'Roda de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

query_builder   30 octubre 2018 14:41

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Foto de la roda de premsa
 
  • L’objectiu de la norma és garantir els drets de totes les persones, independentment de la seva condició i generar instruments que promoguin mesures positives de respecte a la diversitat
  • Artadi, sobre el suport als pressupostos de l’Estat: “Els presos no són moneda de canvi. No busquem gestos, busquem solucions”
  • El Govern també aprova el programa d'activitats 2018 per a la seguretat viària amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta norma té com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l'erradicació del racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l'homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
 
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha destacat que la voluntat del Govern és que el tex aprovat avui sigui “una llei paraigua que afecti qualsevol col·lectiu que pugui ser discriminat, que abordi de manera integral el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació”.
 
Durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, el Homrani també ha assegurat que la llei parteix d’un “element clar”: “Les administracions no són neutrals en la lluita contra la discriminació”. En aquest sentit, la norma estableix obligacions als diferents àmbits socioeconòmics per garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i defineix com a vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirecta, per associació i per error, la discriminació múltiple, la denegació d'ajustos raonables, l'assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, les represàlies i l'incompliment de les mesures d'acció positiva derivades d'obligacions normatives o convencionals.
 
Abans de l’aprovació del Projecte, el text també ha passat per un procés participatiu on han intervingut els consells adscrits a la Generalitat com ara la Taula per la Ciutadania i la Immigració, el Consell de la Gent Gran de Catalunya, el Consell Nacional LGBTI, el Consell Nacional de les Dones i el Consell Nacional de la Joventut, així com les entitats i el món associatiu del país.
 
Amb l’aprovació del Govern es reprèn la tramitació que va quedar interrompuda per la finalització de la legislatura passada i s’encara la recta final per a la seva aprovació definitiva al Parlament.
 
 
Més garanties i promoció del dret
 
La llei preveu mesures de protecció enfront de la discriminació amb l’obligació d’aplicar mètodes i instruments per a la detecció de vulneracions del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, així com l’adopció de mesures preventives o per al cessament de les situacions discriminatòries.
 
El dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació comptarà amb el suport de la seva promoció per part dels poders públics, que han d’adoptar mesures per fomentar aquest dret; i les empreses i altres organitzacions que poden aplicar mesures econòmiques, comercials, laborals i assistencials.
 
Així mateix, el Projecte també preveu establir un règim d'infraccions i sancions que garanteixin les condicions bàsiques en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació, que es desenvoluparà mitjançant un reglament propi.
 
Aquest règim d’infraccions i sancions, així com el reglament que se’n derivi, serà d’aplicació supletòria al règim sancionador establert a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 
Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
 
La nova norma preveu l’impuls d’un pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, un document que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que estableix aquesta llei.
 
El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon al Departament competent per raó de la matèria la seva preparació, seguiment i avaluació. Així mateix s’ha de garantir la participació de les organitzacions representatives dels interessos socials afectats en cada una d'aquestes fases. L'aprovació del Pla nacional correspon al Govern de la Generalitat.
 
El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de forma prioritària:
  1. Els principis bàsics d'actuació en matèria de no-discriminació.
  2. Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació.
  3. Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
  4. Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat de tracte i no-discriminació.
 
Creació d’un òrgan específic
 
El Govern crearà un òrgan específic per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Entre d’altres funcions, aquest òrgan resoldrà les demandes, farà funcions de mediador i treballarà en coordinació amb el Síndic de Greuges, el Ministeri Fiscal i les institucions i organismes públics.
En concret, la llei preveu que aquest òrgan podrà donar suport a qui hagi pogut sofrir discriminació per a la tramitació de les seves queixes i reclamacions; mediar o conciliar entre les parts amb el seu consentiment, tret de les que tinguin contingut laboral o penal.
 
Així mateix, podrà iniciar d’ofici o a instàncies de tercers investigacions sobre discriminació fora de les que tinguin caràcter penal, i exercirà la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció.  També promoure l’adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita contra la discriminació.
 
Àmbits d’aplicació de la llei
 
Aquesta llei està adreçada a totes les institucions públiques, persones físiques o jurídiques de caràcter privat i té un ampli àmbit d’aplicació. Així entre altres, s’aplica al treball i les relacions laborals, al règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques i  a les organitzacions professionals, culturals, esportives, d’educació en el lleure o d’interès social, econòmic o de participació política.
 
També a l’educació; la protecció social, les prestacions i els serveis socials; la participació cívica i social; la sanitat; l’accés, oferta i subministrament de béns i serveis al públic; la publicitat i els mitjans de comunicació; la sanitat; l’habitatge; l’accés i permanència en establiments o espais oberts al públic; la immigració i desenvolupament de polítiques d’integració i primer acolliment, així com la formació d’adults pròpia dels serveis d’acollida; les associacions i les fundacions; les cooperatives i l’economia social, i la cultura.
 
Programa d'activitats 2018 per a la seguretat viària amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana
 
En la reunió d’avui, el Govern també ha aprovat el Programa d'activitats per a la seguretat viària per al 2018, impulsat per la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV). Aquestes accions suposen la segona concreció del Pla de Seguretat viària 2017-2019 i van encaminades a assolir l’objectiu fixat en el Pla de reduir un 45% les víctimes mortals per sinistres viaris a Catalunya l’any 2019 respecte de l’any 2010.
 
Les accions desenvolupades pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa d’activitats per a la seguretat viària 2018 tenen un pressupost de 143.469.018,75 €. El Programa incorpora un total de 125 actuacions, desplegades en 509 activitats proposades pels diferents departaments de la Generalitat implicats en la seguretat viària i d’altres entitats públiques i privades que integren la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i que s’estructuren al voltant dels 6 objectius estratègics establerts al Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020.
 
Artadi, sobre el suport als pressupostos de l’Estat: “Els presos no són moneda de canvi. No busquem gestos, busquem solucions”
 
Preguntada pel suport del Govern als pressupostos generals de l’Estat, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha demanat de nou al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que posi sobre la taula un projecte per a Catalunya.     
 
“L’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat està en mans de Sánchez  no del Govern. Ell ha de presentar un projecte per a Catalunya, que va més enllà dels presos polítics. Necessitem que hi hagi un projecte per a Catalunya que ara mateix no hi és. Depèn d’ell que això funcioni”, ha afirmat Artadi.
 
La portaveu ha diferenciat el “conflicte polític” entre Catalunya i l’Estat espanyol, per al qual ha reclamat una “solució política”, del “problema humanitari” que afecta els presos i els exiliats, “tothom qui està subjecte a aquesta repressió”. “Els presos no són moneda de canvi, no volem que ho siguin i ells no volen ser-ho. No busquem gestos, busquem solucions”, ha assegurat.
 
En aquest sentit, la portaveu ha “celebrat” la propera compareixença al Congrés del president espanyol per abordar la qüestió de Catalunya, i ha demanat “claredat” a Sánchez: “Ens estem instal·lant en moltes paraules i pocs fets. Celebrem que comparegui, hi estarem molt atents i li demanem claredat sobre com pensa donar solucions polítiques a un conflicte polític”, ha manifestat. 
 
Consulta prèvia per a la modificació del Decret d’admissió d’alumnat
 
El Govern ha aprovat avui obrir un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, d’admissió d’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 
Aquesta modificació, que promou el Departament d’Ensenyament, va en la línia en línia de potenciar la igualtat d’oportunitats en el marc d’educació inclusiva, un dels objectius del Pla de Govern sota l’objectiu. Així, la consulta prèvia inclourà la modificació de dos aspectes de l’actual decret d’admissió d’alumnat, que és l’eliminació de la puntuació per malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia; i l’eliminació dels punts per pare, mare, tutors o germans exalumnes que han estat escolaritzats al centre –tots dos criteris complementaris de puntuació en la preinscripció.
 
Finalment, el Govern ha aprovat els nomenaments de Victòria Alsina Burgués com a delegada del Govern als Estats Units; Daniel Camós Daurella com a delegat del Govern a França; Georgina Oliva i Peña, secretària d’Infància i l'Adolescència, i Ester Sara Cabanes i Vall com a directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
 

2  

Imatges

Foto de la roda de premsa del Govern (Rubén Moreno)

Foto de la roda de premsa del Govern (Rubén Moreno) 113

Foto de la reunió del Govern (Rubén Moreno)

Foto de la reunió del Govern (Rubén Moreno) 1073

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 426

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined