Conseller Homs

El conseller Homs sosté que el futur d'una Catalunya independent a la UE es resoldrà en el terreny "polític i econòmic"

query_builder   15 abril 2014 16:06

thumb_up Acords del Govern

El conseller Homs sosté que el futur d'una Catalunya independent a la UE es resoldrà en el terreny "polític i econòmic"

  • Homs contraposa l’”honestedat” de l’informe del CATN, que planteja tots els escenaris possibles, als “comentaris” que auguren l’expulsió de Catalunya de la UE quan la pròpia Comissió Europea encara no s’hi ha pronunciat de forma oficial ni ha emès cap dictamen jurídic
  • El Govern aprova la memòria preliminar de la Llei de la funció inspectora i de control en matèria agrària, que protegirà els interessos dels productors i simplificarà el procediment sancionador
  • També reforça la lluita contra els incendis forestals amb la contractació del personal necessari durant els mesos de la campanya 2014
Conseller Homs
El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, ha defensat avui durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu que el futur d’un hipotètic estat català independent a la Unió Europea es decidirà d’acord amb “criteris polítics i econòmics”, ja que no existeix un “manual d’instruccions” que estableixi què passa quan un territori s’independitza.
 
En resposta a les declaracions del portaveu de la Comissió Europea, Alejandro Ulzurrun de Asanza, el conseller ha recordat que l’única posició oficial fixada per la institució europea és que “emetrà un informe jurídic quan un estat membre ho demani”. Per aquest motiu, Homs ha considerat “sorprenent” que hi hagi “comentaris” que auguren l’expulsió de Catalunya de la UE quan la pròpia Comissió encara no s’hi ha pronunciat de forma oficial ni ha elaborat cap dictamen.
 
En aquest sentit, el conseller ha demanat als que han criticat l’informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) que “el llegeixin” i no “tirin de titulars”, perquè “té l’honestedat de plantejar tots els escenaris que hi ha i això li dóna un plus de credibilitat”.
 
“No conec cap altre informe tan complet per tenir informació sobre quines són les opcions que es podrien produir com a conseqüència que Catalunya esdevingués un estat independent”, ha assegurat el conseller.
 
 El Govern impulsa la Llei de la funció inspectora i de control en matèria agrària, que protegirà els interessos dels productors i simplificarà el procediment sancionador

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia. L’objectiu és “garantir la lleialtat de la producció agrària i ramadera en el marc de l’economia de mercat”, protegint els drets i legítims interessos dels productors agraris que treballen d’acord amb la normativa, segons ha explicat el portaveu Homs.
 
 “És una llei que ens donarà un instrument en un àmbit on no hi havia una regulació específica que permetrà facilitar la feina del món agrari”, ha destacat.
 
Amb aquesta iniciativa legislativa, el Govern regularà la funció inspectora i de control de l’Administració dels sectors de llavors i planters; sanitat vegetal; gestió de dejeccions ramaderes i d’altres fertilitzants; personal redactor de plans de gestió de dejeccions ramaderes i d’altres fertilitzants; ordenació ramadera, benestar animal, taxa làctia, higiene i seguretat alimentària; sanitat animal, medicaments veterinaris, pinsos medicamentosos, productes zoosanitaris i altres substàncies, i ús de SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà) per a altres finalitats que no són l’alimentació animal ni els adobs i esmenes del sòl d’origen orgànic.
 
Pel que fa al procediment sancionador, les diferents regulacions aplicables, europea, estatal i autonòmica, donen lloc a disfuncionalitats en la tramitació dels expedients sancionadors. Per això, es considera oportuna la unificació dels terminis, ja que poden simplificar la tramitació de tots els expedients sancionadors en matèria d’agricultura i ramaderia i potenciar l’eficàcia i la diligència màximes en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels serveis.
 
Cal afegir que l’aprovació de la iniciativa no comporta cap modificació o derogació de normativa vigent, ja que actualment no existeix a Catalunya cap règim sancionador en matèria d’agricultura i ramaderia.
 
Les funcions atribuïdes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) s’han anat incrementant progressivament en els darrers anys, la qual cosa ha implicat el correlatiu increment de la tipologia d’inspeccions i controls que es realitzen en el marc d’actuació del Departament. Aquest increment de tipologia motiva l’establiment d’una regulació amb rang de llei que els sigui d’aplicació de forma unitària.
 
El Govern reforça la lluita contra els incendis forestals amb la contractació del personal necessari durant els mesos de la campanya 2014

El Govern reforçarà la lluita contra els incendis forestals amb la contractació del personal necessari per fer front a la campanya forestal d’enguany. De l’1 de juny al 31 d’octubre, es reforçaran els efectius que treballen en la prevenció i l’extinció d’incendis forestals. En el marc del Programa Campanya Forestal per a l’any 2014, s’autoritzarà la contractació dels recursos humans necessaris per cobrir un total de 842 llocs.
 
El Departament d’Interior executa anualment la Campanya Forestal, amb la contractació de personal de reforç, per tal de donar suport a la capacitat operativa dels efectius del Cos de bombers de la Generalitat de Catalunya davant l’augment del risc d’incendi forestal previst durant els mesos d’estiu. 
 
La Generalitat dóna suport a Fira Barcelona per a la celebració del certamen de moda nupcial Barcelona Bridal Week (BBW)
 
El Govern també ha aprovat avui la signatura d’un conveni de col·laboració amb Fira Barcelona per donar suport a la celebració de les tres properes edicions del certamen de moda nupcial Barcelona Bridal Week (2014, 2015 i 2016). L’acord s’emmarca en les actuacions de suport a la internacionalització del disseny i la moda catalana, impulsades des del Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
 
La Passarel·la Gaudí Núvies i el Saló Noviaespaña-BCN Brida Week són els esdeveniments més importants a nivell internacional de moda nupcial, amb la participació de més de 200 firmes del sector i 30.000 m2 d’ocupació.
 
La institució firal, que ja ha acollit a les seves instal·lacions diverses edicions del Barcelona Bridal Week, organitzarà la pròxima edició del saló entre el 6 i l'11 de maig de 2014, al recinte de GranVia.
 
El Govern aprova la venda dels edificis ubicats a Via Laietana, 69 i Avinguda Diagonal, 523-525, de Barcelona
 
El Govern ha aprovat la venda de dos edificis que havia adjudicat en venda directa, després d’haver estat declarats deserts en subhasta pública, i estaven pendents de formalització. D’una banda, l’immoble situat a Via Laietana 69, on hi havia l’antiga seu del Memorial Democràtic, s’ha venut a la societat mercantil Corporación Qualitat, SL, Societat Unipersonal, per 11.918.829,42 euros. De l’altra, l’edifici ubicat a l’Avinguda Diagonal, 523-525, que acull la seu de la Secretaria de Medi Ambient, ha estat adquirit per la societat mercantil Mercury Capital, SL, per 16.425.000 euros.
 
D’acord amb el contracte de compravenda, la Generalitat de Catalunya continuarà ocupant l’edifici d’Avinguda Diagonal en règim de lloguer durant un mínim d’un any i un màxim de tres, per un import d’1.249.264,56 euros anuals.
Els ingressos aconseguits es destinaran a reduir l’endeutament, ja que permetran cancel·lar el cens que grava l’immoble situat a la Via Laietana, 69, de Barcelona, i que ascendeix a 9.500.000 euros. D’altra banda, aquestes vendes permetran a l’Administració catalana estalviar 1,7 milions d’euros anuals en concepte de censos emfitèutics i de despeses de manteniment dels immobles (impostos, assegurances, reparacions, etcètera).
Amb aquestes dues operacions, que s’emmarquen en el Pla de racionalització i optimització d’espais dissenyat per reduir el dèficit públic i reequilibrar les finances de la Generalitat, el Govern ja ha venut 21 immobles des de l’any 2012, per un import total de 331 milions d’euros.
 
El Govern regula l’extracció de corall vermell en les aigües interiors del litoral català

El Govern ha aprovat el decret que regula l’extracció de corall vermell (Corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català. Segons la norma, l’única zona del litoral on es podrà exercir aquesta pràctica és la compresa entre la frontera amb França i el cap de Begur, sense perjudici de les prohibicions que es pugui establir per a determinades subzones, motivades en els estudis científics sobre l’estat del recurs marí.
 
L'extracció de corall vermell a la zona compresa dins de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus s'ha d'efectuar d'acord amb la Llei de protecció del cap de Creus, i queda prohibida en l’àmbit d’aplicació previst en la Llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral.
 
El Govern declara bé cultural d’interès nacional el conjunt ibèric d’Ullastret

Finalment, el Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona arqueològica, el conjunt d’Ullastret, en els termes municipals d’Ullastret, Serra de Daró i Fontanilles (Baix Empordà), i delimitar el seu entorn de protecció. Es tracta de l’espai patrimonial d’època ibèrica (segles VI-I aC.) més rellevant i emblemàtic dels que fins avui es coneixen a Catalunya.
 
Els dos poblats més grans que conformen aquest conjunt, el Puig de Sant Andreu i l’Illa d’en Reixac, constitueixen l’única ciutat ibèrica ben coneguda i excavada a Catalunya i un dels jaciments indígenes d’època protohistòrica més importants del Mediterrani Occidental.

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 234

Fotografia de la roda de premsa (Jordi Bedmar)

Fotografia de la roda de premsa (Jordi Bedmar)
JPG | 562

Fotografia de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)

Fotografia de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)
JPG | 687

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined