Nano

El Projecte de pressupostos per a l'any 2017 incrementa la despesa social en 1.170 milions d'euros

query_builder   29 novembre 2016 15:59

thumb_up Acords del Govern

El Projecte de pressupostos per a l'any 2017 incrementa la despesa social en 1.170 milions d'euros

  • Les polítiques vinculades a l’estat del benestar concentren el 77% de l’augment total dels recursos dels departaments
  • La despesa creix gràcies a la millor recaptació derivada de la recuperació econòmica, a les noves figures fiscals i a la reducció dels interessos
  • Per primer cop en molts anys, el pes del deute públic sobre el PIB disminueix respecte de l’exercici precedent, i passa del 35,8% (2016) al 35,4% (2017)
  • Es creen els ‘pressupostos interactius’, una nova eina de difusió dels comptes públics
Pressupostos 2017
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017. El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, s’ha traslladat després al Parlament de Catalunya per lliurar els comptes a la presidenta de la Cambra i presentar-los als grups parlamentaris.
 
Prioritat absoluta per a les polítiques socials
 
Els pressupostos del 2017 consoliden les polítiques vinculades a l’estat del benestar i reforcen les eines de cohesió social, amb un increment d’aquestes partides de 1.169,8 M€ respecte dels comptes del 2015, els darrers aprovats. Així, el 77% de l’augment de la despesa departamental previst per al 2017 (1.521,1 M€ en total), es destina als departaments de Salut (+408,4 M€), Ensenyament (+338,6 M€) i Treball, Afers Socials i Famílies (+193,8 M€), així com als àmbits d’Universitats (+46,5 M€), Habitatge (+29 M€) i Transport públic (+153,6M€). En conjunt, la despesa social representa el 74,7% de la despesa no financera no finalista pressupostada pel a l’any vinent.
 
Pel que fa a actuacions concretes, al pressupost de Salut destaquen els prop de 128 M€ de més que es destinaran a cobrir l’augment de receptes i els nous medicaments aprovats, 35 M€ addicionals per reduir les llistes d’espera i 99 M€ més per millorar el model d’atenció a les persones amb problemes de salut mental. A l’àmbit de l’Educació, hi haurà un increment de dotacions pressupostàries de 3.599 docents, 12 M€ més per a beques menjador i un 27% més de recursos per a les unitats d’escolarització compartida. Finalment, en matèria de Benestar, la Renda Mínima d’Inserció creixerà en 70 M€, es destinaran 42 M€ més a potenciar els serveis d’atenció domiciliària i es millorarà l’atenció a la dependència amb 67 M€ addicionals.
 
 
Recuperació dels ingressos
 
L’increment de la despesa departamental en el Projecte de pressupostos del 2017 —que passa dels 21.090 M€ del 2015 als 22.611 M€ actuals— ha estat possible gràcies a la millora de la recaptació tributària i a la reducció dels interessos del deute, que ha permès vehicular l’estalvi cap als departaments.
 
Els recursos procedents del model de finançament (bestreta i liquidació) augmenten prop d’un 18% respecte del 2015. L’import de la bestreta del 2017 és una estimació pròpia del departament d’Economia basada en l’evolució del PIB, ja que la dada comunicada pel ministeri d’Hisenda s’havia calculat a partir de la pròrroga dels pressupostos de l’Estat per al 2016, sense tenir en compte el creixement econòmic del proper exercici.
 
La recaptació dels ingressos propis i cedits creix un 28% i aporta 784,5 M€ més que el pressupost 2015. Una part important d’aquest increment respon a la millora econòmica i, també, a inclusió de noves figures tributàries — l’impost sobre begudes amb excés de sucre i impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements tòxics— i a les modificacions de tributs ja existents.
 
Sostenibilitat financera
 
El repunt dels ingressos, sumat a l’esforç sostingut per reduir el dèficit, ha permès contenir gradualment l’augment del deute de la Generalitat. Així, l’any 2017 es preveu que el deute públic creixi a un ritme de l’1,6%, molt per sota de l’increment del PIB (2,7%). A més, per primer cop en molts anys, el pes del deute sobre el PIB disminueix respecte de l’exercici precedent, passant del 35,8% (2016) al 35,4% (2017), quatre dècimes menys. Aquesta millora de les finances de la Generalitat també es reflecteix en l’evolució del període mig de pagament a proveïdors, que s’ha reduït a menys de la meitat des de novembre del 2015, el moment en què les tensions de tresoreria van ser més intenses.
 
Els comptes del 2017 s’han elaborat amb un objectiu de dèficit del 0,5%, que és l’aprovat al darrer Consejo de Política Fiscal i Financiera (abril 2016) i el que es va incloure a l’actualització del Programa d’Estabilitat 2016-19 que l’Estat va remetre a les autoritats europees. La reducció de l’objectiu de dèficit del 0,7% (2016) al 0,5% (2017) implica que la Generalitat disposi de 344,7 M€ menys per efectuar despesa.
 
Impuls al creixement econòmic
 
El suport a l’economia productiva és una de les prioritats dels pressupostos del 2017. Els comptes de l’any vinent preveuen, entre altres actuacions, el desplegament del Pacte Nacional per a la Indústria, la modernització d’infraestructures agràries i pesqueres, la millora de la competitivitat del sector turístic i l’impuls a la creació cultural. Entre les partides concretes, destaca l’increment de 21 M€ en el pressupost d’ACCIÓ, els 98,6 M€ addicionals destinats a programes d’ocupabilitat i els 12 M€ més per al foment de la recerca. A més, l’Institut Català de Finances comptarà amb 660 M€ per injectar crèdit al sector empresarial a través de préstecs, avals i inversions de capital risc.
 
El nivell d’inversió pública es va recuperant i assoleix el seu màxim valor d’ençà el 2013, tot i que encara se situa molt per sota del nivell desitjat. Destaca l’augment de les inversions en salut (+31,6 M€ per a actuacions en hospitals públics), en habitatge (+20,4 M€ per a la compra d’habitatge amb usos socials i altres actuacions urbanes), en cicle de l’aigua (+20 M€), en telecomunicacions (+16 M€) i en infraestructures logístiques (+5 M€).
 
Desenvolupament de la Hisenda catalana
 
Els comptes del 2017 suposen un nou impuls per a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), que augmentarà el seu pressupost en 57,4 M€ i incorporarà 459 dotacions de personal, fins arribar a les 903. Aquest increment de recursos permetrà a l’agència assumir plenament les competències que li atorga l’Estatut en matèria fiscal (recaptació executiva i gestió directa de tots els tributs cedits) i reforçar la seva presència al territori amb 19 oficines pròpies i 11 punts de servei compartits amb altres administracions.
 
Els ‘pressupostos interactius’, una nova eina per conèixer millor els comptes públics
 
El portal dels pressupostos de la Generalitat incorpora aquest any una nova eina de difusió que inclou gràfics navegables i formats interactius, amb l’objectiu que les dades dels comptes públics siguin més transparents i accessibles. Amb un clic, els ciutadans podran conèixer els principals programes pressupostaris de la Generalitat, saber amb quines dotacions de personal compta cada àrea de despesa, consultar el pressupost de les entitats públiques o seguir l’evolució de les principals variables macroeconòmiques incloses al pressupost.
 
Link als pressupostos interactius:

2  

Imatges

El president Puigdemont i el vicepresident Junqueras dirigint-se a la reunió del Govern

El president Puigdemont i el vicepresident Junqueras dirigint-se a la reunió del Govern 1133

Foto de la reunió del Govern

Foto de la reunió del Govern 198

2  

Fitxers adjunts

Dossier dels pressupostos 2017

Dossier dels pressupostos 2017
PDF | 6238

Acords de Govern en format PDF

Acords de Govern en format PDF
PDF | 298

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined