Foto
  • La publicació d’aquest Catàleg ha estat possible gràcies a un conveni entre la Diputació de Tarragona i el Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, acompanyat de l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martin Masdéu, del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i del director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué, ha presentat avui el llibre del Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre.
 
El Catàleg, aprovat l’any 2010, és el document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de les Terres de l’Ebre, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los.Per tant, es concep aquest document, que elabora l’Observatori del Paisatge de Catalunya, com una eina de suport a la planificació territorial.
 
La publicació del Catàleg de les Terres de l'Ebre, el tercer després dels de les Terres de Lleida i el Camp de Tarragona, ha estat possible gràcies a un conveni entre la Diputació de Tarragona i el Departament de Territori i Sostenibilitat. La Diputació ha patrocinat les tasques de maquetació i la impressió d'un miler d'exemplars, mentre que el Departament, mitjançant l'Observatori del Paisatge, ha estat el responsable de la preparació dels textos (a partir del Catàleg de paisatge aprovat) i del disseny.
 
El paisatge de les Terres de l’Ebreel conformen 10 trets principals, fet que dóna idea de la seva diversitat: el riu Ebre i les terrasses fluvials; el delta de l’Ebre; les oliveres; la vinya; l’arquitectura de pedra en sec; els conreus de cítrics i fruita dolça; uns fons escènics emblemàtics; nuclis de població singulars; construccions defensives, i el paisatge residencial i industrial.
 
Les Terres de l’Ebre: més enllà del riu i el delta
El Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre abasta les comarques dela Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià i en fa una caracterització paisatgística per després fixar uns objectius de qualitat en la gestió d’aquest entorn i proposar tota una sèrie d’accions per tal d’assolir-los.
 
Per tal d’estudiar en profunditat els diversos paisatges de les Terres de l’Ebre i poder fer-ne una descripció acurada, així com per a avançar l’evolució futura que poden tenir, el Catàleg defineix 19 unitats de paisatge. Per cadascuna d’ella, proposa estratègies de conservació i millora.
 
Igualment, dedica un capítol a alguns paisatges que mereixen una atenció especial, bé sigui per la seva singularitat o bé pel fet de necessitar mesures de preservació específiques.
                         
  • El riu Ebre: és l’element vertebrador d’aquestes comarques, a més d’un símbol paisatgístic de primera magnitud.
 
  • El cultiu de l’olivera: predominant a la plana del Baix Ebre i al Montsià, és un paisatge encara rentable i representatiu del valor agrari i cultural.

 

  • Els paisatges de pedra en sec: inclouen diverses mostres d’arquitectura rural de pedra en sec (cabanes, marges) vinculades al cultiu de l’olivera, els ametllers i la vinya, i cobreixen el 65% de les Terres de l’Ebre.

 

  • L’escenari històric de la batalla de l’Ebre: cada cop més integrat a l’imaginari col·lectiu de la població de les Terres de l’Ebre. Es proposa impulsar un projecte integral de recuperació del camp de batalla, basat en la preservació i la interpretació, creant itineraris i miradors, i vincular el paisatge de la Guerra Civil amb altres experiències de posada en valor d’espais històrics de batalles, tant a nivell europeu com mundial.

3  

Fitxers adjunts

Portada del Catàleg

Portada del Catàleg
JPG | 259

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 494

Fotografia de la presentació

Fotografia de la presentació
JPG | 234