• El document concreta les mesures del Pacte per a la Infància a Catalunya signat fa just un any, defineix fins a 22 objectius estratègics i dóna continuïtat al Pla de transició 2013-2014
  • Més de 150 persones de diferents àmbits i perfils professionals han participat en la seva redacció i consensuen el Pla d’acció 2014-2015
Reunió de la comissió de seguiment del Pacte per a la Infància
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha presentat aquest matí al Palau de Pedralbes l’enfocament estratègic del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017. La presentació ha tingut lloc durant la segona reunió de la comissió de seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya, tal com va avançar la setmana passada la consellera al Parlament.
 
El Pla d’atenció integral concreta les mesures del Pacte i incorpora indicadors per tal d’avaluar-ne el seu compliment. L’enfocament estratègic ha estat consensuat per més de 150 persones de diferents àmbits i perfils professionals distribuïdes en set grups de treball, seguint els eixos del Pacte i en el marc de la Taula Nacional de la Infància a Catalunya.
 
El nou Pla defineix fins a 22 objectius estratègics que configuren el full de ruta per al desplegament del Pacte per a la Infància. En concret són:
 
Eix 1. Participació social de la infància
- garantir l’exercici efectiu i autònom dels drets dels infants i adolescents
- capacitar els agents socialitzadors per fer efectiu l’exercici autònom dels drets dels infants i adolescents
- promoure la participació individual i col·lectiva dels infants i adolescents
 
Eix 2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
- garantir la disponibilitat, l’accés i la qualitat dels serveis bàsics i els recursos adequats a les famílies
- millorar la prevenció del risc i l’atenció als infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat, i la promoció del seu benestar
- millorar la dotació, la qualitat i l’articulació dels recursos adreçats a la infància, l’adolescència i les seves famílies
 
Eix 3. Atenció a la infància: Salut
- millorar els sistemes de detecció precoç en la població general per tal d’actuar de manera més efectiva en la població de risc
- promoció de la salut des d’un enfocament salutogènic mitjançant un model comunitari i social
- millorar l’atenció als infants i adolescents amb problemes de salut físics i/o mentals, i a les seves famílies
 
Eix 4. Atenció a la infància: Educació i valors
- situar la infància i l’adolescència com a protagonistes de tota acció educativa. Potenciar el seu protagonisme en el seu desenvolupament personal i procés d’aprenentatge
- incrementar l’assoliment dels objectius educatius dels infants i adolescents en l’àmbit escolar posant especial èmfasi en els alumnes en situació de vulnerabilitat
- facilitar l’accés dels infants i adolescents a la cultura, l’educació en el lleure i l’esport d’acord amb el seu desenvolupament
 
Eix 5. Atenció a la infància: Família
- promoure l’acompanyament a les famílies en la criança i educació de la primera infància i facilitar l’accés a serveis educatius assequibles i de qualitat per als infants de 0 a 3 anys
- garantir el dret a tot infant i adolescent en situació de desemparament a formar part d’una família que l’acompanyi en el seu desenvolupament
- incrementar les polítiques de suport a les famílies
 
Eix 6. Mitjans de comunicació
- potenciar l’educació mediàtica per formar infants i adolescents crítics i participatius en vers als mitjans de comunicació
- garantir l’accés i fomentar la participació dels infants i adolescents als mitjans de comunicació
- promoure continguts i una representació dels infants i adolescents respectuosa amb els seus drets en els mitjans de comunicació
 
Eix 7. Sistema de polítiques d’infància i adolescència
- desplegar reglamentàriament i normativa la Llei de drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència, així com altres normes clau
- fer un seguiment periòdic de la situació de la infància i l’adolescència i de les mesures impulsades, i la seva avaluació
- promoure un model fonamentat en la cooperació interinstitucional i interagències
- fomentar el coneixement sobre la situació dels infants i els adolescents, com a base de les polítiques d’infància
 
Des de principis de juliol els set grups de treball estan treballant en un procés participatiu que desembocarà en el Pla d’acció anual 2014-2015 que aprofundirà i dimensionarà el Pla de transició 2013-2014 vigent fins a l’actualitat. La premissa és respondre a l’article 3.1 de la Convenció dels Drets de l’Infant quan assenyala que la consideració principal en totes les accions que concerneixen al col·lectiu ha de ser l’interès primordial de l’infant.
 
En paral·lel, la consellera Munté ha explicat que “estem encetant i volem consolidar una nova manera de fer polítiques públiques en infància i adolescència, amb la participació de tots els agents, institucions i entitats implicades en el benestar dels infants i adolescents. També amb els mateixos infants i adolescents”.
 
La responsable del Departament de Benestar Social i Família considera que “es tracta de posar en valor el coneixement compartit de la infància i l’adolescència a Catalunya, especialment de les seves necessitats, inquietuds i reptes. Quelcom que es troba distribuït entre tots els agents, institucions i entitats que treballen amb i per a la infància i l’adolescència, a diferents nivells”. “Necessitem de totes les mirades i, sobretot, necessitem de la mirada de la pròpia infància i adolescència”, ha resumit.
 
Cap a una nova governança
Neus Munté ha assegurat que “amb el Pla d’atenció integral 2014-2017 el Govern està posant les bases d’una nova governança per a una gestió compartida, oberta i participativa, que s’ha d’estendre arreu del territori mitjançant les taules d’infància, esdevenint d’aquesta manera el mitjà per desplegar el Pacte per a la Infància segons la realitat i les necessitats de cada zona geogràfica”. En definitiva, ha conclòs, “una nova governança basada en tres pilars: coneixement compartit, cooperació institucional i lideratge distribuït”.
 
La consellera Munté ha recordat també que “aquest dissabte farà un any de la signatura del Pacte per a la Infància, motiu pel qual crec que és just i està justificat que ens felicitem tots els agents signants, per la fita aconseguida i pels resultats obtinguts, reconeixent que encara queda molt camí per recórrer”.
 
Munté ha explicat que “el Pacte és més que un acord estratègic, és un compromís de país pel benestar dels infants i adolescents a Catalunya. Un acord social, consensuat i signat per tots els grups parlamentaris, així com pels principals agents institucionals, socials i econòmics després d’un procés participatiu obert i crític”.

2  

Fitxers adjunts

Enfocament estratègic del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2014-2017

Enfocament estratègic del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2014-2017
PDF | 1964

Reunió de la comissió de seguiment del Pacte per  la Infància

Reunió de la comissió de seguiment del Pacte per la Infància
JPG | 23