Roda de premsa

El Govern aprova el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022

query_builder   27 setembre 2016 16:03

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022

  • El conseller Jané ha destacat que es tracta d’un pla “absolutament necessari” i “sense precedents”
  • El Departament d’Interior ha impulsat el Pla, que compta amb una inversió estimada de 207.178.059,30 €,  amb l’objectiu d’actualitzar i revertir l’actual situació del Cos de Bombers
  • El Govern afronta "amb tranquil·litat" la qüestió de confiança al president que es debatrà demà al Parlament
Foto de la roda de premsa
El Govern ha aprovat avui el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments 2017-2022. El Pla Estratègic, impulsat pel Departament d’Interior, ha analitzat, desenvolupat i proposat les accions i valoracions econòmiques per aconseguir l’objectiu de potenciar al màxim l’operativitat del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i poder continuar prestant un servei de qualitat i una resposta altament professional al país.  
 
El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha destacat durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern que és un pla “absolutament necessari, un pla sense precedents destinat al cos de bombers per donar resposta efectiva a les seves necessitats”. “No podíem esperar més” ha insistit. El titular d’Interior ha explicat que el pla es basa en 5 potes una de les quals és la dels recursos humans, “ens fan falta més bombers, a Catalunya tenim un dèficit i ens fan falta com a país”. Els altres eixos del pla fan referència a la renovació del parc mòbil, dels equips de protecció individual, el material i les infraestructures. “Aquesta inversió és un reconeixement a la tasca dels bombers” ha conclòs el conseller.
 
 La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha fet una anàlisi quantitativa i transversal, així com un estudi acurat de la situació en la que es troba el cos de Bombers de la Generalitat, amb un horitzó temporal de sis anys, tot identificant i analitzant quines són les mancances actuals i aquelles previsibles a curt i mitjà termini per poder plantejar possibles solucions i planificar la seva realització. L’objectiu final és el d’actualitzar el Cos de Bombers, tot potenciant-ne la seva operativitat, i recuperar la inversió perduda. 
 
La valoració econòmica de la inversió necessària per dur a terme la globalitat del Pla Estratègic és de 207.178.059,30 €.

Els cinc eixos d’actuació del Pla Estratègic

El Pla Estratègic està estructurat en 5 eixos: Recursos Humans; Renovació i adquisició de vehicles; Renovació i manteniment de materials; Renovació i manteniment de vestuari, i Inversió d’infraestructures.  
 
Resum del Pla Estratègic
 
Pla de renovació i manteniment de vestuari
29.161.392,92 €
Pla de renovació i manteniment de materials
6.569.172,24 €
Pla de desplegament de Recursos Humans
15.457.531,64 €
Pla d'inversió en infraestructures
59.750.000,00 €
Pla de renovació i adquisició de vehicles
96.239.962,51 €
Total
207.178.059,31 €
 
Desplegament de Recursos Humans. El Pla Estratègic afecta tot el personal que integra la DGPEIS amb diverses vinculacions administratives. També els Bombers voluntaris que, tot i que no tenen una vinculació ni laboral ni funcionarial amb la Generalitat, intervenen directament en l’atenció de les emergències, conjuntament amb els Bombers funcionaris.
 
Pel que fa als recursos humans, el Pla Estratègic ha identificat les necessitats que, centrades en el Cos de Bombers, representen una mancança estructural actual de 247 efectius i una mancança futura (a causa de les jubilacions previstes) de 684 efectius, durant el període 2017-2022. D’igual manera, aquesta mancança imminent d’efectius també succeeix en d’altres àrees del Cos de Bombers, com en els comandaments –inspectors i sotsinspectors-, ja que per poder cobrir les posicions de guàrdia són necessàries 7 places d’inspectors i 18 de sotsinspectors.
Gràfic plantilla
.
Desplegament de renovació i adquisició de vehicles. Mitjançant una profunda avaluació, s’ha identificat un envelliment del parc mòbil i un dèficit de vehicles, i es veu necessària la renovació de 247 vehicles de propietat de més de 20 anys d’antiguitat i la incorporació de 85 vehicles nous de tipologia 4x4, principalment. Per això, es proposa la renovació dels vehicles de propietat i cedits, amb l’objectiu de tenir tota la flota de vehicles de rènting, amb el consegüent estalvi econòmic a nivell de manteniment i reparacions.
 
Cal recordar que el criteri de distribució de vehicles als diferents parcs queda definit al Pla Director del Cos de Bombers, en funció d’una sèrie de paràmetres objectius totalment acotats.
 
La renovació dels 247 vehicles, durant els següents 6 anys i tenint en compte la data de renovació que tenen marcada en el Pla director, representa la substitució d’una mitjana de 41 vehicles anuals.
 
Pla de renovació i manteniment de vehicles
Gràfic vehicles
.
Desplegament de renovació i manteniment de material. L’anàlisi realitzada ha detectat tot aquell material imprescindible per a la realització dels serveis del cos de Bombers i proposa la renovació de tot aquell material operatiu que pugui quedar obsolet. També es preveu la incorporació dels materials necessaris per a la correcta prestació del servei i la planificació d’adquisició de tot aquell material operatiu fungible.
 
En aquest sentit, es preveu la renovació i incorporació d’Equips de Respiració Autònoma (ERA), d’equips d’excarceració, de material divers, com explosímetres, càmeres tèrmiques, mànegues, escumogen o sepiolita, entre d’altres.
 
Desplegament de renovació i manteniment de vestuari. En aquest àmbit, s’ha tingut en compte el fet que tant els Bombers funcionaris com els Bombers voluntaris intervenen en la resolució de les emergències de forma coordinada i, per tant, s’enfronten a la mateixa tipologia de serveis. Per aquest motiu, tant el vestuari com l’Equipament de Protecció Individual (EPI) han de ser els mateixos i complir les mateixes característiques.
 
En aquesta línia, l’estudi ha valorat el vestuari necessari per als grups especialistes (Grup de Recolzament en Actuacions Especials –GRAE-, Grup de Recolzament en Actuacions Forestals –GRAF-, o Grup d’Emergències Mèdiques –GEM), els quals necessiten un vestuari específic. També s’ha tingut en compte el col·lectiu de personal laboral de les sales de control o altre personal de suport logístic.
 
Pel que fa al vestuari, el Pla Estratègic proposa la substitució de la totalitat del vestuari operatiu que permeti garantir la seva traçabilitat, neteja i descontaminació.
Vestuari
.
Desplegament d’inversió en infraestructures. Els Bombers de la Generalitat estan distribuïts pel territori en diferents seus (parcs de bombers). Concretament, en 73 parcs de bombers funcionaris i 77 de voluntaris. La majoria d’aquests parcs tenen una antiguitat d’entre 15 i 20 anys, i per això requereixen inversions tant en infraestructures com en material. El Pla Estratègic també ha analitzat les inversions necessàries que s’han de realitzar en les instal·lacions dels parcs de bombers professionals i voluntaris, així com en altres seus centrals i regionals.
 
La planificació d’inversions s’ha proposat d’acord amb el criteri d’antiguitat dels parcs i el seu estat de conservació.
 
 
Resum d’inversions en el Pla Estratègic. La valoració econòmica de la inversió necessària per dur a terme la globalitat del Pla Estratègic és de 207.178.059,30 €, que seran distribuïts en els cinc diferents eixos de la forma següent:
 
Percentatges inversió
.
El Govern afronta "amb tranquil·litat" la qüestió de confiança al president que es debatrà demà al Parlament
 
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha constatat que l'Executiu afronta "amb tranquil·litat" el debat parlamentari de la qüestió de confiança que se celebrarà a partir de demà, de la mateixa manera que les fites parlamentàries següents, com el debat de política general.
 
"Afrontem el debat convençuts que de manera absolutament unitària volem culminar el mandat democràtic que justament avui fa un any els ciutadans van emetre a les urnes", ha explicat Munté, que també ha assegurat que el Govern "no fallarà" en el compliment de l'encàrrec que va rebre el 27-S.
 
"Els ciutadans ens van donar la confiança i hem treballat perquè aquesta confiança es pugui revalidar no només en la persona del president sinó en el conjunt del Govern i en la manera de fer i actuar del Govern", ha conclòs.
 
 
Tramitació de la Llei de territori:una reforma completa del model amb caràcter estratègic i amb l’objectiu que sigui estable i duradora
 
D'altra banda el Govern ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de territori, iniciant així la tramitació d’aquest nou text legislatiu que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat i que substituirà les lleis sectorials d’ordenació del territori i urbanisme, gestió del litoral i paisatge.
 
La Llei de territori es concep com la concreció d’un procés de revisió dels objectius, els instruments i els procediments vigents a hores d’ara en aquestes matèries. Tota la normativa relativa a aquests aspectes quedarà integrada en un únic text. L’objectiu del Govern és anar més enllà dels habituals canvis periòdics en la legislació per proposar una reforma completa del model, tenint en compte que ens trobem en un canvi de cicle estructural, amb unes necessitats diferents a les que han regit la pràctica urbanística de les darreres dècades.
 
El text que ara es comença a tramitar tindrà un caràcter estratègic i poc conjuntural, i deixa per als futurs reglaments la concreció dels aspectes més tècnics. Es busca, doncs, que la Llei sigui estable i duradora i que siguin els reglaments els que es canviïn, si és necessari, per adaptar-se a la realitat de cada moment.
 
La Llei de territori abordarà 10 àmbits temàtics principals, concebuts com a principis rectors que generen un ampli consens entre els actors habituals del planejament urbanístic:
 
Fomentar el reciclatge urbà enfront del creixement en extensió;Garantir l’eficiència del territori mitjançant fórmules de governança supramunicipal; Integrar més les variables social i econòmica en el planejament, que ha de ser un instrument afavoridor de la cohesió social; facilitar l’accés a l’habitatge i l’activitat econòmica; adaptar els instruments del planejament a la diversitat de territoris, d’intervencions i de conjuntures; reformular els instruments de planejament general dels municipis; configurar un nou planejament operatiu més ràpid de tramitar i més flexible; planificar els espais oberts estratègicament; incentivar el reciclatge i millora del parc edificat en els espais oberts i establir nous mecanismes per reconduir la situació de les urbanitzacions amb dèficits.
 
A més, la Llei preveu la creació d’una agència catalana del protecció del litoral i de la legalitat urbanística. El nou ens, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’actuació, garantirà de manera més efectiva el compliment de la legalitat en aquests camps.
 
Promoció del coneixement de la llengua francesa
 
En l'àmbit de l'Ensenyament, el Govern ha aprovat avui dos acords que volen potenciar el coneixement de la llengua francesa. 
 
D'una banda, ha aprovat per quart curs consecutiu subscriure l’acord de col·laboració per establir el Diploma d’Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, adreçat a l’alumnat que cursa francès com a primera o com a segona llengua estrangera als centres d’educació secundària de Catalunya. L’acord s’estableix entre el Departament d'Ensenyament i l’Institut Francès d’Espanya.
 
El conveni internacional permetrà atorgar als alumnes examinats els títols equivalents als nivells A2, B1 i B2 del marc europeu comú de referència. El títol que s’obtindrà, el DELF escolar, l’atorga el Ministeri d’Educació Nacional de França i és un certificat reconegut a tot Europa i a la resta del món.
 
Les proves se celebraran els mesos d’abril i maig, i 10 setmanes abans, el febrer, els alumnes s’hi podran inscriure. L’examen es durà a terme a centres públics d’arreu de Catalunya seleccionats per realitzar les proves.
 
L’acord entre totes dues administracions també estableix que l’Institut Francès faci formació al professorat de francès dels centres implicats en aquesta convocatòria, per tal d’ajudar-lo a preparar l’alumnat per a les proves.
 
Per altra banda, el Govern ha aprovat un acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l’Institut Francès per a la realització de diverses activitats de formació en llengua francesa i de difusió de la llengua i la cultura franceses entre el professorat durant el 2016. El fet d’impulsar el coneixement del francès entre els docents i les diferents activitats de difusió tenen l’objectiu de promoure el coneixement d’aquesta llengua entre l’alumnat de secundària, d’acord amb el marc de l’ensenyament plurilingüe de l’escola catalana.
 
Finalment, el Govern ha aprovat el nomenament d'Eduard Vilà i Marhuenda com a director general de l'Agència Tributària de Catalunya.
 

3  

Imatges

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar 436

Fotografia de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar

Fotografia de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar 443

Foto de la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la reunió del Govern. Autor: Jordi Bedmar 872

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en format PDF

Acords de Govern en format PDF
PDF | 425

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined