Roda de premsa

El Govern aprova el pla de plurilingüisme per garantir el domini d'una llengua estrangera al final de l'ensenyament obligatori

query_builder   16 juliol 2013 15:49

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el pla de plurilingüisme per garantir el domini d'una llengua estrangera al final de l'ensenyament obligatori

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, anuncia un pla pilot en 50 centres a partir del setembre amb alumnat de primària, ESO, batxillerat i FP
L’objectiu és que a Primària es faci un mínim del 12% del currículum en anglès, un 15% a l’ESO i l’FP i un 18% a Batxillerat
El Govern amplia els àmbits geogràfics d’actuació de les delegacions a l’exterior “per tenir una presència directa en països clau per a Catalunya”, segons ha explicat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs
Els consellers Homs i Rigau durant la roda de premsa
El Govern ha aprovat avui posar en marxa el Marc per al plurilingüisme del Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu que el sistema educatiu garanteixi el domini del català, del castellà i de l’anglès i el coneixement d’altres llengües en acabar l’educació obligatòria.
 
La finalitat, segons ha destacat la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, és aconseguir que l’any 2018 l’alumnat en acabar l’ESO sigui competent en llengua catalana, en llengua castellana i, com a mínim, en una llengua estrangera -prioritàriament l’anglès- i  que un 75% hagi tingut l’opció de conèixer una altra llengua. Un altre objectiu és aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que assoleixen el nivell B1 del marc europeu sigui superior al 50% en la primera llengua estrangera.
 
 “El nostre concepte d’èxit escolar i de lluita contra el fracàs escolar inclou el domini de l’anglès i d’una altra llengua estrangera”, ha destacat la consellera, qui ha explicat que en aquests moments ja hi ha 1.247 centres que fan ensenyament d’anglès. La voluntat del Govern, ha dit Rigau, és que aquesta pràctica “s’estengui a diferents àrees curriculars, no només a les hores d’anglès” i a la resta de centres escolars “fins a cobrir els 3.525” que existeixen a Catalunya.
 
Així, l’objectiu és que a Primària es faci un mínim del 12% del currículum en anglès, un 15% a l’ESO i l’FP, i un 18% a Batxillerat.
 
En una primera fase, que començarà al setembre, es posarà en marxa un programa pilot en llengua estrangera a 50 centres amb alumnat de primària, ESO, batxillerat i FP. Aquesta prova tindrà un cost de 50.000 euros.
 
A més de potenciar les llengües estrangeres previstes en el currículum, es difondran les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut, com a riquesa personal i col·lectiva.
 
El Marc per al plurilingüisme s’emmarca dins del Pla de Govern 2013-2016, en què s’estableix com a objectiu prioritari millorar i ampliar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat en el marc d’un model plurilingüe en un sistema on la llengua normalment emprada és el català.
 
Foment d’actuacions de caràcter social, cívic i associatiu destinades a infants i joves

En la seva reunió d’avui, el Consell Executiu també ha renovat les subvencions a les sis grans federacions d’educació en el lleure, que rebran un total de 3.979.699 euros per actuacions de caràcter social, cívic i associatiu destinades a infants i joves.
 
El conseller Homs ha destacat que, dins aquest import, el Govern hi ha inclòs “un increment d’1,7milions euros destinats a beques i cohesió social” per facilitar la participació dels infants i dels joves a les activitats de l’educació en el lleure. Uns ajuts centrats en els col•lectius amb necessitats especials per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i que tots els menors puguin anar de colònies, independentment de la seva situació social.
 
La dotació s’emmarca en les subvencions anuals que el Departament de Benestar Social i Família atorga a les sis grans federacions d’educació en el lleure que existeixen a Catalunya.
 
Amb aquesta mesura, el Govern manté la seva política de lluita ferma i continuada contra la pobresa i dóna resposta a la moció del Parlament que instava el Govern a garantir que els nens en risc d'exclusió per pobresa puguin accedir a tres àpats diaris.
 
Una mostra d’això ha estat la reunió d’aquest matí de la Taula per a la Distribució Solidària d’Aliments, en què entitats municipalistes, socials distribuïdores, empreses i el Govern han abordat conjuntament aquesta qüestió.
 
Presència directa del Govern en països clau per a Catalunya

El Govern ha aprovat també el decret d’ampliació dels àmbits geogràfics d’actuació de les delegacions a l’exterior per tenir una presència directa en països clau per a Catalunya. Aquesta ampliació, segons ha explicat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, “dóna compliment a l’objectiu de consolidar la projecció exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant l’actual xarxa de delegacions” inclòs del Pla de Govern de Catalunya. La mesura no té cap cost addicional ja que es fa aprofitant els recursos existents.
 
Així, la Delegació a França estén les seves funcions a Suïssa, la Delegació al Regne Unit ho fa a Irlanda, la Delegació a Alemanya amplia la seva actuació a Àustria i la Delegació als EUA ho fa a Mèxic.
 
Pla d’Atenció Integral a les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista i a les seves famílies

El Consell Executiu també ha donat resposta avui a una “reivindicació històrica”, en paraules del conseller Homs, amb l’aprovació del Pla d’Atenció Integral a les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista, amb el qual es vol millorar la detecció precoç de l’autisme, el tractament especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sistema de derivació i el treball amb les escoles.
 
El Pla ha estat un treball promogut per tres departaments de la Generalitat: Salut, Ensenyament, i Benestar Social i Família, i ha estat consensuat amb professionals i societats científiques de l’àmbit dels serveis sanitaris, educatius i socials.
 
La Generalitat s’adhereix al mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors

Finalment, el Govern ha aprovat trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la petició d’adhesió a la nova fase del mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes 2013.
 
D’acord amb el Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques, la Generalitat de Catalunya ha de sol•licitar formalment poder participar en aquesta nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors de les comunitats autònomes i entitats locals.  
 
La presentació d’aquesta sol•licitud és un requisit previ a l’activació del mecanisme. El Departament d’Economia i Coneixement ha iniciat el procés de recollida de la informació que enviarà al Ministeri d’Hisenda aquest mes de juliol.

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa

4  

Fitxers adjunts

Foto del Consell Executiu. Autor: Rubén Moreno

Foto del Consell Executiu. Autor: Rubén Moreno
JPG | 667

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno
JPG | 468

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 627

Presentació Marc plurilingüisme en PDF

Presentació Marc plurilingüisme en PDF
PDF | 497

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined