Castells durant la roda de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions i el de la Sindicatura de Comptes

Incorpora a la llei els canvis ja inclosos a la Llei de mesures fiscals i financeres: l'impost de successions desapareix per al 94% dels contribuents

query_builder   9 febrer 2010 17:11

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions i el de la Sindicatura de Comptes

Incorpora a la llei els canvis ja inclosos a la Llei de mesures fiscals i financeres: l'impost de successions desapareix per al 94% dels contribuents

 
  • També s’aprova el Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes, que modernitza aquest òrgan fiscalitzador i el dota d’instruments més precisos per a l’exercici de les seves funcions
  • La Sindicatura fiscalitzarà els partits polítics, federacions i agrupacions d’electors i preveu que la Generalitat suspengui les transferències i subvencions als municipis que no remetin el seu compte anual a l’ens fiscalitzador
  • El Govern autoritza l’Institut Català de Finances Holding a constituir la seva pròpia gestora de fons i societats de capital risc i aprova el decret de funcionament del CEO
Tall de vídeo: El conseller Castells destaca que la reforma de l¿impost de successions suprimeix el tribut per al 94% dels contribuents
Tall de vídeo: El conseller Castells destaca que la reforma de l'impost de successions suprimeix el tribut per al 94% dels contribuents
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions, que incorpora en un sol cos jurídic les modificacions d’aquest impost que s’han fet en els darrers mesos. El text inclou d’una banda, els canvis aprovats pel Parlament a través de la Llei de mesures fiscals i financeres i, de l’altra, noves reduccions orientades a fomentar l’emprenedoria entre els joves i el manteniment de l’activitat empresarial.
 
Gràcies a aquesta nova regulació, l’impost de successions desapareix per al 94% dels contribuents i el pagaran exclusivament els grans patrimonis. D’aquesta manera, el Govern corregeix les situacions d’injustícia que es donaven en l’actualitat i manté la funció social d’aquest impost: redistribuir la riquesa i contribuir a la igualtat d’oportunitats.
 
El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, que ha comparegut a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, ha destacat que es tracta d’una “reforma radical de l’impost, que fa que només paguin impost de successions els grans patrimonis” i que el Govern ha fet “un esforç molt seriós per posar l’impost al dia”.
 
El projecte de llei també preveu altres reduccions, especialment dissenyades per fomentar l’emprenadoria entre els joves i el manteniment de l’activitat empresarial. Per exemple, es bonifica el 95% per a la donació a descendents (fills o néts) de menys de 35 anys per poder constituir o adquirir la primera empresa. També s’amplia la reducció del 95% de què actualment gaudeixen les transmissions d’empreses –via donació o herència- a les persones sense parentiu però amb vincles laborals o professionals amb l’empresa. Així es contribueix a mantenir l’activitat empresarial. La bonificació del 95% s’amplia també als familiars polítics.
 
El projecte de llei permetrà mantenir la bonificació del 95% de les quantitats heretades que es reinverteixin en habitatge habitual de l’hereu, encara que se’l vengui abans de cinc anys. S’incrementen les reduccions de les exempcions pels discapacitats i es crea una nova reducció del 90% per a les aportacions al patrimoni protegit de les persones discapacitades.  
Tall de vídeo: Castells anuncia que la Sindicatura de Comptes podrà fiscalitzar els comptes dels partits polítics
Tall de vídeo: Castells anuncia que la Sindicatura de Comptes podrà fiscalitzar els comptes dels partits polítics
Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
El Govern també ha aprovat avui el Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes, un dels compromisos assumits pel Govern, que té com a objectiu modernitzar aquest ens fiscalitzador i atorgar-li eines més precises per a exercir les seves funcions de garantir el bon funcionament i la bona gestió del sector públic. Castells ha afirmat que feia falta “posar l’òrgan al dia” i ha recordat que han passat 26 anys des que es va fer la primera llei de regulació d’aquest organisme.
 
Segons ha explicat Castells, el text preveu encomanar a la Sindicatura de Comptes el control de la bona gestió financera del sector públic per tal de garantir “el control d’eficàcia, eficiència i economia”, inclosa la verificació que s’han complert els objectius fixats en el pressupost. “L’òrgan de control extern ha de dir si s’incompleix alguna norma comptable o algun principi legal, però també si l’administració ha aconseguit els objectius que s’havia fixat en les diferents polítiques públiques i si ho ha fet d’una manera eficient, és a dir, gastant el menys possible”, ha explicat Castells.
 
La llei introdueix com a novetat la fiscalització dels partits polítics, federacions i agrupacions d’electors, i no només el control de la gestió financera associada a les campanyes electorals, com succeïa fins ara. La nova normativa també preveu que els municipis de més de 50.000 habitants o amb un pressupost superior als 50 milions d’euros tinguin l’obligació d’auditar els seus ens públics i de remetre les seves auditories o informes fiscalitzadors a la Sindicatura. En cas que no ho facin, la Generalitat els podrà suspendre les transferències i subvencions. En aquest sentit, el conseller Castells ha destacat que està bé “omplir llacunes que possibiliten que no es facin les coses correctament”.
 
El text recull recomanacions incloses en informes remesos per l’ens al Parlament de Catalunya i la regulació incorporada a la Llei de mesures fiscals i financeres aprovada el passat 23 de desembre.
 
 
Nova gestora Institut Català de Finances Capital, SGECR SAU
Encara en l’àmbit de l’economia, el Govern ha autoritzat l’Institut Català de Finances Holding a constituir la seva pròpia gestora de fons i societats de capital risc, Institut Català de Finances Capital SGECR, que tindrà com a objectiu gestionar entitats de capital risc públiques o privades que facilitin l’accés al capital a empreses que operin a Catalunya, i assessorar les societats que poden ser objecte de la inversió d’aquests fons o societats. La nova societat neix amb un capital de 300.000 euros.
Altres acords
El Govern també ha aprovat el Decret d’organització i funcionament del Centre d’Estudis d’Opinió i del Registre d’Estudis d’Opinió, que regula l’organització interna de l’organisme en tres àrees funcionals: Àrea d’Enquestes, Estudis i Treballs; Àrea de Difusió i Sistemes d’Informació; i Àrea de Serveis Generals i Administració.
 
També avui el Govern ha aprovat el Decret per adaptar a la normativa europea els procediments a seguir amb els subproductes animals no destinats al consum humà (fems dels animals, cadàvers d’animals morts i restes orgàniques no aptes pel consum).
 
Amb l’adaptació del decret es compleix la normativa del Parlament Europeu en aquesta matèria, que exigeix unes normes sanitàries i que els processos d’aquests productes s’hagin de verificar i controlar.

2  

Imatges

Foto del conseller Castells durant la roda de premsa

Foto del conseller Castells durant la roda de premsa 230

Foto del consell de Govern

Foto del consell de Govern 253

4  

Vídeos

Roda de premsa del Govern íntegra

Tall de vídeo: El conseller Castells destaca que la reforma de l'impost de successions suprimeix el tribut per al 94% dels contribuents

Tall de vídeo: Castells anuncia que la Sindicatura de Comptes podrà fiscalitzar els comptes dels partits polítics

Tall de vídeo: el conseller Castells remarca que si els ajuntaments no reten els seus comptes a la Sindicatura, el Govern els podrà retenir les subvencions i les transferències

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 108

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined