• Els científics apunten que les cigarretes fetes a mà són més perjudicials i menys naturals i que els seus fumadors tenen menys intenció de deixar el tabac
  • El consum d’aquestes cigarretes ha augmentat del 3,4% el 2006 fins al 24,1% l’any passat, amb especial incidència entre els joves, donat que 1 de cada 3 fumadors de menys de 34 anys en consumeix
  • Prop de 70.000 persones van deixar de fumar el 2014 a Catalunya gràcies als centres d’atenció primària de salut
Salut

El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ha desmuntat avui cinc falsos mites sobre el tabac per cargolar. Segons criteris científics, aquestes cigarretes no són menys perjudicials, ni més naturals, ni són més fàcils de deixar. Aquesta ha estat una de les principals conclusions aportades aquesta tarda en una roda de premsa encapçalada pel secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, orientada a aportar dades sobre prevenció i control de tabaquisme i emmarcada en la celebració, aquest diumenge 31 de maig, del Dia Mundial sense Tabac.

El propòsit de desmuntar aquests cinc mites es fa coincidir amb la celebració de la Setmana sense Fum. En primer lloc, s’apunta que hi ha proves que indiquen que les persones que fumen cigarretes fetes a mà consumeixen dosis superiors de nicotina, així com que s’ha observat que la presència d’additius és superior en el tabac per cargolar. En tercer lloc, és fals que els seus fumadors sàpiguen què fumen, atès que els fabricants no estan obligats a indicar-ne els continguts de nicotina i quitrans. En quart lloc, no és cert que sigui més fàcil de deixar de fumar, ja que qui fuma cigarretes fetes a mà té menys intenció de deixar el tabac. En darrer lloc, és fals que a Catalunya, el consum del tabac per cargolar sigui minoritari.

En relació amb aquest darrer mite, s’ha detectat que entre els fumadors l’ús de cigarretes fetes a mà ha crescut de forma important. D’acord amb l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2014, un 3,4% dels fumadors diaris i ocasionals fumaven cigarretes fetes a mà l’any 2006, un percentatge que va augmentar fins al 24,1% el 2014. Aquest augment és major entre les persones més joves, i va passar del 7% al 34,9% en el grup de 15 a 24 anys i del 4,5% al 33,4% en el grup de 25 a 29 anys. En canvi, el percentatge de fumadors que consumien cigarretes manufacturades amb filtre va passar d’un 92% el 2006 a un 78,4% el 2014. L’edat mitjana de les persones que fumaven cigarretes fetes a mà també era inferior que la corresponent als qui fumaven cigarretes amb filtre manufacturats (36,3 davant 41,8 anys). A més, el seu consum és més elevat en universitaris i classes socials més altes.

Pel que fa a la cigarreta electrònica, el seu consum es manté a nivells molt baixos, ja que la utilitza el 0,7% de la població adulta que fuma (0,4% en el conjunt de la població adulta).
 
D’altra banda, segons les dades que publica el Comissionat per al Mercat de Tabacs, les vendes de picadura de tabac van augmentar a Catalunya un 12,3% entre 2008 i 2014, mentre que la venda de cigarrets manufacturats es va reduir gairebé a la meitat en el mateix període.
 
 
Prop de 70.000 persones deixen de fumar el 2014 gràcies a l’atenció primària
 
 
En línies generals, Catalunya continua donant passes fermes per prevenir i reduir el tabaquisme i una nova dada posa de manifest aquesta tendència: un total de 67.070 persones ateses a centres d’atenció primària de salut van deixar de fumar durant l’any passat. A més, 6.252 persones van seguir tractament per deixar de fumar en algun dels centres integrats a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum.
 
Tot i aquest avenç assolit, a Catalunya encara fumen més d’1.640.000 persones de 15 anys o més, la qual cosa suposa, segons els resultats de l’ESCA, el 25,9% d’aquesta població (el 31,8% dels homes i el 20,3% de les dones). Aquesta xifra de població fumadora és, però, sensiblement inferior a la que ho feia el 1994, quan la prevalença del tabaquisme era del 33,7%. De fet, aquesta clara disminució del tabaquisme a Catalunya es posa de manifest amb el fet que al 2014 hi va haver 200.000 fumadors menys que al 2011. El 2014, entre les persones fumadores, el 23,5% ho fan cada dia (el 29% dels homes i el 18,2% de les dones), mentre que el 2,4% ho fan de forma ocasional (2,8% homes i 2,1% dones). Entre els homes, la prevalença del tabaquisme és més elevada entre els nivells socioeconòmics més baixos i persones de nivell d’estudis secundaris.
 
Els diversos col·lectius de professionals de la salut donen suport a les activitats de prevenció i control del tabaquisme. Recentment, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ha fet públic el seu posicionament en suport de les polítiques de tabaquisme. El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya també ha publicat aquesta setmana una llista amb 10 motius per deixar de fumar.
 
Coincidint amb la celebració del Dia Mundial sense Tabac, el programa "Atenció primària sense fum" està impulsant el desplegament a Catalunya de la Setmana sense Fum, que enguany arriba a la seva 16a edició. Aquest any, el lema de la setmana és "Vols deixar de fumar? Aquí t’ajudem. Pregunta’ns!". En el marc d’aquesta celebració, s’han editat i distribuït xapes que els professionals de la salut es posen per informar els usuaris que els poden ajudar a deixar de fumar, un fullet –que reprodueix el format d’una recepta- amb consells per deixar de fumar, i dos cartells informatius.
 
També en el marc de la Setmana sense Fum s’ha fet una enquesta entre usuaris de centres d’atenció primària de salut de Catalunya i la resta de l’Estat. D’acord amb els resultats d’aquest estudi, a Catalunya hi ha un ampli suport a les polítiques de prevenció i control del tabaquisme:
  • El 51,1% de les persones enquestades consideren que el tabac il·legal afavoreix el consum de tabac i un 76,1% estaria a favor d’eliminar-lo.
  • El 88,0% seria partidari de regular el consum de tabac a l’interior dels automòbils.
  • El 57,4% estaria a favor de la implantació de l’empaquetat genèric de productes del tabac.

Respecte a aquest darrer apunt, cal recordar que l’empaquetat genèric de productes del tabac és una mesura preventiva que ajuda a fer menys atractius els paquets de cigarretes –especialment entre els menors i els joves-, i contribueix a aconseguir que els fumadors es plantegin deixar el tabac i que els adolescents no comencin a fumar. Aquesta mesura es va implantar per primera vegada a Austràlia i ha estat aprovada o està en estudi a molts altres països. A Europa, Irlanda, el Regne Unit i França ja l’han aprovat i a Noruega o Finlàndia, per exemple, es preveuen iniciatives similars. Pel que fa a Espanya, el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme ja va fer públic el passat mes d’abril a Barcelona el seu posicionament favorable a la implantació de l’empaquetat genèric de productes del tabac.

 
Regular l’ús del tabac contribueix a reduir l’exposició al fum
 
 
L’aplicació de la Llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac ha contribuït a reduir la contaminació per fum de tabac en espais públics tancats. L’exposició al fum ambiental del tabac (FAT) provoca càncer, malalties cardiovasculars i diversos problemes del sistema respiratori en la població adulta. En els infants, l’exposició involuntària al FAT genera problemes respiratoris i otorinolaringològics i augmenta el risc de l’anomenada síndrome de la mort sobtada de l’infant.
 
D’acord amb l’ESCA 2014, el 89,9% dels homes i el 90,7% de les dones no fumadores no estan exposats al fum del tabac en el seu lloc de treball. Pel que fa a l’exposició al tabac en temps de lleure dels no fumadors diaris, malgrat que la majoria de la població no està exposada al fum, el grup que més ho està és el situat entre els 15 i els 44 anys, en què el 10,9% freqüenten llocs amb fum durant la setmana i el 15,4% ho fan durant el cap de setmana.
 
L’any 2014 els serveis regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Barcelona van realitzar 11.317 inspeccions, de les quals només 365 (3,2%) van detectar alguna incorrecció. En el 99,2% dels locals inspeccionats no es va observar cap persona fumant. En aquest mateix període es van rebre 224 denúncies i van ser incoats 132 expedients, que s’han resolt amb sancions en 98 casos.
 
 
El consum de tabac causa una mort cada hora a Catalunya
 
 
Més de 10.000 persones moren cada any a Catalunya per malalties directament atribuïbles al consum de tabac, ja sigui de forma activa o passiva, per exposició al fum ambiental del tabac. De fet, és el principal factor de risc de les malalties cròniques, com les cardiovasculars, el càncer o les respiratòries.
 
En aquest sentit, el Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 té entre els seus objectius més rellevants i prioritaris continuar la lluita contra el tabaquisme, d’acord amb les recomanacions del Pla de salut de Catalunya. Així, la prevenció i el control del consum de tabac forma part del repte de control de les addiccions del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), en què destaquen actuacions adreçades a frenar la incorporació de noves formes de consum, com les cigarretes electròniques, així com l’impuls al treball en xarxa. Per exemple, a Catalunya la xarxa assistencial, amb els seus diferents nivells (atenció primària, embaràs, infància, hospitals, oficines de farmàcia, línia telefònica 061 CatSalut Respon, dispositius de salut mental i addiccions) està implicada en l’ajuda a deixar de fumar.
 
 
Un Dia Mundial per posar fi al comerç il·legal de productes del tabac
 
 
Aquest proper diumenge 31 de maig es commemora el Dia Mundial sense Tabac 2015, amb què l’Organització Mundial de la Salut demana posar fi al comerç il·legal de productes del tabac, una causa important d’inquietud a escala mundial, en particular pel que fa a la salut, el dret i l’economia, la governança i la corrupció.
 
 
 
Més informació:
 
Mites del tabac per cargolar desmuntats pels científics. Són menys perjudicials els cigarrets fets a mà?
 

2  

Fitxers adjunts

Falsos mites del tabac per cargolar

Falsos mites del tabac per cargolar
PDF | 221

Presentació en PDF

Presentació en PDF
PDF | 3275