•        En compareixença informativa davant la Comissió d’Empresa i Ocupació, el conseller Felip Puig ha dit que la Generalitat considera “innecessària” aquesta Llei “perquè no respon a cap mandat europeu, és contrària a la Directiva de  Serveis de la Unió Europea i a la Constitució Espanyola” .
 
•         Per Puig, la LGUM és una peça més del desplegament ideològic del PP i avisa del “cinisme polític” del govern espanyol que “ens buida competencialment i ens situa la distribució del poder polític a un nivell pre-autonòmic”.
 
•         El conseller ha advertit de les amenaces de la llei, més enllà de l’àmbit polític, “ja que afavoreix als grans operadors empresarials amb paradisos econòmics, i desestructura el model econòmic i social de Catalunya”.
 
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha demanat avui al Parlament el seu “suport al Govern en la no aplicabilitat de la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat” d’acord amb les competències exclusives que té el Parlament i la Generalitat, avalades pel Tribunal Constitucional, els tribunals europeus i per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
El conseller Puig ha comparegut avui davant la comissió d’Empresa i Ocupació, Puig per explicar l’afectació de l’aplicació de la llei i de les seves conseqüències en el desenvolupament econòmic de Catalunya.
 
En la seva intervenció, el conseller ha analitzat el concepte d’unitat de mercat promulgat per la Llei, “que no respon a cap mandat normatiu europeu o advertiment, ni a la transposició de cap norma europea”. La LGUM imposa una fiscalització política administrativa que atorga a l’administració de l’Estat un paper de tutela envers les Comunitats Autònomes i “converteix al Govern en una mena d’administració perifèrica que no pot elaborar cap normativa sense autorització prèvia de l’Estat”, ha sentenciat. I en la mateixa línia, el Conseller ha avisat que la Llei retalla les competències “legislatives del Parlament de Catalunya”
 
Puig també s’ha referit al concepte d’extraterritorialitat que introdueix la LGUM I  dels efectes negatius en el model econòmic i de creixement. Segons el conseller “no afavoreix la competitivitat i dificulta la internacionalització. La norma espanyola buida les competències de la Generalitat i la incapacita en l’impuls d’actuacions prioritàries en l’activitat econòmica, amb la desaparició de competències en aquest àmbit”.
 
La Generalitat considera que la LGUM propicia el desplaçament territorial cap a les CCAA amb normatives més laxes:  “qualsevol operador podrà exercir la seva activitat econòmica i podrà actuar, no en funció del territori de destinació, sinó que en tindrà prou en fer-ho amb els requisits del territori d’origen;  una normativa a la baixa amb efecte dràstics per a les empreses i per als ciutadans i consumidors”, ha alertat.  L’aplicació de la Llei també suposa un canvi d’estructura empresarial que “només afavoreix els oligopolis empresarials que tenen possibilitat de triar la normativa més feble, en detriment de les pimes”.
 
Al llarg de la seva intervenció, el titular d’Empresa i Ocupació ha exposat diversos exemples pels diferents àmbits sectorials que sintetitzen les amenaces que suposa l’aplicació de la LGUM, i ha recordat que “la igualtat de condicions per a l’accés al mercat no implica uniformitat, respon a les prioritat del desenvolupament econòmic i a un determinat model. Avancem cap a un model de low-legal, un liberalisme desaforat que afavoreix als grans oligopolis”. També ha advertit dels efectes de la Llei espanyola en el model industrial, en el turisme o en el comerç “un exemple més de la voluntat centralitzadora de l’Estat.”
 
El conseller ha deixat clar que el govern de la Generalitat “intentarà que la Llei no s’apliqui a Catalunya. No crido a la insubmissió sinó a obeir les lleis que estan vigents “. Així mateix ha anunciat que l’executiu català “portarà noves Lleis al Parlament i la nostra normativa de referència serà l’Estatut i no aquesta Llei”.

2  

Fitxers adjunts

El conseller Felip Puig durant la compareixença davant la Comissió d'Empresa i Ocupació.

El conseller Felip Puig durant la compareixença davant la Comissió d'Empresa i Ocupació.
JPG | 941

Resum de la compareixença del conseller Puig en relació a la LGUM

Resum de la compareixença del conseller Puig en relació a la LGUM
PDF | 346