govern

El Govern aprova el Projecte de llei de la formació professional per millorar la qualificació de les persones i la competitivitat de les empreses

query_builder   9 setembre 2014 17:48

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei de la formació professional per millorar la qualificació de les persones i la competitivitat de les empreses

  • Rigau ha destacat que “estem davant d'una llei molt esperada” que vincula “d'una manera clara i flexible els dos sistemes actuals de formació professional”
  • Homs ha anunciat que el Govern ha encarregat a Economia que inclogui la paga extra dels treballadors de l’Administració als pressupostos de 2015. Ha lamentat que, pel que fa als ingressos, s’estigui “a mercè del govern espanyol”
  • L’Executiu ha aprovat el Projecte de llei del SOC per respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i territoris en matèria d'orientació, formació i intermediació
Govern
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de la formació professional, que té com a objectiu millorar les competències professionals de les persones i la competitivitat de les empreses, les oportunitats d’ocupació, i el progrés social i econòmic del país.
 
El text crea el sistema de formació i qualificació professional de Catalunya, estableix la integració de l’FP educativa i l’FP laboral; integra l’empresa en la formació professional; articula la governança dels sistema; organitza els centres de formació en una xarxa coordinada i crea centres de formació professional integrada i defineix el catàleg de serveis. “Estem davant d'una llei molt esperada amb els sectors implicats en la formació professional, que té uns antecedents clars” però “és la primera vegada que aconseguim tancar aquest tema” ha assenyalat la consellera Rigau a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.
 
La nova norma crea el Sistema Integrat de Qualificació i Formació Professional de Catalunya, que ofereix tres serveis bàsics: serveis de formació, serveis d’informació i orientació i serveis de reconeixement de l’experiència laboral. La titular d’Ensenyament ha fet èmfasi en el fet que “estem davant d'una nova realitat en què cal preparar la gent per l'ocupació, per poder millorar aquesta ocupabilitat”.
 
L’enfocament integrat de la llei permetrà organitzar passarel•les entre la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, així com compartir un mecanisme de detecció de necessitats formatives i coordinar les ofertes de formació. “Malauradament tenim una franja molt alta de persones a l’atur amb baix nivell de qualificació”, ha lamentat la consellera. “Aquestes persones si no es vinculen a un compromís, i per tant a una oferta formativa, difícilment podrien sortir d’aquesta situació”. Rigau ha explicat que hi ha “un espai d’un 80% de llocs de treball que per poder-los ocupar es necessitarà una formació renovada”. Per tot plegat, “calia una llei que vinculés d'una manera clara i flexible els dos sistemes actuals de formació professional, el vinculat al sistema educatiu, i el vinculat al Servei d’Ocupació de Catalunya” ha ressaltat.
 
Cal afegir que la llei organitza la xarxa de punts i centres que presten els serveis, fomenta la implicació de les empreses en la formació, donant més impuls a la col•laboració entre empreses i centres de formació i a la formació professional dual, i impulsa la qualitat, la innovació i l’avaluació del propi sistema. També estructura els òrgans de govern del Sistema, preveu mecanismes de participació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics i crea l’Institut de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, com a òrgan que coordina i gestiona les polítiques d’integració de la formació professional. La nova llei organitza els centres de formació en una xarxa coordinada, crea centres de formació professional integrada i dóna estabilitat a l’acreditació de l’experiència laboral.
 
“Tenim una nova eina de futur que ha de permetre donar millors respostes a la millora de l'ocupabilitat i donar resposta al canvi profund de model productiu” ha conclòs la consellera d’Ensenyament.
 
La llei de la formació professional s’inclou en el Pla de Govern i dóna compliment a l’estratègia política Europa 2020, el nou marc de referència de les polítiques econòmiques dels estats membres de la UE, el qual planteja la necessitat de millorar el nivell de qualificació de la població i estableix una referència per comparar titulacions i diplomes dels països.
 
Recuperació de la paga extra dels treballadors de l’Administració pública
 
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha anunciat que el Govern ha “analitzat abastament” els procediments interns de la preparació dels pressupostos de 2015 i que “per indicació del mateix president i de la vicepresidenta” ha encarregat al conseller d’Economia que prepari els pressupostos de 2015 “incorporant aquesta vegada la paga extra que els funcionaris no han cobrat els darrers temps. Aquesta és la decisió del Govern de preparar aquests pressupostos”. En aquesta línia, el Govern també preveu el restabliment de les condicions de treball i condicions retributives del personal interí.
 
Així mateix, el portaveu del Govern ha afegit que, pel que fa al capítol d’ingressos de cara al proper exercici, es constata de manera “fefaent, clara i nítida” que el Govern espanyol “no està trametent els ingressos necessaris d’acord amb les competències reconegudes”. “Estem en un context on no hi ha un sistema de finançament vigent i estem a mercè del que va decidint contínuament el govern espanyol”, ha lamentat. “No es compleix la llei”. En aquest sentit, Homs ha recordat que aquest era un dels punts del document que el president Mas li va lliurar a Rajoy a la darrera trobada i del qual “no n’hem tingut cap mena de resposta”.
 
D’altra banda, Homs ha anunciat també que el Govern li ha encarregat al conseller d’Economia sol•licitar formalment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la concessió a la Generalitat de bestretes per l’import que correspongui del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per l’exercici 2014.
 
Projecte de llei del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del qual l'Executiu vol respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i territoris en matèria d'orientació, formació i intermediació, prioritzant sempre aquells col•lectius que requereixin l'atenció prioritària de les polítiques públiques. La nova llei persegueix implicar totes les administracions i els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i coordinar les polítiques de creació d'ocupació i lluita contra l'atur, dos eixos prioritaris en l'acció del Govern.
 
El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les actuacions i ordena el sistema d'ocupació de Catalunya que, sota el paraigua del SOC, ha de contribuir al ple desenvolupament del dret a l’ocupació, estable i de qualitat, i afavorir la cohesió social i territorial. A més, la nova llei prioritza els criteris de proximitat i estableix la concertació social territorial, que el Servei d'Ocupació de Catalunya ha de promoure i coordinar amb l'ajut de les administracions locals i amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya. Així, el Projecte de llei regula i adapta l’estructura del SOC a la nova realitat i el converteix en el centre de governança del nou sistema d'ocupació i l'organisme públic de referència per a tots els serveis ocupacionals de Catalunya.
 
Altres acords
 
El Govern ha aprovat també el Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, que té com a objectiu garantir la seguretat dels participants, reforçar la convivència entre tots els sectors implicats i assegurar la qualitat dels establiments i de les activitats i facilitar l’activitat econòmica. La llei pretén establir, en el marc de les competències de la Generalitat, el règim jurídic i la intervenció administrativa aplicable a les activitats, als establiments i als espais oberts al públic on es desenvolupen, així com coordinar les polítiques públiques de la Generalitat i dels ens locals.
 
La norma fa especial èmfasi en el reforç de la seguretat de les persones que participen a les activitats (espectadors, participants, usuaris, titulars, organitzadors i explotadors), així com de terceres persones que es puguin veure afectades i dels béns de titularitat pública i privada. Al mateix temps, la llei vol reforçar la convivència entre els actors implicats, especialment entre les persones que resideixen a les zones pròximes on se celebren aquestes activitats d’espectacles públics o recreatives.
 
Un altre dels objectius de la llei és garantir la qualitat dels serveis, amb la creació d’una distinció de qualitat anomenada "Q 10". El podran obtenir aquells establiments que compleixin els requisits especials de seguretat, els valors de convivència, qualitat de les instal•lacions, el valor artístic o cultural, l’adhesió de l’establiment al sistema arbitral de consum, entre d’altres.
 
D’altra banda, l’Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries que pretén establir un nou model català que substitueixi l’actual, basat en les cambres agràries, que ha quedat obsolet. La iniciativa legislativa permetrà simplificar l’estructura administrativa, amb el corresponent estalvi econòmic, i unificar la normativa en un sol text.

1  

Imatges

Fotografia reunió Consell Executiu

Fotografia reunió Consell Executiu 903

1  

Vídeos

Roda de premsa íntegra

2  

Fitxers adjunts

Acords del Govern

Acords del Govern
PDF | 718

Presentació Projecte llei formació professional

Presentació Projecte llei formació professional
PDF | 349

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined