, el vot per correu, el vot accessible, o la campanya electoral, entre d’altres. L’Executiu també ha donat llum verda al Decret de subvencions i comptabilitat electoral, que fixa el límit de despesa electoral de les formacions en 0,40 euros per habitant.

El cens per a les eleccions és el que s’ha tancat l’1 de gener de 2024 i, pel que fa al vot per correu, es pot sol·licitar fins al 2 de maig presencialment a les oficines de Correus o de forma telemàtica al lloc web de Correus, a través d’un certificat electrònic reconegut. Les persones amb discapacitat visual poden sol·licitar a la Generalitat la utilització d’una documentació complementària en sistema Braille mitjançant el telèfon gratuït 900 500 912.

Quant a les meses electorals, el sorteig per designar-ne els membres es realitzarà entre el 13 i el 17 d’abril. Per la seva banda, els partits polítics, federacions i coalicions que vulguin concórrer a les eleccions han de designar per escrit davant la Junta Electoral Central, abans del 27 de març, un representant general. La campanya electoral començarà divendres 26 d’abril a les 00 h i finalitzarà la mitjanit de divendres 10 de maig.

Solució definitiva a la fuita històrica de Badalona

El Govern licitarà el desdoblament de la canonada per resoldre de manera definitiva la fuita històrica de Badalona. Aquesta obra permetrà reparar l’antiga canonada, construïda el 1966, i disposa d’un pressupost de 45,4 milions d’euros. Està previst que l’anunci de la licitació es publiqui aquesta setmana i que els treballs comencin ja al mes de setembre. El període d’execució previst és de 2 anys.

La canonada actual, un túnel de 3 metres de diàmetre que va entrar en servei l’any 1966, presenta fuites en diferents trams del seu recorregut, que afecten sobretot els municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

La reparació d’aquesta conducció està supeditada a la construcció del desdoblament, que funcionarà com una alternativa per seguir transportant els cabals necessaris per al subministrament d'aigua a la població.

Un cop les obres estiguin enllestides, a finals del 2026, es podrà posar en servei la conducció alternativa i valorar quines actuacions s’han de dur a terme per reparar la canonada antiga i posar fi a aquestes pèrdues.

I encara en l’àmbit de la sequera, el Govern ha aprovat avui destinar 15,5 milions d’euros perquè amb caràcter immediat es puguin fer obres de millora a una desena de municipis que tenen problemes d’abastament d’aigua. Les obres començaran aquest mateix mes de març i s’estima que s’allarguin entre 7 i 15 mesos.

Els municipis beneficiats per aquesta inversió són Vallirana (Baix Llobregat), Aguilar de Segarra (Bages), i Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, els Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Veciana, Copons, Rubió i Jorba (Anoia).

Mà estesa del Govern als funcionaris de presons

Durant la roda de premsa, la portaveu Plaja ha lamentat que els sindicats de presons no s’hagin presentat de nou a la reunió convocada per la Generalitat amb l’objectiu d’”escoltar les seves reivindicacions” i explicar-los les decisions que s’estan prenent per “millorar les mesures de seguretat” als centres penitenciaris, després que dimecres passat una treballadora fos assassinada per un intern a Mas d’Enric.

“Mà estesa per seure a parlar i per trobar els espais en què se sentin més representats”, ha afirmat Plaja, tot i que la portaveu ha avisat que la dimissió d’un alt càrrec del Departament de Justícia no pot ser una “línia vermella” per negociar.

Plaja també ha alertat que la convocatòria de noves protestes pot “tensionar i condicionar la seguretat dels centres, dels seus treballadors i els drets dels interns”.

4  

Imatges

Foto de la roda de premsa (Arnau Carbonell)

Foto de la roda de premsa (Arnau Carbonell) 121176

El president Aragonès i la vicepresidenta Vilagrà arribant al Consell Executiu (Autor: Arnau Carbonell)

El president Aragonès i la vicepresidenta Vilagrà arribant al Consell Executiu (Autor: Arnau Carbonell) 151761

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la reunió del Consell Executiu (Autor: Arnau Carbonell)

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la reunió del Consell Executiu (Autor: Arnau Carbonell) 139418

Reunió del Consell Executiu del Govern de la Generalitat (Autor: Arnau Carbonell)

Reunió del Consell Executiu del Govern de la Generalitat (Autor: Arnau Carbonell) 182755

2  

Fitxers adjunts

Acords del Govern (19.03.24)

Acords del Govern (19.03.24)
PDF | 301228

Proposta model de finançament singular per a Catalunya

Proposta model de finançament singular per a Catalunya
PDF | 2092124

undefined
undefined
undefined
undefined